Vinnare 2019

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS 2019

Utdelare: Balticgruppen, Ekström Invest, Deloitte, Swedbank och Umeå universitet

VINNARE: Peter Renkel
Motivering: Årets pristagare är innovatör och entreprenör i själ och hjärta och har en stor spännvidd. Praktisk och pragmatisk i allt från sladdar och trådar till visionärt affärsmannaskap som ledare och i styrelserum. Med mod, imponerande entusiasm och uthålligt engagemang utmanar han både sig själv och andra, lär av sina misstag och utvecklar sig ständigt utanför sin bekvämlighetszon. En man med stort hjärta och stor nyfikenhet som gjort och gör avtryck såväl i Umeås affärsliv som internationellt, och alldeles säkert även i ett konferensrum nära dig. En förebild på riktigt: Peter Renkel.

Kontakt: Peter Renkel, peter.renkel@konftel.com

ÅRETS VD 2019

Utdelare: VK Media AB

VINNARE: Erica Lundgren
Motivering: Inte alla kan prata hållbarhet och sälja bensin. Likväl lyckas Erica Lundgren, med både situationsanpassat ledarskap och långsiktig strategi, skapa, förvalta och leda en modern och ansvarsfull verksamhet. Hon räds inte tuffa beslut men är samtidigt en tydlig lagspelare, och har med både brinnande intresse och glödande driv utvecklat verksamheten framåt och i nya riktningar. Hon ger allt och alla en chans, och skapar förutsättningar för sina medarbetare att utvecklas med verksamheten. Årets vd är Erica Lundgren, OK Västerbotten.

Kontakt: Erica Lundgren, erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2019

Utdelare: Deloitte och Swedbank

VINNARE: Personalkollen AB
Motivering: Med entreprenörens starka drivkraft att effektivisera och hitta lösningar till kritiska affärsprocesser, ett tydligt fokus på hög service, via smarta och digitala innovationer skapat förutsättningar för sina kunder att utveckla och effektivisera sin verksamhet. Deloitte och Swedbanks pris ”Årets Tillväxtföretag” tilldelas  –  Personalkollen AB.

Kontakt: Niclas Lundell, niclas@personalkollen.se

ÅRETS TEKNIKPRIS 2019

Utdelare: Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest

VINNARE: UmanDiagnostics AB
Motivering: Bio-teknikföretaget UmanDiagnostics har utvecklat en nervskademarkör som effektivt och exakt visar om hjärnan har fått en skada. Tekniken har fått uppmärksamhet över hela världen och har, bland annat, beskrivits som en världsnyhet i Wall Street Journal. Teknikpriset söker företag vars idé har lett till kommersiell framgång, främjat teknikutvecklingen och gjort skillnad. Och skillnad är precis vad UmanDiagnostics produkt gör. Ca 10 miljoner människor per år drabbas av traumatiska hjärnskador. Att underlätta med korrekt diagnostisering hjälper människor världen över.

Kontakt: Niklas Norgren, info@umandiagnostics.se

ÅRETS MARKNADSFÖRARE 2019

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå

VINNARE: Zordix AB
Motivering: Med Umeå som bas och utgångspunkt har årets vinnare, med framgångsrik marknadsföring, samt enträget och målmedvetet arbete nått ut och nått fram till sina målgrupper. Målgrupper som finns, såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Med vunnen uppmärksamhet och framgång har man så skapat ytterligare energi och driv i att fortsätta utvecklas i rätt riktning. Genom att använda sig av digitala kanaler och medier, samt en unik förmåga att hitta rätt, har årets vinnare visat att Umeå inte ligger i världens utkant utan snarare i dess centrum, där kreativitet, samarbete och kunnande är det som leder till framgång.

En framgångsrik och modern marknadsförare som når ut på en spännande och global marknad… och fortsättning lär följa! Årets Marknadsförare 2019 är Zordix AB. 

 Kontakt: Matti Larsson, matti@zordix.com

ÅRETS EXPORTFÖRETAG 2019

Utdelare: Västerbottens Handelskammare

VINNARE: Olofsfors AB
Motivering: Exportpriset 2019 tilldelas; Efter 250 år av kompromisslöst kvalitetsfokus. Med ett kundengagemang ristat i stål och en direktexport på över 60 procent. Nu prisar vi ett framgångsrikt företag med traditioner från tiden då Europa industrialiserades. Grattis Olofsfors AB!

