Prisutdelare 2019

Västerbottens Handelskammare – Årets Exportföretag

Västerbottens Handelskammare är en näringslivsorganisation med tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Vi har drygt 200 medlemsföretag och vi företräder 13 000 arbetstillfällen i länet. I Umeåregionen återfinns cirka 120 av våra medlemsföretag. Handelskammaren är en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidrar till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten. Att synliggöra och marknadsföra näringslivet i Umeå har hög prioritet därför är Umeågalan en av de viktigaste dagarna på året. Det är vi som delar ut priset till Årets Exportföretag!

Kontakt: Siv Forssén, 010-130 82 52, siv.forssen@handelskammaren.ac
www.handelskammaren.ac

Marknadsföreningen Umeå – Årets Marknadsförare

Marknadsföreningen är en lokal och oberoende förening. Vi är drygt 300 medlemmar, men samarbetar även med andra organisationer och nätverk i olika sammanhang. Vi är en av de ursprungliga initiativtagarna till Umeågalan. Till vardags jobbar vi aktivt för att nätverka kring träffar och möten dit vi inbjuder våra medlemmar och andra umebor. Att jobba för Umeås näringsliv är ett betydelsefullt och även ett lustfyllt uppdrag. Det är vi som delar ut priset till Årets Marknadsförare.

Kontakt: Nils Paulsson, 070-392 07 10, nils@marknadsforeningenumea.se
www.marknadsforeningenumea.se

Umeå Fabriks & Hantverksförening – Årets Hantverksstipendiat

Umeå Fabriks- och hantverksförening som är Umeås äldsta företagarförening vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling.

Kontakt: Margareta Ericsson Lif, 070 – 580 65 60, margareta.lif@iksu.se
www.hantverksforeningen.se

Almi Företagspartner Nord – Årets Nya Företagare

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling för att hjälpa dig att skapa ett växande företag. Umeågalan är årets höjdpunkt för alla företagare i regionen, en plats att knyta kontakter utöver det vanliga, där unga och erfarna företagare kan träffas och ge varandra inspiration. Allt detta är bra för ett vinnande näringsliv! Det är vi som delar ut priset Årets Nya Företagare.

Kontakt: Niklas Jonsson, 070-535 13 75, niklas.jonsson@almi.se
www.almi.se/nord

Företagarna Umeå – Årets Företagare

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar närmare 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete. Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete spelar roll för företagande, företagares rättigheter och för att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Lokalt verkar vi för att skapa dialog i företagarfrågor och ett starkt nätverk bland våra företagare.

Kontakt: Angéla Ekman-Nätt, ekman-natt@esam.se, 073 – 182 44 25
www.foretagarna.se/foreningar/umea

Connect, Umeå universitet Holding samt UBI, Uminova Innovation och Expression – Årets Avknoppningsföretag

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till verkliga och varaktiga resultat. Tillväxtföretag ges unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden och nå kontakter som också ger bästa förutsättningar att söka och hitta tillväxtkapital.
Kontakt: Anders Gothefors, 070-335 19 19, anders.gothefors@connectsverige.se
www.connectsverige.se

Umeå universitet Holding vill med sitt engagemang i Umeågalan tillsammans med Connect och inkubatorerna UBI, Uminova Innovation och Expression lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer.
Kontakt: Camilla Viklund, camilla.viklund@umuholding.se

Uminova Innovation: nils-olof.forsgren@uminovainnovation.se
Umeå Biotech Incubator: jennie.ekbeck@ubi.se
Expression Umeå: marlene.johansson@expressionumea.se

Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest – Årets Teknikpris

Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest är tre globala teknikföretag med rötterna i Umeå. Det tre bolagen bakom Årets Teknikpris sysselsätter idag mer än 2000 personer i regionen.

Kontakt: Annelie Persson, annelie.persson@komatsuforest.com
www.volvotrucks.se
www.alo.se
www.komatsuforest.se

Deloitte och Swedbank – Årets Tillväxtföretag

Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå. Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. Urvalet av nominerade baseras på genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren.

Kontakt: Anders Rinzén, 075-246 37 44, anders.rinzen@deloitte.se, Anders Linné, 075 – 246 37 31, anders.linne@deloitte.se
www.deloitte.se

VK Media AB – Årets VD

Kontakt: Johan Sehlstedt, johan.sehlstedt@vkmedia.se
www.vkmedia.se

Umeå Kommun – Umeå Kommuns Företagspris

Umeå kommun initierar och stödjer åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet samt ansvarar för extern marknadsföring av Umeå. För oss är Umeågalan en viktig dag när företagen får stå i centrum. Näringslivsservice verksamhet bedrivs i nära samarbete med, och oftast i partnerskap, med det lokala näringslivet, dess organisationer och universiteten. Umeågalan visar på näringslivets betydelse för Umeås utveckling och tillväxt. Med förslag från Handelskammaren, Företagarna Umeå, Umeå Fabriks- och Hanterksförening utser kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott en vinnaren av Umeå Kommuns företagspris.

Kontakt: Peter Juneblad, 070 – 225 72 15, peter.juneblad@umea.se
www.umea.se

Umeågalans Arrangörsgrupp – Årets Unga Företagare

I arrangörsgruppen för Umeågalan samlas några av galans ägare; Företagarna Umeå, Marknadsföreningen i Umeå, Umeå kommun, Umeå universitet, Västerbottens Handelskammare, Almi Företagspartner Nord, Umeå Fabriks- och Hantverksförening samt Mia Westin som representant för Åttonde stolen. Det är vi som delar ut priset till Årets Unga företagare.

Kontakt: Peter Juneblad, 070 – 225 72 15, peter.juneblad@umea.se
www.umea.se

Huvudpartners – Årets Huvudpartnerpris

Årets huvudpartners delar tillsammans ut Huvudpartnerpriset. Dessa består av Balticgruppen AB, Deloitte, Ekström Invest, Swedbank och Umeå universitet.

Kontakt: Sofia Ekström, sofia.ekstrom@ekstrominvest.se
www.balticgruppen.se
www.deloitte.se
www.ekstrominvest.se
www.swedbank.se
www.umu.se