Årets Exportföretag

Prisutdelare
Västerbottens Handelskammare

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Eftersom den regionala och nationella marknaden många gånger är för liten, flera företag – inte minst mindre – är specialiserade och behöver nå ut internationellt för att växa. På det sättet bidrar de till att ge regionen värdefull kunskap, men också pepp och energi. På sikt bygger vi bilden av Umeå som en region att räkna med.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Priset delas ut till ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklas sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. Företagets exportandel ska uppgå till en betydande del av omsättningen.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Västerbottens Handelskammares Södra kretsstyrelse

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Marknadsgruppen inom Södra kretsstyrelsen utgör jury

 

Finns det någon annan form av urvalsprocess?
Tjänstemännen på Handelskammaren tar fram ett underlag, utifrån SCB´s statistik lista över exporterade företag, cirka 5 företag.

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Under september månad.

Hur många nomineras för ert pris?
Vi utser endast en vinnare. Vi har tidigare nominerat tre företag till Exportpriset, men för cirka 10 år sedan togs ett beslut om att endast utse en vinnare till Exportpriset.