Program 2019

Programmet för Umeågalan 2019 uppdateras löpande med start under hösten 2019.

 

PROGRAM FÖRSTA AKTEN

HÅLLTIDER

Plats: Universum – Brashörnan, Aula Nordica

09.00  Registrering och montermässa öppnar
10.00   Första akten inleds i Aula Nordica
Prisutdelning # Årets Huvudpartnerpris
Prisutdelning # Årets VD
Talare #1
11.30   Lunch och montermässa
13.00  Start Första Akten del 2 i Aula Nordica
Prisutdelning # Årets Tillväxtföretag
Prisutdelning # Årets Teknikpris
Talare #2
15.00  Första akten avslutas

 

PROGRAM ANDRA AKTEN

HÅLLTIDER

Plats: Nolia

18.00 Dörrarna öppnas / Välkomstmingel
19.15  Andra aktens program startar och förrätten serveras
Prisutdelning # Årets Marknadsförare
Prisutdelning # Årets Exportföretag
Prisutdelning # Årets Unga Företagare
Prisutdelning # Årets Avknoppningsföretag
Prisutdelning # Årets Hantverksstipendiat
Prisutdelning # Årets Företagare
Prisutdelning # Årets Nya Företagare
Prisutdelning # Umeå kommuns Företagspris

Ca 20.30 Varmrätt, underhållning
Dessert och dessertvin.
22.30 Andra aktens program avslutas och bussar avgår till Tredje akten på Rex.
00.00 Nolia stänger
02.00 Tredje akten på Rex avslutas

 

Om Första Akten

Moderator Akt 1

Julia Bendelin

Julia Bendelin

Julia Bendelin, nominerade till Årets Talare – Moderator 2018, är en mycket erfaren moderator och konferencier. Hennes gotländska dialekt, humor, engagemang och energin i de event hon leder är hennes kännetecken.

Julia har varit företagare, VD, arbetsgivare och reklambyråchef i snart 20 år och har under alla år varit en ofta anlitad moderator och konferencier, särskilt under Almedalsveckan och olika företagar- och tillväxtdagar. Efter 18 år i reklambranschen är Julia milt sagt bred i sin kunskap. Hon har i sitt yrkesliv dessutom haft kunder inom extremt olika branscher, så som livsmedel, handel, besöksnäring, lantbruk, B2B, fastighets- och byggbranschen, offentlig verksamhet m fl.

Julia har under senaste året uppmärksammats i hela landet och även utomlands då hon som privat aktör införde sextimmars arbetsdag för sina anställda. Det överraskande resultatet av detta och omgivningens reaktioner är något hon gärna föreläser om. Helt enkelt: att vara modig som företagsledare.

Läs mer

Talare akt 1

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap, har just utkommit med boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Är det mätbara resultat – som betyg, pengar eller makt – som avgör om någon har lyckats och kan ses som ett ideal eller en förebild? Finns andra omätbara egenskaper som har större betydelse – såsom respekt för andra, solidaritet, omtanke eller tex. förlåtelse?

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar till att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Hon medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och har även varit värd för Sommar i P1.

Läs mer

Talare Akt 1

Robin Teigland 

Robin Teigland

Robin Teigland är professor inom Management of Digitalization, på avdelningen Entrepreneurship and Strategy, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Teigland forskar om digital transformation och strategi, och hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap.

Just nu leder hon Peniche Ocean Watch Initiative i Peniche, Portugal. Peniche Ocean Watch Initiative (POW) arbetar för att möjliggöra en blå hållbar cirkulär ekonomi och global best practice för att hantera havsavfall och skapa regional föryngring. Ett projekt som kan överföras till lantbruksnäringen. Tillsammans med Lysekils kommun leder hon också ett projekt med fokus på hur digitalisering kan vara ett verktyg för uppfyllande av Lysekils kommuns vision 2030.

Robin talar om de hur grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi flyttar in i den fjärde industrirevolutionen; vad krävs för att överleva och bibehålla konkurrensfördelar i tiden av oöverträffad förändring. Vi måste alla ta ett långsiktigt perspektiv och tänka nytt runt hur man jobbar med strategi och hur vi organiserar våra företag, organisationer och samhället.

Läs mer

 

Delar av programinnehållet är i vanlig ordning hemligt.