Pil som pekar nedåt
Scrolla

UMEÅGALAN 21 MARS 2024 

Av, för och med Umeås näringsliv. Umeågalan är den största nätverksarenan för Umeås näringsliv och ska bidra till att Umeå fortsätter att växa. Målet är att Umeågalan ska bidra till nya samarbeten och att Umeå blir en ännu bättre plats för företagande. Läs mer om Umeågalan här.

TACK!

Stort tack till alla som deltog i Umeågalan 2023 och hyllade Umeås spännande företag. Tack till alla som gör Umeågalan möjlig – våra fantastiska partners, medarrangörer och jurygrupper. Alla besökare, talare, konferencierer, artister och restauranger. Arrangemanget är verkligen ett härligt lagarbete. Besöksundersökningen visar att vi har mycket nöjda besökare och att vi tillsammans skapar en viktig mötesplats i vår stad. Det ska vara lätt att samarbeta, utvecklas och driva företag i Umeå. Nu planerar vi för Umeågalan 2024, vi ses igen torsdagen den 21 mars!

Läs mer om årets vinnare och kika på bilder från förra Umeågalan här

PÅ GÅNG: HÖSTEVENT

26 oktober 2023 är det dags för Umeågalans partners, medarrangörer och jury att träffas och höra mer om årets vinnande företag. Vilken resa har de gjort och vilka är deras framgångsfaktorer? Vi träffas för en spännande eftermiddag, inbjudan sker via mail. Vill du bli en del av Umeågalans nätverk? Maila oss på partner@umeagalan.se så hjälps vi åt att utveckla ditt företag och Umeås näringsliv.

PÅ GÅNG: NOMINERA DINA FAVORITER

I oktober öppnar vi upp för nominering i Umeågalans samtliga priskategorier. Spännande!

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.