Fältcom är en stolt huvudpartner till Umeågalan, vi är entusiastiska över vår region och de möjligheter till samverkan och utveckling som finns här.

Med ett ursprung- och huvudkontor i Umeå har vi gjort resan till att bli ett globalt företag. Vi kopplar upp världen genom Internet of Things och möjliggör uppföljning och kontroll av enheter från en plats på jordklotet till en annan. Inom områden som publika transporter, smarta byggnader och smarta städer, hjälper vi våra kunder att spara pengar och resurser – men också att bidra till en bättre värld.

– Varför väljer ni att vara huvudpartner till Umeågalan?

Balticgruppens vision och drivkraft är att skapa det bästa möjliga Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. Nyckeln för att nå dit är att bygga på stadens styrkor och att entreprenörer ges goda förutsättningar att verka här. Som stolt partner till Umeågalan, är vi med och sätter strålkastarljuset på stora och små aktörer i vårt starka näringsliv.

– Vad betyder Umeågalan för er?

Vi brinner för det bästa möjliga Umeå och för att nå dit behöver vi företag som visar vägen. Umeågalan är en viktig mötesplats för att skapa möjligheter till utveckling.

– Vilken betydelse har Umeågalan för Umeå?

För att nå vår vision om ett växande Umeå behöver vi vara många som hjälps åt. Vårt bidrag är kunskap om staden och stadsutveckling, och det vill vi bolla med andra i Umeås näringsliv. Umeågalan är en viktig mötesplats där nätverkande och erfarenhetsutbyte skapar möjligheter till utveckling. Det stärker företagare som i sin tur stärker näringslivet, och med det fördubblar vi förmågan att skapa det bästa Umeå att leva och verka i.

– Årets tema är ”tid”, vad betyder tid för ert företag?

I våra branscher, byggbranschen och fastighetsbranschen, lever vi med långa tidsperspektiv. I vår vision tar vi sikte mot år 2050. Det är långt fram i tiden, men för den skull inte ett abstrakt begrepp för oss. Vi bygger kunskap som ska hålla i decennier. Till exempel vet vi att om Umeå fortsätter växa som vi gjort de senaste åren kommer vi att nå målet 200 000 invånare några år innan 2050. Men hur vi når målet är också viktigt och det är bara i samarbete med många andra aktörer som vi kan skapa hållbar tillväxt. Tid för oss innebär att både navigera uthålligt med visionen som ledstjärna liksom att hålla tid, kostnad och kvalité i fastighetsprojekt samt möta våra kunder dagligen här och nu.