Årets Avknoppningsföretag

Prisutdelare
Umeå Universitet Holding
Uminova Innovation – UBI-eXpression
Connect

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Organisationerna bakom priset kan med hjälp av Årets Avknoppningspris uppmärksamma några av de lyckade avknoppningar som sker från universiteten/högskolorna i regionen.

Priset delas ut i samverkan mellan de organisationerna. Kan vi visa på framgångar tror vi också att fler från den akademiska världen tar stegen in i entreprenörens spännande och utvecklande sfär. I samma veva visas också universitetens och högskolornas viktiga roll i regionens utveckling.

Årets Avknoppningsföretag utgör ett led i arbetet med att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda. Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid regionens universitet och högskolor för att dessa ska kunna inspirera och verka som förebilder.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Årets Avknoppningsföretag och ansökan till detta pris är öppen för företag som:

 • har sin grund inom forskning eller utbildning vid universitet/högskola i regionen
 • inledningsvis varit eller är entreprenörstyrt
 • är aktivt, med en tydlig affärsidé och under tillväxt
 • kan vara en förebild för entreprenörer, forskare och studenter

Vid juryns genomgång av företagen görs en bedömning av bl a:

 • management
 • genusperspektiv
 • affärsmodell
 • skalbarhet
 • unikitet
 • patent eller annat skydd
 • potential
 • ”proof of concept”
 • teknisk nivå och/eller forskningskoppling
 • nytänkande/innovationskraft

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Camilla Viklund Umeå universitet Holding, Anders Gothefors Connect och Nils-Olof Forsgren Uminova Innovation.

 

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Ja, juryn består i Camilla Viklund Umeå universitet Holding, Anders Gothefors Connect och Nils-Olof Forsgren Uminova Innovation.

Hur går urvalsprocessen till?
Vår process ser ut på följande sätt:

 1. Maillkontakt för att starta upp arbetet.
 2. Första utvärderingsmöte med ca 30 bolag presumtiva till priset
 3. 1-3 nomineringsmöten där utifrån de 30 ska vaskas fram tre nominerade. Genomgång av de nominerades historik och situation/möjligheter.
 4. Första möte om nomineringstexter.
 5. Möten med de tre nominerade och slututformning nomineringstexter.
 6. Möte för att utse vinnare och vinnartext.

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Start under våren samma år som galan. Sista mötet sker senast i oktober månad. Totalt tar processen ca sju månader.

Hur många nomineras för ert pris?
Ca 30 bolag utvärderas årligen – utifrån dessa utses 3 nominerade.