Årets Tillväxtföretag

Prisutdelare
Deloitte och Swedbank

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. 

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Marie Johansson – Kontorschef – Swedbank
Anders Rinzén – Partner – Deloitte, Anders Linné – Kontorschef – Deloitte

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Marie Johansson – Kontorschef – Swedbank
Anders Rinzén – Partner – Deloitte, Anders Linné – Kontorschef – Deloitte

 

Finns det någon annan form av urvalsprocess?

  1. Sökning i Affärsdatabas i enlighet med priskriterier
  2. Minst fyra års registrerade årsbokslut med årsredovisning
  3. Beräkning, urval och ranking med ”hårda” kriterier
  4. Sluturval och nomineringsförslag efter intervju med ägare (vid behov då vissa bolag inte är kända för Deloitte och/eller Swedbank sedan tidigare) och ledning samt genomgång av årsredovisningar, media, kreditupplysning, webb/hemsidor och aktuell (innevarande år) verksamhetstatus och framtidsplaner för företaget.
  5. Tre stycken nominerade

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Mitten på augusti t o m mitten på september

Hur många nomineras för ert pris?
Tre nominerade.