Balticgruppen är en framsynt samhällsutvecklare som arbetar kunskapsdrivet för det bästa Umeå – en attraktiv stad som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. Våra investeringar är långsiktiga och bygger på insikter vi fått utifrån dialog med kunder, samarbetspartners, medarbetare, näringsliv, offentliga förvaltningar, akademi och medborgare. Vi vill ta vara på stadens styrkor för att bidra till ett samhälle där företag kan agera hållbart och människor kan leva ett hållbart liv.

– Varför väljer ni att vara huvudpartner till Umeågalan?

Vår vision och drivkraft är att utveckla det bästa möjliga Umeå. Nyckeln för att nå dit är att arbeta tillsammans, ta vara på stadens styrkor och ge entreprenörer goda förutsättningar att verka här. Som stolt partner till Umeågalan, är vi med och sätter strålkastarljuset på stora och små aktörer i stadens starka näringsliv.

– Vad betyder Umeågalan för er?

För att nå visionen om ett Umeå som växer hållbart behöver vi vara många som hjälps åt tillsammans. Företag som visar vägen är en viktig del i det arbetet. Vårt bidrag är kunskap om staden och stadsutveckling och det vill vi bolla med andra i Umeås näringsliv.

– Vilken betydelse har Umeågalan för Umeå?

Umeågalan är en viktig mötesplats där nätverkande och erfarenhetsutbyte skapar möjligheter till utveckling. Det är ett sammanhang som stärker företagare, som i sin tur stärker näringslivet. Tillsammans kan vi bidra till att utveckla det bästa Umeå att leva och verka i. För oss är det en stad där företag kan agera hållbart och människor kan leva ett hållbart liv.

– Årets tema är förebilder. Vilken är er förebild och varför?

En förebild är någon som inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utveckling. För oss är svaret: Umeåborna. Balticgruppen arbetar lokalt med frågor som engagerar och det är viktigt för oss att våra satsningar landar rätt. Vi söker på olika sätt dialog och förståelse för vilka drivkrafter som finns hos stadens invånare. När vi undersökte styrkor hos Umeåborna utmärkte sig egenskaper som rättvisa, ärlighet, omdöme, kärlek och kreativitet. En nytänkande och ifrågasättande omgivning med höga krav både utmanar och inspirerar oss. Det är inte alltid enkelt, men att få verka i Umeå ger Balticgruppen bra förutsättningar att utvecklas. Tillsammans kan vi utveckla det bästa Umeå, där företag kan agera hållbart och människor kan leva ett hållbart liv.