Årets Nya Företagare

Prisutdelare
Almi Företagspartner Nord AB

Varför delas priset ut och varför är det viktigt för er?
Vinnaren utgör en god förebild för andra som startar och utvecklar företag! Vi lyfter företagare som berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Nytänkande och kreativitet är ingredienser som behövs för att hitta lösningar på framtidens utmaningar!

 

Vilka är kriterierna bakom priset?
Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade.

Vem hos er utser nominerade resp. vinnare?
Almis rådgivare tillsammans med affärschef.

 

Finns en jury och vilka ingår i den och varför?
Almis rådgivare tillsammans med affärschef – samtliga som till vardags arbetar med Almis kundföretag för att öka deras möjligheter till tillväxt och framgång – ingår i juryn. Vi har ett nomineringsunderlag där vi bedömer kriterierna unikitet/nytänkande, entreprenören som förebild, mod, utmanande av det etablerade med flera kriterier.

Inom vilket tidsintervall sker nomineringsprocessen?
Vi påbörjar juryarbetet i maj och är klara i september.

Hur många nomineras för ert pris?
Vi har tre nominerade kandidater varav en koras till vinnare.