Priskategorier 2022

Umeågalan arrangeras av Umeå kommun och Umeå universitet av, för och med Umeås näringsliv. Vi genomför våra 11 priskategorier i nära samarbete med inte mindre än 22 olika medarrangörer.

Vill du nominera?

Umeågalans nomineringsprocess är öppen för alla och i oktober har du möjligheten att nominera företag eller företagare som förtjänar att hyllas lite extra. Nomineringen sker här via Umeågalans hemsida (under respektive priskategori) under oktober, håll utkik efter sommaren för exakta datum.