Priskategorier

Umeågalan hyllar företag eller personer som gjort något extra för Umeås näringsliv. Varje år nomineras kandidater och under Umeågalan i november tillkännages vinnarna och tilldelas priser. Nedan kan du läsa om de olika priskategorierna.

ÅRETS FÖRETAGARE

Utdelare: Företagarna Umeå Utmärkelsen delas ut till den företagare som under året utfört en utmärkande prestation och genom sin personlighet och ledarskap fungerat som inspirationskälla och förebild för andra företagare. Årets Företagare ska äga och aktivt driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och kunna visa upp god och uthållig lönsamhet. Den som får priset ska också ha visat upp extra kreativitet, företagsamhet och ledarskap. En företagare som spelat roll för Umeås utveckling.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS AVKNOPPNINGSFÖRETAG

Utdelare: Connect, Umeå universitet Holding samt UBI, Uminova Innovation och Expression För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG

Utdelare: Deloitte och Swedbank Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå. Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. Urvalet av nominerade baseras på genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp Arrangörsgruppen vill spela roll för Ungas företagande genom att lyfta fram och uppmärksamma entreprenörer som är just unga. Unga i dubbla bemärkelser. Dels genom att det skall drivas av personer under 40 år och företaget får inte vara registrerat längre än 2,5 år. För att bli nominerad krävs innovationshöjd, känsla för marknaden och kundnytta. Nominerande organisationer är Uminova Innovation och Uminova Expression samt BIC Factory.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS NYA FÖRETAGARE

Utdelare: Almi Företagspartner Nord Årets nya företagare berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade. Årets nya företagare spelar roll för nytänkande och kreativitet är ingredienser som behövs för att hitta lösningar på framtidens utmaningar!
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS MARKNADSFÖRARE

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå Marknadsföreningen delar ut utmärkelsen till ett företag eller en förening, institution eller enskild person med lokal förankring som utfört en marknadsföringsprestation utöver det ordinära. Prestationerna ska vara utförda under året men även kunna premieras om dessa har sträckt sig över den period som utmärkelsen avser.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT

Utdelare: Umeå Fabriks & Hantverksförening Umeå Fabriks- och hantverksförening som är Umeås äldsta företagarförening vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling. Priset ”Årets hantverksstipendiat” tilldelas en hantverkare i vid mening som drivit egen verksamhet under minst tre år och som utmärkt sig genom sin yrkesskicklighet eller sin innovationsförmåga.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS EXPORTFÖRETAG

Utdelare: Västerbottens Handelskammare Exportpriset delas ut till ett företag som med hänsyn till sina resurser har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. Företaget ska ha sitt säte i Umeåregionen och under de senaste åren ökat sin exportandel, vilket ska uppgå till en betydande del av omsättningen. Vi behöver många företag som expanderar på den internationella marknaden eftersom de spelar en stor roll för vårt näringsliv i Umeåregionen!
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS

Utdelare: Umeå kommun Tillkännages under Umeågalans Andra akt. Priset som består av ett diplom samt 50 000 kr delas ut till det företag eller den hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser. Pristagaren utses av kommunstyrelsens Näringslivs- och planeringsutskott på förslag av en kommitté som består av företrädare från Handelskammaren, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna Umeå samt Näringslivsservice vid Umeå kommun. Näringslivsservice är kommunens operativa organ för att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet och ansvarar även för den externa marknadsföringen av Umeå.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS TEKNIKPRIS

Utdelare: Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest Årets Teknikpris kommer att delas ut till en individ eller ett företag som med innovation och nytänkande skapar tillväxt och stärker Umeå som teknikstad. Komatsu Forest, Ålö och Volvo Lastvagnar vill prisa en innovatör och entreprenör som precis som de tre företagens grundare har en idé och vågar utveckla den till fullo. Ett företag eller en individ som utmanar och utvecklar, som vågar och tar plats och som gör det omöjliga möjligt. Någon som med nytänkande och lokal förankring gör verklighet av sina idéer och skapar tillväxt för att teknikstaden Umeå ska fortsätta utvecklas. www.teknikpriset.se
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS VD

Utdelare: VK Media AB 
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS

Utdelare: Balticgruppen, Deloitte, Ekström Invest, Swedbank och Umeå universitet Årets huvudpartnerpris delas ut till ett företag, en organisation/förening eller en person som är verksam i Umeå och som under året utmärkt sig genom engagemang och innovativt tänkande som skapar möjligheter för tillväxt och utveckling i Umeå, staden där entreprenörskapet möts! Priset utses av Umeågalans huvudpartners och är hemligt fram till dess utdelning vid galans Första akt.
Läs mer om priset, kriterier och nomineringsprocess.