Årets Hantverksstipendiat

Prisutdelare
Umeå Fabriks- och hantverksförening

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Vi anser att det är viktigt att lyfta fram företagare som visar mod och innovationskraft och som uppvisar en yrkesstolthet inom sitt yrke. Priset syftar också till att synliggöra företag som genom utbildning eller verksamhet för hantverkstraditionen vidare.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?

  • Vara verksam som egen företagare
  • Varit verksam i minst tre år
  • Ha ordnad ekonomi
  • Vara hantverkare i vid bemärkelse
  • Utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation
  • Fört hantverkstraditionen vidare
  • Verksam inom Umeå Kommun

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Medlemmar i föreningen uppmanas att föreslå företagare till nomineringsprocessen. Juryn består av föreningens styrelsen och vinnaren utses genom omröstning i styrelsen.

 

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Ja. Vår jury består av styrelsens 8 ledamöter. Ledamöterna är förtroendevalda av medlemmarna i föreningen och lämpar sig därför väl att utgöra jury.

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Under våren, fram till 31 maj, tas förslag emot från medlemmarna. Styrelsen jobbar under sommaren fram allt underlag kring de föreslagna företagen och väljer i mitten av september ut tre företag som nomineras.

Hur många nomineras för ert pris?
Tre företag nomineras till priset Årets Hantverksstipendiat.