2024

Vinnare Umeågalan 2024

Balticgruppen

Motivering: Årets vinnare verkar för Umeås långsiktigt hållbara utveckling och har en lång historia i Umeå. Resultatet av företagets verksamhet syns tydligt […]

Balticgruppen Läs mer

Vinnare Umeågalan 2024

Norra Skog

Motivering: Hållbarhet både för produkt och personal är en genomgående strävan, och med en stark tro på individens kraft i kollektivet odlas

Norra Skog Läs mer

Vinnare Umeågalan 2024

Aeterna Labs

Motivering: Många år av forskning och en inkluderande gör-det-tillsammans-kultur har starkt bidragit till företagets innovationskraft. Detta har resulterat i en innovativ AI-lösning

Aeterna Labs Läs mer

Vinnare Umeågalan 2024

WorldofBoardGames

Motivering: Med stort hjärta och gör-det-tillsammans-anda har de lyckats med konststycket att kombinera traditionellt med nyskapande och visat att det går att

WorldofBoardGames Läs mer

Vinnare Umeågalan 2024

SCA Obbola

Motivering: Med hållbarhet och cirkularitet som stammen i sin verksamhet har bolaget under det senaste året skördat stora framgångar. Bolaget sätter nya

SCA Obbola Läs mer

Vinnare Umeågalan 2024

Rototilt Group

Motivering: Med hjärtat i centrum och utblick mot världen, erövrar företaget gång på gång nya marknader genom teknologiskt avancerade och precisionsoptimerade lösningar

Rototilt Group Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.