Årets Marknadsförare

Prisutdelare
Marknadsföreningen Umeå

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Vi vill med detta pris uppmärksamma duktiga marknadsförare, som med både tanke och handling når ut med goda resultat.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Priset som Årets Marknadsförare delas årligen ut till det företag, förening, institution med lokal förankring som utfört årets bästa marknadsföringsprestation i Umeå med omnejd.

De nominerade företagens kampanjer eller marknadsföringsinsatser skall ha en lokal förankring samt vara aktuella dvs publicerade eller använda under föregående år. Även marknadsföringsinsatser och kampanjer från tidigare år kan delta om dessa har sträckt sig över den period som utmärkelsen avser.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Styrelsen för Marknadsföreningen Umeå

 

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Styrelsen för Marknadsföreningen Umeå.

Finns det någon annan form av urvalsprocess?
Styrelsen för Marknadsföreningen Umeå inbjuder “alla” som är intresserade att lämna in förslag på tänkbara kandidater till vår nomineringsprocess. Utifrån dessa och styrelsens egna förslag sker sedan en diskussion och värdering som sedan leder fram till beslut om såväl nomineringar som vinnare.

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
I princip sker detta under hela året, men arbetet intensifieras under perioden maj – augusti.

Hur många nomineras för ert pris?
Till vårt pris nomineras tre (3) kandidater, från vilka vi senare utser en (1) vinnare.