FAQ Biljettköp och gästregistrering

BILJETTER

VAR KAN JAG KÖPA MIN BILJETT?

Köp din biljett på Umeågalans hemsida. Följ denna länk för att köpa biljett!

Biljettpriset
Early bird-priset för biljett till Umeågalan 2024 är 2 995 kr ex. moms, till och med 4 februari 2024. Ordinarie pris är 3 495 kr ex moms. I priset ingår inspirerande dagsprogram med talare, breakout sessions och nätverkslunch. Det ingår också kvällsprogram med trerätters galamiddag (inkl dryck), prisutdelningsshow med underhållning och efterfest.

JAG HAR FÅTT FÖRHINDER, KAN NÅGON ANNAN NYTTJA MIN BILJETT?

Har du fått förhinder och gästregistreringen har stängt? Det går bra att överlåta biljetten till någon annan. Den nya gästen går på din biljett och därmed dina registrerade uppgifter. Den nya gästen nyttjar din namnbricka på dagen och sitter på din plats under middagen. Vänligen observera att den nya gästen även får ta del av den kost som är registrerad på din biljett. Det är tyvärr ej möjligt att justera kostönskemål efter att sista registreringsdatum passerat. Kom ihåg att den nya gästen behöver din biljett digitalt eller utskriven under galadagen och kvällen.

JAG SAKNAR MIN BILJETT

Den digitala biljetten skickas till alla registrerade gäster 15–17 mars. Har du inte mottagit din digitala biljett senast 20 mars – vänligen kontrollera din skräppost samt ert spamfilter. Finner du den inte där, vänligen kontakta oss på biljetter@umeagalan.se.

Oregistrerade digitala biljetter kommer skickas ut till biljettköpare senast 15 mars. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

OM MIN BILJETT ÄR OREGISTRERAD?

Oregistrerade biljetter märks med biljettköparens företagsnamn. För dessa biljetter är det ej möjligt med ex. kostönskemål utan dessa gäster får njuta av den ordinarie menyn. Oregistrerade digitala biljetter skickas ut till biljettköparen senast 17 mars. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Dagen
För att delta på dagen behöver deltagaren hämta ut sin namnbricka. Namnbrickan ger gästen tillgång till lunch och till passage in till Aula Nordica. Går gästen på en oregistrerad biljett ska denne leta efter namnbricka med biljettköparens företagsnamn. Hos vår personal kan gästen låna en penna för att fylla i sitt namn på den befintliga namnbrickan.

Middagen
Under middagen ska gäster med oregistrerade biljetter leta efter biljettköparens företagsnamn i bordsplaceringen.

KAN JAG ÄNDRA UPPGIFTER PÅ MIN BILJETT?

Ändringar kan göras till och med 3 mars 23.59, då gästregistreringen stänger för produktion. Därefter är ändringar dessvärre ej längre möjliga och kostönskemål går ej längre att justera.

Namnbyten
Namnbyten kan göras till och med 3 mars 23.59. Därefter är ändringar inte längre möjligt. Eventuell ny gäst går på den anmäldas uppgifter (inklusive kost). Under dagen nyttjar den nya gästen den anmäldas namnbricka. Under middagen nyttjar den nya gästen den anmäldas plats i bordsplaceringen.

BORDSPLACERING

Är det bordsplacering?

Ja, det är bordsplacering, bland annat för att det ska vara enklare för restaurangen att hålla koll på kostpreferenser med mera.

Kan mitt företag välja att sitta tillsammans?

Ja, det kan ni. Den som köpt er organisations biljetter anger önskemål om bordsplacering via sin biljettsida.

Vad gäller för de jag bjudit in till Umeågalan?

Om den inbjudna gästen har registrerat sin biljett får hen information om sin bordplacering via den e-post som angivits vid registreringen. Bordsplacering skickas ut via mail till alla med registrerade biljetter 21 mars.

Om det finns oregistrerade biljetter hos dig som biljettinnehavare så får du som biljettinnehavaren mejl med bordsplacering. Kom ihåg att meddela personerna ni bjudit in, med oregistrerade biljetter, vart de är bordplacerade. Ni kan enkelt vidarebefordra mailet till den tänkta gästen.

Jag är inbjuden till Umeågalan men får inget mejl om bordsplacering?

Om du registrerat din biljett kolla i skräppost/spamfilter på den e-post du angett.

Om du inte har registrerat din biljett – kolla med biljettinnehavaren (personen som bjöd in dig till Umeågalan) för mer information. 

Jag har skickat in önskemål om placering men fick ändå inte sitta med de jag önskade?

