Pil som pekar nedåt
Scrolla

Tack.

Nu har vi hyllat några av Umeås spännande företag, stort grattis! Tack till alla som gör Umeågalan möjlig – våra fantastiska partners, medarrangörer och jurygrupper. Alla besökare, talare, konferencierer, artister och restauranger. Arrangemanget är verkligen ett härligt lagarbete.

Tillsammans skapar vi en viktig mötesplats i vår stad. Det ska vara lätt att samarbeta, utvecklas och driva företag i Umeå. 

Här kan du se alla vinnare och vinnarmotiveringar. Tack för i år!

Umeågalan – av, för och med Umeås näringsliv

Vinnare Umeågalan 2024

Umeå kommuns företagspris

Balticgruppen

Motivering: Årets vinnare verkar för Umeås långsiktigt hållbara utveckling och har en lång historia i Umeå. Resultatet av företagets verksamhet syns tydligt...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets arbetsgivare

Norra Skog

Motivering: Hållbarhet både för produkt och personal är en genomgående strävan, och med en stark tro på individens kraft i kollektivet odlas...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets varumärke

Umeå Sport & Motion

Motivering: Ett varumärke byggs bäst inifrån och ut, något årets vinnare har gjort med bravur. Med en tydlig identitet, drivkraft och kontinuerlig...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets företagare

Lotta Lundsten, Lottas Omsorg

Motivering: Lotta är undersköterskan som satsade på en företagarkarriär, byggd på egna starka värderingar om att jobba med hjärtat och med social...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets tillväxtföretag

Pelagia Nature & Environment

Motivering: Genom att hjälpa sina kunder skapa rätt förutsättningar för välmående natur och miljö, bidrar årets vinnare till en samhällsutveckling i harmoni...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets innovativa företag

Aeterna Labs

Motivering: Många år av forskning och en inkluderande gör-det-tillsammans-kultur har starkt bidragit till företagets innovationskraft. Detta har resulterat i en innovativ AI-lösning...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets kulturella och kreativa företag

WorldofBoardGames

Motivering: Med stort hjärta och gör-det-tillsammans-anda har de lyckats med konststycket att kombinera traditionellt med nyskapande och visat att det går att...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets unga företagare

Axel Ljudén och Albin Nyström, Ecotype

Motivering: Med hållbarhet och cirkularitet som stammen i sin verksamhet har bolaget under det senaste året skördat stora framgångar. Bolaget sätter nya...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets teknik- och industripris

SCA Obbola

Motivering: Med hållbarhet och cirkularitet som stammen i sin verksamhet har bolaget under det senaste året skördat stora framgångar. Bolaget sätter nya...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets exportföretag

Rototilt Group

Motivering: Med hjärtat i centrum och utblick mot världen, erövrar företaget gång på gång nya marknader genom teknologiskt avancerade och precisionsoptimerade lösningar...
Läs mer
Vinnare Umeågalan 2024

Årets university spin-off

SpinChem

Motivering: Med sina innovativa och patentskyddade lösningar förbättrar bolaget processer inom en rad olika fält. Bolaget är lyhört för kundernas behov och...
Läs mer
Vinnarbild Umeågalan

Jubileumshyllning med anledning av att Umeågalan firar 20 år

Vitec Software Group

Motivering: Företaget började som en avknoppning från Umeå universitet, inledd av två forskarstudenter med ett gemensamt intresse för programmering. Sedan dess har...
Läs mer

Nyheter

Hyllningsbild Umeågalan 2024

Klart: Här är Umeågalans vinnare 2024 

Nu har alla vinnare presenterats på Umeågalan 2024! Elva priser har delats ut, kontakter har knutits och besökarna har berikats med både...
Läs mer...
Djupa tallrikar med mat

Här är Umeågalans meny

Nu är det klart vad Umeågalans cirka tusen gäster kommer bjudas på. – Det blir retro-lyx i modern förpackning, säger Roger Martti,...
Läs mer...

Rekordstort intresse för Umeågalan

Snart stänger biljettförsäljningen till Umeågalan – och intresset är rekordstort. Fler företag än någonsin vill vara med och aktivera sig.– Alla montrar...
Läs mer...

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.