Umeå kommuns Företagspris

Prisutdelare
Umeå Kommun

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Företagen är viktiga för Umeå Kommun. Genom att årligen från 1981 lyfta fram och hylla framgångsrika företag vill Umeå Kommun uppmuntra och belöna ett företag som lyfter Umeå.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Priset delas ut till ett företag som under året stått för särskilt goda insatser och bidragit till Umeås tillväxt.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Pristagare utses av Umeå Kommun Näringslivs- och Planeringsutskott

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Förslag på pristagare utarbetas av en kommité bestående av representanter för Handelskammaren, Umeå Fabriks och Hantverksförening, Företagarna i Umeå samt Umeå Kommun Näringsliv som också är föredragande

 

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Urvalsprocessen pågår året runt men såklart intensivare under våren och tidig höst när vi närmar oss beslut.

Hur många nomineras för ert pris?
Vi har valt att utse en vinnare direkt. Priset har en lång (snart 30 årig tradition) och vi ser en tydlighet med att lyfta en vinnare som även kompletterar alla nominerade och pristagare för Umeågalans andra priser.