Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför – som företag, som företagsledning och som ägare. Dina kontakter på Deloitte är ingången till ett enormt nät­verk lokalt, i Sverige och internationellt. I varje given situation kan du dra nytta av best practices för just din marknadssituation och samlade erfarenheter från en bredd av specialister.

Deloitte erbjuder revision, redovisning och skatterådgivning i Umeå med omnejd. Med det stora internationella nätverkets styrka och den lokala anknytningens relevans och förståelse erbjuder vi även tjänster inom företagsutveckling, business consulting, riskhantering och råd­givning vid köp eller försäljning av företag.

– Varför väljer ni att vara huvudpartner till Umeågalan?

Vi har numera varit huvudpartner på Umeågalan under många år och har även ett pris på galan till Årets Tillväxtföretag som vi delar ut tillsammans med Swedbank. Vi anser att Umeågalan är en unik möjlighet att hylla och fira framgångsrika företag och företagande samt individer som på något sätt gjort det där lilla extra för just utvecklingen i Umeåregionen.

– Vad betyder Umeågalan för er?

Umeågalan är för oss en möjlighet att dels få beskriva vad vi som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag som tillhör ett av världens starkaste globala nätverk kan göra för kunder och potentiella kunder i regionen, och dels att få vara en del i hyllandet av framgångsrika verksamheter och individer.

– Vilken betydelse har Umeågalan för Umeå?

Vi anser att Umeågalan har en stor betydelse för att visa på den fantastiska utvecklingen i regionen och kanske främst för företagarna och entreprenörerna själva och deras syn på den egna verksamheten och vad de bidrar med. Vi tror även att Umeågalan har varit positiv för allmänhetens syn på företagande eftersom det under åren lyft fram fantastiska exempel på företag och företagare som har gjort skillnad i vår region.

– Årets tema är förebilder. Vilken är er förebild och varför?

I mitt fall så handlar förebilder inte om någon enskild individ utan snarare om egenskaper. Egenskaper som jag inspireras av hos olika förebilder är ödmjukhet och en känsla för laget/gruppen, uthållighet samt naturligtvis den uppnådda prestationen, resultatet – Anders Linné, Deloitte