VK Medias Varumärkespris

Prisutdelare
VK Media

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Starka varumärken bygger och utvecklar vår region. Det vill vi uppmärksamma. VK Media delar ut priset Årets Varumärkespris för att inspirera och hylla lokala varumärken som sticker ut i mängden.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
VK Media delar ut detta pris till det varumärke som bäst gynnar Umeås utveckling mot framtiden. Det kan vara ett varumärke som förknippas med en unik produkt, tjänst, företag, organisation eller en enskild person. Varumärket ska ha sin verksamhet lokalt och under året ha uppvisat visionära egenskaper som passar en tillväxtkommun som Umeå.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
En jury.

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Ja, följande ingår i juryn; Peter Juneblad – Näringslivschef Umeå Näringsliv, Ulrika Näsvall – Privatmarknadschef VK Media, Michael Burman – Försäljnings- och marknadschef VK Media, Anna Sundelin – Redaktör Affärsliv24, Mattias Åkerlund – Reporter Affärsliv24.

 

Finns det någon annan form av urvalsprocess?
Under hösten annonseras att man kan vara med och tipsa om ett varumärke man tycker förtjänar att få priset. En jury väljer sedan ut tre nominerade.   

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Man kan skicka in tips fram tills slutet av augusti. Jurymötet är i månadsskiftet augusti/september. Under jurymötet utses tre nominerade.

Hur många nomineras för ert pris?
Tre nomineras.