Skrolla

Umeågalan

Umeågalan är en mötesplats för entreprenörer, företagare och företag – och för de som skapar förutsättningar för ett starkt näringsliv. Här samlas, inspireras och hyllas de som tänker nytt, har drivkraft och ser möjligheter istället för hinder.
Sedan 2004 har galan belönat framgångsrika insatser inom Umeås näringsliv. Det vill vi fortsätta med. Vi vill också passa på att verka för ökad mångfald och hållbarhet. Varför? För att det spelar roll. Det är i samspelet mellan olikheter som riktig framgång skapas, och riktig framgång är långsiktig och just hållbar.
För att lyckas med detta måste vi börja inifrån och genomföra faktiska förbättringar i vår egen gala. För att lyckas måste vi också hjälpas åt: vår förhoppning är att Umeås entreprenörer är med oss. Allt räknas. Alla räknas.

Mer om oss

Historik

Umeågalan arrangerades för första gången 2004. Syftet var att uppmärksamma framgångsrika företag och företagare, och visa på deras betydelse för Umeås tillväxt och utveckling. Detta gör vi än idag: hyllar och applåderar Umeås drivna entreprenörer och företagare.

Viktig mötesplats

Umeågalan har vuxit till att bli det enskilt största och viktigaste näringslivseventet i Umeå. Den är en plats där entreprenörer samlas och möts, och vår vision är att Umeå ska utgöra Sveriges bästa samarbetsklimat för näringslivet.

Tillsammans

Umeågalan är ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer: näringslivet, universitetet och kommunen. Tillsammans skapar vi en näringslivsgala som inspirerar, uppmärksammar och hyllar näringslivet, och gör oss stolta över att bo, leva och verka i Umeå.

Vi gör det möjligt

Arrangörer
Umeåuniversitet logo