Årets Unga Företagare

Prisutdelare
Umeågalans arrangörsgrupp

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Arrangörsgruppen bakom Umeågalan vill spela en roll för Umeås unga företagare genom att lyfta fram företag och entreprenörer som är just unga.

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
För att bli nominerad krävs innovationshöjd, känsla för marknaden och såklart att företaget gör kundnytta. Sen ska företaget vara ungt i dubbla bemärkelser. Det skall drivas av personer under 40 år och företag får inte ha varit registrerat längre tid än 2,5 år.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Vinnaren utses av Umeågalans arrangörsgrupp . De tre företagen har in sin tur blivit nominerade av inkubatorerna BIC Factory, Uminova Innovation och Expression Umeå.

 

Finns det någon annan form av urvalsprocess?
De tre nominerade får tillfälle att pitcha sitt företag och sin affärsidé inför arrangörsgruppen. 

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Urvalsprocessen sker under våren men själva nomineringen och pitchen för arrangörsgruppen sker i månadsskiftet augusti/september. Mycket för att nomineringen skall vara så aktuell som möjligt. Unga företag utvecklas snabbt!

Hur många nomineras för ert pris?
Tre nominerade och en vinnare.