Vid Umeå universitet finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. 4 000 anställda och över 33 000 studenter skapar, delar och uppfinner nya idéer varje dag. Vi vill att dessa idéer växer och blommar. Universitetets innovationssystem stöttar hela vägen från omvärldsanalys och patentansökan till marknadsundersökning och den första stora affären. Vi har kunskapen, erfarenheten och nätverken för att bygga framtidens företag i Umeå och regionen.

– Varför väljer ni att vara huvudpartner till Umeågalan?

Umeågalan samlar stora delar av offentlig sektor och näringsliv, och även om Umeå universitet är välkänt för de flesta i regionen så är det bra att exponeras även på den arenan.

– Vad betyder Umeågalan för er?

Umeågalan är en viktig samlingspunkt där universitetet har möjlighet att knyta ytterligare band med intressanta samverkanspartners. Dessutom är det en utmärkt arena för alla våra innovativa forskare och studenter, samt universitetets innovationsstödsystem att visa upp att de verkligen levererar.

– Vilken betydelse har Umeågalan för Umeå?

Umeågalan lyfter fram nyskapande och drivkraft på ett mycket positivt sätt. Vi behöver forum där vi kan främja, hylla och prisa våra lokala entreprenörer. Det stärker Umeå, Västerbotten och norra Sverige.

– Årets tema är ”tid”, vad betyder tid för ert företag?

Tid är relativt som begrepp. Som universitet försöker vi agera långsiktigt i vår verksamhet, det vill säga se till att det vi gör verkligen håller över tid, vare sig det handlar om att utbilda studenter eller att producera forskning av absolut högsta kvalitet. Vissa forskningsprojekt tar lång tid innan vi ser samhällsnyttan med dem, och det är också en av universitetens grundpelare, att främja och bejaka den nyfikenhetsdrivna forskningen, grundforskningen. Samtidigt måste vi vara tillräckligt agila för att följa med i och bidra med kunskap och kompetens i den snabba utveckling som sker inom många områden. Vi vill ge våra studenter den bästa förutsättningen för att kunna anpassa sig till ett föränderligt arbetsliv, samt att leverera forskning som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen.

Foto: Elin Berge