Om Umeågalan

Av, för och med Umeås näringsliv

Umeågalan är en mötesplats för Umeås företagande där vi synliggör framgångsrika exempel, inspireras av ny kunskap, korsbefruktar genom oväntade möten och validerar vår väg mot målet att bli 200 000 Umeåbor år 2050. Umeågalan arrangeras av Umeå kommun och Umeå universitet av, för och med Umeås näringsliv.

Mer företag!

Visionen är att Umeågalan ska vara som ett epicentrum av gränsöverskridande samverkan utifrån vårt syfte – Mer företag! Syftet innebär att vi vill att Umeågalan ska bidra till att utveckla förutsättningarna för företag att startas, att befintliga företag har en god och hållbar tillväxt och att det sker etableringar i Umeå. Allt i samklang med Umeås övergripande mål och näringslivsvisionen som säger att Umeå ska vara en internationellt ledande plats för entreprenörskap, företagande och innovation.

Styrgruppen

Umeå kommun och Umeå universitet har utsett en styrgrupp som har det övergripande strategiska ansvaret för mötesplatsen Umeågalan. Styrgruppen består av fem personer varav tre ifrån näringslivet, en ifrån Umeå universitet och en ifrån Umeå kommun.

Umeågalans styrgrupp består av:
Mona Edström Frohm, ordförande
Peter Renkel, VD Konftel AB
Delia Zadius, VD Blomstra i Sverige AB
Dieter Müller, Vice rektor Umeå universitet
Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå kommun

Kontakta styrgruppen:
Mona Edström Frohm, styrgruppens ordförande
Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå kommun