Chefen: Lyft fram vad du lyckats med – se det som en framgång

– Allt tar längre tid än man tror och det blir ofta inte som man hade tänkt. Det är bra att ha en plan, men om man inte uppnår sina mål måste man lyfta fram annat som man lyckats med och kunna se det som framgång.

Det säger Lina Zackrisson, vd på Intinor, som tillsammans med Cytiva och Elastisys är nominerade till Årets teknik- och industripris på Umeågalan.

Den 23 mars arrangeras Umeågalan – den största nätverksarenan för Umeås näringsliv – och då avgörs vem som vinner i Årets teknik- och industripris.

– Vi är oerhört stolta över det arbete vi på Cytiva gör och att vi kan bidra till utvecklingen av vacciner och behandlingar som bekämpar många sjukdomar i hela världen, till exempel Covid-19. Det är förstås jätteroligt att detta uppmärksammas lokalt, inte minst för alla våra medarbetare som är värda all den uppskattning de kan få för det arbete de gör, säger Cecilia Borg, teknikchef på Cytiva i Umeå.

– Ja, det är ett kvitto på att det vi har jobbat för i 20 års tid är bra och uppskattat av våra kunder och partners. Framför allt är det ett tillfälle att tillsammans med våra anställda fira den resa vi har gjort, att gå från ett litet bolag med tre anställda till ett stabilt bolag med 23 anställda, säger Lina Zackrisson på Intinor, som utvecklar utrustning för att sända livevideo över internet.

De har under årens lopp valt att undvika riskkapital och har genom att återinvestera i bolaget kunnat finansierat de satsningar de velat göra.

– Det har gett oss friheten att utveckla vårt bolag som vi vill och i den takt som har behövts, utan krav på avkastning på investerat kapital direkt, säger Lina Zackrisson.

Hon tillägger:

– Utmaningen är att vara uthållig, men samtidigt ta till vara på och välkomna de möjligheter som kommer upp under resans gång.

Johan Tordsson är vd på Elastisys, som hjälper bolag och organisationer som hanterar känsliga data att utveckla innovativa digitala tjänster med hjälp av modern molnteknik. Han tipsar andra företagare inom liknande branscher att fokusera på kunden.

– I dag är det enklare än någonsin att ta fram tekniska lösningar och produkter, men det kräver extra stort fokus på att förstå exakt vilken teknisk lösning som bör byggas för att lösa kundernas problem.

Han menar att det är viktigt att hitta ett långsiktigt mål och fokusera mot det.

– För ett växande bolag kommer det massor av möjligheter – affärer, samarbeten med mera – men det gäller att lägga sin tid och energi på det som för bolaget framåt mot det utsatta målet, säger han. 

Cecilia Borg på Cytiva menar att den snabba teknikutvecklingen, digitaliseringen och automatiseringen – tillsammans med den stora industriella utbyggnaden i norr – innebär att kompetensförsörjning är och kommer att bli en utmaning framåt.

– Det är självklart väldigt roligt att den industriella sektorn i Umeå och i regionen växer så det knakar, därför är också det samarbete vi har inom industrisektorn och life science viktigt för att säkra kompetens i regionen, säger hon och tillägger:

– Oavsett vem som lyfter priset på galan så är vi glada och stolta över att vara en av finalisterna. Alla är lika värda att vinna.

Köp biljett till Umeågalan på umeagalan.se.

Medarrangörer: Ålö, Komatsu Forest och Volvo Lastvagnar.

Företagsnamn: Cytiva

Grundades: Umeåsiten grundades 1967 av Pharmacia, sedan dess har den tillhört bland annat företagen Amersham Biosciences och GE Healthcare. Sedan 2020 är vi Cytiva.

Antal anställda: 730 personer som arbetar på siten i Umeå varav 620 är anställda hos Cytiva.

cytivalifesciences.com

Företagsnamn: Elastisys.

Grundades: 2011.

Omsättning: 33 miljoner kronor.

Antal anställda: 40.

elastisys.com

Företagsnamn: Intinor.

Grundades: 2003.

Omsättning: 25 miljoner kronor.

Antal anställda: 23, varav en i Tyskland.

intinor.com

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.