Vinnare 2017

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2017

Utdelare: Deloitte och Swedbank

Vinnare: Nordic Biomarker AB
Motivering: Från forskning och innovationer med global potential och bas i Umeå har bolagets produkter lyckats skapat nytta över hela världen inom sitt område. Med stark fokus på export har bolaget på kort tid lyckats nå hög tillväxt och god lönsamhet.

Kontakt: Gunnar Pohl, gunnar.pohl@nordicbiomarker.com

ÅRETS TEKNIKPRIS 2017

Utdelare: Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest

Vinnare: Rototilt
Motivering: En engagerad och driven entreprenör som med glöd har drivit företaget framåt mot en stark tillväxt de senaste åren. I en mogen bransch har de lyckats vidareutveckla och industrialisera en produkt för världsmarknaden och blivit ett starkt regionalt teknikföretag att räkna med.

Kontakt: Anders Jonsson, anders.jonsson@rototilt.com

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS 2017

Utdelare: Balticgruppen, Deloitte, Fältcom, Konftel, Swedbank och Umeå universitet

Vinnare: Mona Edström Frohm, Platschef Volvo Lastvagnar Umeå

Motivering: Som representant för den största privata arbetsgivaren i Umeå satsar Mona Edström Frohm offensivt och värnar samtidigt om en bred samverkan även lokalt. Hennes förmåga att utveckla den egna verksamheten och bygga relationer, tillsammans med hennes regionala engagemang, har lett till att Volvo Lastvagnar Umeå idag är ett globalt kompetenscentrum inom Volvokoncernen för målning, pressning och hyttsammansättning – Volvo Cab Competence Center. Under Monas ledning bygger Volvo vidare på sin verksamhet och investerar även fortsättningsvis tungt i Umeå till gagn för hela regionen.

Kontakt: Mona Edström Frohm, mona.edstrom.frohm@volvo.com

VK MEDIAS VARUMÄRKESPRIS 2017

Utdelare: VK Media AB

Vinnare: Brännbollsyran

Motivering: Från studentikos företeelse till internationell angelägenhet. Varumärket lockar tusentals och riktar en stor strålkastare mot Umeå. Vinnaren är Brännbollsyran.

Kontakt: Peter Arkhult, peter@brannbollsyran.se

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp

Vinnare: Persikamy

Motivering: Den unga företagaren som vill respektera fantasin. Välkomna det oförutsägbar och omfamna värdet av det estetiskt vackra har genom samarbeten, samhällsengagemang och kreativitet lyft både sitt eget företag och Umeå. Årets unga företagare är Jessica Eriksson på Persikamy.

Kontakt: Jessica Eriksson, info@persikamy.se

ÅRETS AVKNOPPNINGSFÖRETAG 2017

Utdelare: Umeå universitet, Connect, Uminova Innvation

Vinnare: SpaceTime Communication AB

Motivering: Startupbolaget var tidigt framme med en vision för hur ”mobilitet som en tjänst” skulle designas och realiseras. De har utvecklat och säljer en unik helhetslösning som får organisationer att resa smartare och spara både miljö och pengar. Årets vinnare är SPACETIME

Längre motivering: Omställningen till ett hållbart persontransportsystem är en stor utmaning globalt. Startupbolaget SpaceTime var tidigt framme med en vision för hur ”mobilitet som en tjänst” (sk MaaS) skulle designas och realiseras. De har tillsammans med ett tiotal referenskunder, utvecklat en unik helhetslösning som får organisationer att resa smartare och har redan partneravtal med flera stora aktörer. Genom SpaceTimes plattform bokas dagligen mängder av tjänsteresor inom organisationer som förstått att det finns både pengar och miljö att spara genom att de anställda reser smartare.

Kontakt: Gunnar Granberg, gunnar@spacetime.se

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT 2017

Utdelare: Umeå Fabriks- & hantverksförening

Vinnare: Glasmästeriet i Umeå AB

Motivering: Årets Hantverksstipendiat har en stark drivkraft i sitt företagande och ett genuint hantverkskunnande på hög nivå. Att föra kunskapen och traditionen vidare har spelat stor roll. Årets vinnare gör så att vi alla kan se bra ut…

Längre motivering: Mathias är glasmästarsonen som utbildade sig till civilingenjör i kemi och som på det sättet skaffade sig en svårslagen kunskapsplattform för sitt kommande yrke som hantverkare inom glas.

Mathias startade Glasmästeriet i Umeå år 2004 men har kunskap inom glasbranschen sedan barnsben eftersom hans far Folke Andersson drivit glasmästeri under 4 decennier. Glasmästaryrket har dock funnits i släkten sedan 30-talet då Mathias farfar blev glasmästarlärling. Idag driver Mathias ett framgångsrikt komplett glasmästeri och inom sitt hantverk har han utmärkts med ett gäsellbrev vilket gör honom unik i Umeå.

Glasmästeriet i Umeå AB har de senaste åren kontinuerligt ökat sin omsättning och sitt affärsvärde. Glasmästeriets tjänster utförs idag inte enbart i Umeå då deras höga kvalitet efterfrågas även på andra orter runt om i Sverige.