Olofsfors AB har en ”direkt” export på 62 %. Målsättningen är att öka exporten ytterligare. 2014 hade man 55 % på export. De är dessutom en betydande och viktig underleverantör till Umeås industrinätverk. Kriterierna uppfylls med lönsamhet och betydande andel export.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2019

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp

VINNARE: Mowida
Motivering: Ett startup med en affärsidé som löser ett tydligt behov. En entreprenör med ett driv och en vilja utöver det vanliga som även är en förebild för andra unga företagare.  Årets unga företagare är Meiju Vartianen och Mowida.

Kontakt: Meiju Vartiainen, meiju@mowida.com

ÅRETS AVKNOPPNINGSFÖRETAG 2019

Utdelare: Connect, Umeå universitet Holding samt UBI, Uminova Innovation och Expression

VINNARE: UmanDiagnostics AB
Motivering: Behoven inom sjukvård och elitidrotten är stort. Att kunna avgöra om en person drabbats av en hjärnskada för att kunna fatta rätt beslut om det behövs behandling eller vila eller om personen kan anses som frisk är A och O för att undvika framtida hjärnskador. Under de senaste tre åren har bolaget haft en omsättningsökning på 156% och en vinstmarginal på 63%. I somras så förvärvade amerikanska Quanterix bolaget för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt på den europeiska marknaden.

Att drabbas av en hjärnskakning är allvarligt och kan ge bestående om man inte låter skadan få läka ut. UmanDiagnostics har en unik produkt som kan påvisa hjärnskada som baseras på forskning från intuitionen för immunologi vid Umeå universitetet.

Kontakt: Niklas Norgren, info@umandiagnostics.se

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT 2019

Utdelare: Umeå Fabriks- & hantverksförening

VINNARE: GH Snickerier AB
Motivering: Årets vinnare av hantverksstipendiet har en stor passion och intresse för sitt material och för sitt hantverk. Med professionalitet och känsla för naturen och miljön skapas hållbara och funktionella produkter. Vinnaren är GH Snickerier AB, Gunnar Holmgren.

Kontakt: Gunnar Holmgren, info@ghsnickerier.se

ÅRETS FÖRETAGARE 2019

Utdelare: Företagarna Umeå

VINNARE: Blomstra AB
Motivering: Med en vilja att förändra människors liv till det bättre och en orubblig tro på allas inneboende kraft har denne företagare överkommit alla hinder på sin resa. Med tomma händer och fler frågor än svar har hon genom att se potentialen i varje medmänniska och skapat möjligheter att gå från utanförskap till innanförskap. Tillsammans med sina medarbetare har hon byggt och utvecklat ett nationellt bolag genom att delegera och kräva ansvar och på riktigt lyssna efter behov och se möjligheter hos varje individ, kund såväl som medarbetare.  Och än har vi bara sett början på en blomstrande resa. Årets företagare är Delia Zadius, Blomstra AB.

Kontakt: Delia Zadius, delia@blomstra.nu

ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2019

Utdelare: Almi Företagspartner Nord AB

VINNARE: InfiCure Bio AB
Motivering: Årets nya företagare presenterar en världsunik lösning där samhällsnyttan är väldig och användningsområdet gränslöst. Man har utvecklat en nydanande modell i människans tjänst, som samtidigt medfört kostnadseffektivitet och ovärderliga tidsbesparingar. Vår vinnare Inficure Bio har utvecklat en modell som underlättar för läkemedelsföretag att snabbare och kostnadseffektivare testa framtida läkemedel mot fibros, alltså uppkomsten av ärrvävnad i organ. Det finns en stor utvecklingspotential för bolaget och en stor efterfrågan då fibros leder fram till drygt 40 procent av alla dödsfall i västvärlden.

Kontakt: Sofia Mayans, sofia.mayans@inficurebio.com

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS 2019

Utdelare: Umeå Kommun

VINNARE: Komatsu Forest AB
Motivering: Komatsu Forest är världsledande tillverkare av skogsmaskiner med huvudkontoret i Umeå. Företaget är djupt engagerade i Umeås tillväxt och utveckling har bla genom att stötta Dragonskolans teknikutbildning visat att man vill ta ansvar för framtidens kompetensförsörjning. Under året har företaget beslutat om att storsatsa genom att bygga en ny modern och hållbar produktionsanläggning i Umeå och visar därmed med tydlighet att vår regionen är världscentra för utveckling av det moderna och högteknologiska skogsbruket.