Titelpartner

Umeå Kommun

Umeå. Mer vinnare.

I Umeås näringsliv finns många vinnare. Umeå kommun arbetar tillsammans med universiteten och näringslivet för en ökad tillväxt för Umeås många företagare. Tillsammans skapas ett innovativt näringsliv med hög kompetens, god infrastruktur och många affärsmöjligheter. Umeågalan sätter de många vinnande företagen i fokus. Med näringslivet skapas tillväxt.

umea_kommun_ug_2015