Årets Företagare

Prisutdelare
Företagarna Umeå

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Företagarna Umeå delar ut priset för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer. Som lagt ned tid och engagemang på sitt företagande och på så sätt varit en förebild i sitt ledarskap och sitt entreprenörskap och bidragit till att Umeå är en bra plats att leva och verka på.

Vilka är kriterierna bakom priset?
Den nominerade företagaren ska:

 • Äga och driva
  Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
 • Vara ledare och förebild
  Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
 • Uppvisa kreativitet och innovation
  Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
 • Uppvisa lönsamhet och tillväxt
  Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
 • Uppfylla formella krav
  Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Styrelsen i Företagarna Umeå.

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Årets Företagare är organisationen Företagarnas mest prestigefyllda prisutdelning. Styrelsen utgör jury, det är en diger uppgift och det är viktigt att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning.

Finns det någon annan form av urvalsprocess?
Vi har en öppen nomineringsprocess där alla får nominera den eller de entreprenörer som de tycker förtjänar utmärkelsen. Därefter tar styrelsen i Företagaran Umeå över och utser de tre nominerade och en vinnare genom bl.a intervjuer.  

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Nomineringsprocessen börjar i april månad och de nominerade offentliggörs i september.

Hur många nomineras för ert pris?
Vi nominerar tre entreprenörer varje år.