2023

Bild på Årets tillväxtföretag med vinnaren Ecogain. Medarrangörer: Deloitte, Nordea och Almi Nord.

Ecogain

Vinnarmotivering: Med fokus på miljö och att använda resurser i samklang med naturen har bolaget utvecklat tjänster och spridit kunskap som skapar …

Ecogain Läs mer

Bild på Årets university spin-off med vinnaren Arevo. Medarrangörer: Umeå universitet Holding, SLU Holding och Region Västerbotten.

Arevo

Vinnarmotivering: Här bemöts globala utmaningar med ett strategiskt arbetssätt och där lösningen är lika revolutionerande som enkel. Genom att förena stark forskning …

Arevo Läs mer

Bild på Årets arbetsgivare med vinnaren Algoryx. Medarrangör: VK Media.

Algoryx

Vinnarmotivering: Framgångsreceptet är tydligt: utan ömsesidig respekt och stark gemensam värdegrund, ingen spjutspetsleverans ut mot marknaden. Och när efterfrågan på bolagets kompetens …

Algoryx Läs mer

Bild på Årets teknik- och industripris med vinnaren Intinor. Medarrangörer: Ålö, Komatsu Forest och Volvo Lastvagnar.

Intinor

Vinnarmotivering: Intinor har utvecklat egna produkter och lösningar för livevideo som brukas av en stor flora av kunder, från små produktionsbolag till …

Intinor Läs mer

Bild på Årets kulturella och kreativa företag med vinnaren Turborilla. Medarrangör: eXpression Umeå.

Turborilla

Vinnarmotivering: Företaget har gått från att vara en underdog till att ha etablerat sig som en världsaktör inom sin nisch. Tack vare …

Turborilla Läs mer

Bild på Årets innovativa företag med vinnaren Gotthards Krog. Medarrangörer: Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, eXpression Umeå och Almi Nord.

Gotthards Krog

Vinnarmotivering: Med en långsiktig och tydlig uppmuntran till innovation och nytänkande från ägarna och hela vägen ner i organisation har årets vinnare …

Gotthards Krog Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.