Rekordstort intresse för Umeågalan

Snart stänger biljettförsäljningen till Umeågalan – och intresset är rekordstort. Fler företag än någonsin vill vara med och aktivera sig.
– Alla montrar på Aula Nordica på dagen är fullbokade. Det blir allt från körsång till robotar och bordshockey, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör på Umeå kommun.

Umeågalan arrangeras den 21 mars och erbjuder som vanligt ett program både på dag- och kvällstid. Tidigare har delar av programmet på Umeågalan presenterats, bland annat med artister som Deportees, Dolce och Frida Selander, men även talare som Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar Sverige och Simon Elvnäs, en av Sveriges högst ansedda ledarskapsföreläsare.

Nu står det också klart att intresset för galan är rekordstort. Redan nu är alla montrar på dagen fullbokade och fler företag än någonsin – närmare 30 stycken – vill aktivera sig under dagsprogrammet.

– Man märker verkligen att företagen vill satsa på Umeås näringsliv! Och det gör oss så klart stolta och glada. Kul att så många vill vara med och bidra till Umeås största mötesplats för näringslivet, säger Peter Juneblad.

LF Västerbotten har också, tillsammans med Ung Företagsamhet, bjudit in ett tjugotal unga entreprenörer och kommer hjälpa dem att nätverka med hjälp av en specialgjord kortlek.

– Unga och mer rutinerade företagare får träffas och utbyter tankar – det är precis det som Umeågalan är till för, säger Ulrika Dorsch, ordförande i Umeågalans styrgrupp.

Antalet breakout sessions på Aula Nordica är också maxat. Bland annat blir det djupdykning i AI och banbrytande lösningar inom hållbarhet.

– Vi extra glada för våra partners engagerade talare och monteraktiveringar, det blir simulator, robotar, kaffedrinkar, körsång, lotterier och tävlingar. Bland mycket annat. Det här vill man inte missa. Har du inte köpt en biljett än – gör det!

Köp biljett till Umeågalan här senast söndagen den 3 mars.

De här företagen kan du möta i montrarna och på scenen i Aula Nordica:

ABB, Accountor, Balticgrupen, Clarion Hotel Umeå, Enjojj, EY, Grant Thorntorn, Kaiding, LF Västerbotten, P5 Event & Konferens, SCA Obbola, SJR, Umeå kommun, BRÅ, Snowflake singers, Umeå Energi, Umeå universitet, Vitec Software Group, VK Media, Volvo Lastvagnar och Ålö.

Här är Umeågalans breakout sessions, kurerade av partners:
Umeå universitet: Hur kommer AI att påverka företagen, skapandet och människan?
Clarion Hotel Umeå: Att möta framtidens hållbarhetsutmaningar och lagkrav.
SCA Obbola: Framtidens fabrik.
Vitec: Hur programvara och psykologi sparade tre miljoner koppar kaffe.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.