Årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna

Medarrangörer

eXpression Umeå och Umeås Fabriks och Hantverksförening

Kriterier

Med Umeågalans pris till årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna vill vi uppmärksamma företag som använder kulturskapande eller andra kreativa processer som affärsidé eller som sin råvara. Priskategorin vänder sig till såväl nya som redan etablerade företag. Priset kan även tilldelas nätverk av företag som tillsammans uppfyller kriterierna.

Grundkriterier

För att nomineras till Årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna ska företaget uppfylla följande kriterier:

 • Företaget ska verka inom någon av de av Tillväxtverket definierade branschgrupperna (se beskrivning längre ned) inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN).
 • Kulturskapande eller kreativa processer ska utgöra grunden för företagets affärsidé.
 • De kulturskapande eller kreativa processerna ska ha omsatts i ett starkt entreprenörskap och ekonomiskt hållbart företagande.

Urvalskriterier

Bland de nominerade företagen som uppfyller samtliga grundkriterier gör juryn en utökad analys där följande kriterier beaktas:

 • Hur nytänkande är företagets utveckling av nya produkter, tjänster och/eller affärsmodeller?
 • Stäcker företagets utveckling Umeås position som en stark plats för kulturella och kreativa näringar?
 • I vilken utsträckning bidrar företaget till en hållbar samhällsutveckling sett till sociala och miljömässiga faktorer?

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av ovanstående kriterier.

Vill du nominera?

Umeågalans nomineringsprocess är öppen för alla och i oktober har du möjligheten att nominera företag och företagare som förtjänar att hyllas lite extra. Nomineringen sker här via Umeågalans hemsida under oktober, håll utkik efter sommaren för exakta datum.

Jury

Barbro Renkel, VD – eXpression Umeå (ordf)
Emil Hägglund, Affärsutvecklare och strategisk kommunikatör – eXpression Umeå
Olle Salmonsson, Arkitekt SIR/MSA – Galleri Oss
Margareta Ericsson Lif, Ordförande – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Frida Nilsson, Ledamot – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Stina Sjöström, Ägare – Gamla Salteriet
Joakim Sandberg, Regionkulturchef – Region Västerbotten

Kontakt:
Barbro Renkel, juryordförande
Anna Olofsson, Umeå kommun Näringsliv

 

Defintioner

Kulturella och kreativa näringar (KKN) definieras som företag inom någon av följande branschgrupper (branschgrupperna utgår från Tillväxtverkets Kreametern):

 • Arkitektur
 • Dataspel
 • design och formgivning
 • film
 • foto
 • gastronomi
 • konst
 • kulturarv och besöksnäring
 • litteratur
 • media och marknadskommunikation,
 • mode
 • musik
 • scenkonst
 • slöjd
 • hantverk
 • upplevelsebaserat lärande