Nyheter

Klart: De är bokade till Umeågalan

Umeågalan
Nu står det klart vilka moderatorer, konferencierer och talare som är bokade till Umeågalan. Det blir lokala kändisar, magi – och internationella...
Läs mer

Så blir Umeågalan

UG 2
Nu börjar programmet för Umeågalan ta form. I år har vi, förutom fokus på att hylla Umeågalans finalister och vinnare, nya priskategorier,...
Läs mer

Succé eller katastrof – tillväxtföretagen tipsar

tillva?xt
Nyckeln till att växa är bra medarbetare. Hitta rätt person för uppgiften! Det menar Tor Troeng, vd på Canman, som är finalist...
Läs mer

Var modig och personlig – bästa tipsen till dig som ska bygga varumärke

varuma?rke2
Transparens, äkthet och mod – det är de viktigaste ingredienserna för ett bra varumärke, menar finalisterna i Årets varumärke till Umeågalan. –...
Läs mer

Koll på kassan och uthållighet – så lyckas du bygga bolag av forskning

universityspinoff-2
Smarta forskningsresultat, rätt kompetens och uthållighet. Det är hemligheten bakom lyckade avknoppningsföretag, menar finalisterna i Årets university spin-off – Elastisys, Arevo och...
Läs mer

Unga företagarens tips – lyssna på andra men tänk själv

ungafo?retagare
Sluta aldrig tro på dig själv och våga ta plats. Det är ett av råden från de tre finalisterna i Årets unga...
Läs mer

Ifrågasätt dig själv – bästa tipset till innovativa företaget

innovativafo?retag
– Se till att komma in på marknaden snabbt – när du väl är där kan förutsättningarna ha förändrats. Det säger Daniel...
Läs mer

Så skapar du världsledande teknik – bygg på lokal kunskap

teknikindustri
Börja smalt och bredda successivt – varje enskild kund letar efter teknik som löser just deras problem. Det menar Kenneth Bodin, vd...
Läs mer

De kan bli Årets företagare – ”fokusera på de mjuka frågorna”

aretsforetag
Undvik toppstyrning och onödig byråkrati. Det är vd:n på Thermotech, Anders Anderssons, bästa råd när det gäller ledarskap. – En sund företagskultur...
Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.