Vinnarbild Umeågalan

Vitec Software Group

Motivering: Företaget började som en avknoppning från Umeå universitet, inledd av två forskarstudenter med ett gemensamt intresse för programmering. Sedan dess har […]

Vitec Software Group Läs mer