Kontakt: Mathias Andersson, matte@glasmasteriet.se

ÅRETS FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Företagarna Umeå

Vinnare: Roger Strandberg och Glenn Bergström, Winn Marketing

Motivering: Årets företagare drivs av att se både Umeå och sina medarbetare växa och utvecklas – och har en stark övertygelse om att det med goda idéer bara finns möjligheter. Med Umeå som bas och tack vare stor kunskap, hårt arbete och mycket mod har årets företagare tagit sin verksamhet från en idé och ett behov, till en världsledande aktör. Årets företagare är Roger Strandberg och Glenn Bergström, Winn Marketing!

Längre motivering: Årets företagare, Roger Strandberg och Glenn Bergström, drivs av att se både Umeå och sina medarbetare växa och utvecklas – och har en stark övertygelse om att det med goda idéer bara finns möjligheter. Med Umeå som bas och tack vare stor kunskap, hårt arbete och mycket mod har årets företagare tagit sin verksamhet från en idé och ett behov, till en världsledande aktör. Nu har framtiden hunnit ikapp, men Winn Marketing var först ut i branschen med eldrivna arbetsfordon som har gynnat både människor och miljö under många år. 

Roger Strandberg och Glenn Bergström har lyckats skapa en verksamhet som genomsyras av hög kvalitet, omtanke av miljön och finansiell stabilitet – i dag omsätter företaget mer än 120 miljoner kronor. Med kunder och leverantörer över hela världen, och som generalagenter av arbetsfordon i flera länder, visar Roger Strandberg och Glenn Bergström att Umeå är en lika bra plats som någon att driva ett stort internationellt företag från.

Deras företagande stannar inte bara vid detta – idag berikar de dessutom Umeå med kunskap, erfarenhet och delägarskap i andra verksamheter, vilket hjälper fler företag att utvecklas.

Kontakt: Roger Strandberg, roger.strandberg@winnmarketing.com

ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Almi Företagspartner Nord AB

Vinnare: Brain Stimulation AB

Motivering: Årets nya företagare har skapat en produkt där samhällsnyttan är väldig och användningsområdet går över alla geografiska gränser. Man har utvecklat en teknisk lösning i människans tjänst, där tekniken samtidigt medfört kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Vinnare av Årets nya företagare 2017 är Helena Fordell tillsammans med teamet bakom Brain Stimulation AB.

Längre motivering: För varje år insjuknar femton miljoner nya människor i stroke och det är den vanligaste orsaken till långvarigt handikapp. Brain Stimulation AB har utvecklat den unika produkten ”RehAtt” för effektiv diagnostik och motiverande träning för strokedrabbade. Det är en produkt som har utmanat den etablerade eftervården av strokepatienter. Den används sedan ett par år på flera sjukhus i Sverige, England, Schweiz och USA. Företaget har lyckats kombinera resultat från neurovetenskaplig forskning med smart teknologi i en produkt som sprider sig över världsmarknaden. Vinnare av Årets nya företagare 2017 är Helena Fordell med teamet bakom Brain Stimulation AB.

Kontakt: Andreas Ekdahl, andreas.ekdahl@brainstimulation.se, Helena Fordell, helena.fordell@umu.se

ÅRETS MARKNADSFÖRARE 2017

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå

Vinnare: Avion Shopping

Motivering: Med uppmärksammad marknadsföring och kommunikation i alla kanaler, events och smarta samarbeten – har årets marknadsförare verkat för att vi alla skall få kännedom om företaget. Lokalbor, Umeåregionen, nationella och internationella kunder har alla tillhört målgruppen.

Uppmärksamheten kring Årets marknadsförare har varit total och sannerligen hjälpt till att ytterligare förstärka Umeås plats på kartan. Stort grattis till denna prestation!

Årets Marknadsförare 2017 är Avion Shopping!

Kontakt: Mia Eskilsson, mia.eskilsson@ikea.com

ÅRETS EXPORTFÖRETAG 2017

Utdelare: Västerbottens Handelskammare

Vinnare: Medicvent AB

Motivering: I över 30 år har de arbetat för ett friskare arbetsliv och en bättre miljö. Tack vare innovativa produkter med hög kvalitet, och ett envist entreprenörskap, har de gjort det möjligt att sätta både sjukhuspersonalens och patienternas hälsa i främsta rummet. Nu renar de luft runt om i världen, från Umeå och Solna till Tyskland och Nya Zeeland.

Årets Exportföretag 2017 är Medicvent AB.

Kontakt: Monika Vedin, monika.vedin@medicvent.se

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS 2017

Utdelare: Umeå kommun

Vinnare: Sävar Snickeri AB

Motivering: Företaget som i år firar sitt 80 års jubileum har genomfört ett lyckat generationsskifte och drivs idag av tredje generationen. Man har genom nytänk, produktutveckling och yrkeskunnande tagit hem prestigorders och kraftigt ökat både omsättning och lönsamhet. Vinnare av Umeå Kommuns företagspris 2017 är Sävar Snickeri AB.

Kontakt: Ulf Söderlund, ulf.soderlund@savarsnickeri.se