Nyheter

Här är alla finalisterna 2022

Umeågalan
Fredagen den 21 januari släpptes alla finalister till Umeågalan.– Det har pågått ett intensivt juryarbete under hösten och nu är det äntligen...
Läs mer

Snart dags för Umeågalans höstevent

Erik LÖjungberg talar på Umeågalans höstevent.
Den 25 november är det dags för Umeågalans höstevent, med mingel, fika samt föreläsare och underhållning. – Äntligen får vi ses igen!...
Läs mer

Nu öppnar nomineringen till Umeågalan

Umeågalan
Den 5 oktober öppnar nomineringen till Umeågalans 11 priskategorier. – Gå in på umeagalan.se och nominera dina favoriter. Det är fritt fram...
Läs mer

UMEÅGALANS JURYGRUPPER KLARA

Festlokal med människor, bord och scen.
Nu står det klart vilka som kommer att utse finalister och vinnare när Umeågalan kommer tillbaka 2022. Det är hela 77 personer...
Läs mer

Näringslivets vinnare 2019 korade

Två kvinnliga pristagare kramar varandra på scen.
Alla är de förebilder, de som intog scenen på Umeås näringslivsgala. Mottog pris gjorde bland andra UmanDiagnostics AB som applåderades inte bara...
Läs mer

Årets förebilder – nominerade och talare till Umeågalan 2019

Porträtt på leende kvinna, Julia Bendelin.
Nu är årets nominerade till Umeågalans priser offentliggjorda. Likaså har talarna till galans första akt presenterats. Under ledning av moderator Julia Bendelin,...
Läs mer

Klart: alla vinnarna från Umeås näringslivsgala

Man i kostym står på Umeågalans scen.
Nu är det klart – alla vinnarna från kvällens näringslivsgala, Umeågalan 2018. Första akten ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2018 Utdelare: Deloitte och SwedbankOm priset:...
Läs mer

De kan vinna på Umeågalan – årets talare klara

En kvinna och en man presenterar på från en scen.
Under Umeågalans nätverksträff presenterades årets nominerade tillsammans med årets talare under galans första akt. I år ska även ny åttonde deltagare i...
Läs mer

Nedräkningen startar: Pär Lager gästar Umeågalans första nätverksträff

Festlokal full med människor som sitter vid bord framför en scen.
I dag startar nedräkningen till Umeågalan. Detta i och med att arrangörsgruppen bjuder in till den första av totalt fem nätverksträffar i...
Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.