Det är många gäster att bordsplacera under Umeågalan och vi har försökt tillgodose alla önskemål och så långt det är möjligt försökt att lösa det på bästa sätt. Om man är jury, medarrangör eller finalist så kan det också påverka placeringen. 

Jag har missat att ange specialkost! Kan jag meddela det nu?

Ändringar kan göras till och med 3 mars 23.59. Därefter är det inte längre möjligt att ange kostönskemål eller ändra andra uppgifter för biljetten.

BILJETTKÖP

Biljettpriset
Early bird-priset för biljett till Umeågalan 2024 är 2 995 kr ex. moms.
Ordinarie pris är 3 495 kr ex. moms.

Begränsning / max antal biljetter per köp
Du kan max köpa 20 biljetter per köptillfälle.

Bekräftelse köp
När du genomfört ditt köp kommer du inom kort få en bekräftelse till den mejladress du angivit. Observera att det kan dröja upp till 20 minuter om det är många som köper samtidigt.

Biljettköpet faktureras
Samtliga biljettköp faktureras. Tänk på att ange korrekta faktureringsuppgifter vid köptillfället och att kontrollera att eventuell märkning eller referens stämmer. Vid felaktiga faktureringsuppgifter eller behov av justeringar i efterhand debiteras en administrativ avgift.

Justering faktureringsuppgifter
Vid behov att justera faktureringsuppgifter efter genomfört köp ber vi dig mejla oss på biljetter@umeagalan.se. Vänligen observera att vid justeringar tillkommer en administrativ avgift om 150 kr/ändringstillfälle.

Fakturering
Umeågalan administrerar ej vidarefakturering eller uppdelning av köpta biljetter. Fakturan går till köparen enligt faktureringsuppgifter angivna vid biljettköp.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med tillkommande påminnelseavgift om 60 kr inkl. moms.

Ångrat köp
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

Forum – vidare biljettförsäljning
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

HA DIN BILJETT TILLGÄNGLIG UNDER GALADAGEN OCH KVÄLLEN

Vid anmodan behöver du uppvisa din biljett antingen utskriven eller digitalt. Deltar du på en så kallad oregistrerad biljett behöver du biljetten med ditt biljettnummer som vi skickat digitalt till biljettköparen.

GÄSTREGISTRERING

Din personliga biljettsida
Under februari 2024 kommer du, i egenskap av biljettköpare, motta ett mejl med en länk till din personliga biljettsida. Där hanterar du gästregistreringen av dina biljetter. Spara mejlet – länken i mejlet är personlig.

Vad innebär gästregistrering?
För att göra biljetterna personliga – dvs knyta respektive biljett till en specifik gäst – behöver biljetterna registreras. I egenskap av biljettköpare hanterar du gästregistreringen för alla dina biljetter. På din personliga biljettsida kan du antingen:

1. Registrera gästens biljett själv (ange personuppgifter, deltagande och ev. specialkost)

2. Bjuda in din tilltänkta gäst genom att skicka inbjudan till gästens mejladress. På så vis kan gästen själv fylla i sina uppgifter.

När en gästregistrering gjorts skickas bekräftelse per automatik till gästens angivna mejladress. Gästen kan själv göra ändringar för tex. kostönskemål via länk i biljettmejlet till dess att registreringen stänger.

Sista dagen för gästregistrering
Sista dag för gästregistrering är söndag 3 mars.

Vänligen observera att biljetter som inte registrerats i tid enbart kommer vara märkta med biljettköparens företagsnamn (vilket bl.a. innebär att enbart biljettköparens företagsnamn syns i bordplaceringen). Det är då ej längre möjligt att ange personliga val såsom specialkost.

Vi rekommenderar därför att du kontinuerligt loggar in på din biljettsida för att kontrollera om dina gäster registrerat sina biljetter – och att du vid behov påminner dem.

Varför behöver vi registrera biljetterna så långt i förväg?
Det är många förberedelser inför en gala. För att säkerställa produktionen behöver vi information om alla gäster i god tid – allt för att gästerna ska få den bästa tänkbara upplevelsen av galadagen.

När du registrerade din biljett fick du ett automatiskt mejl med din digitala biljett. Klicka på ändringslänken i mejlet för att justera dina uppgifter. Det är möjligt att justera sina uppgifter tom att gästregistreringen stänger 3 mars 23,59. 

Jag behöver ändra mina biljettuppgifter
Om du registrerat din biljett men behöver justera dina uppgifter (tex. kostönskemål) kan du på ett smidigt sätt göra det. När du registrerade din biljett fick du en bekräftelse via mail. Klicka på ändringslänken i mejlet för att justera dina uppgifter. Det är möjligt att justera sina uppgifter tom att gästregistreringen stänger 3 mars 23,59

NÄR GÄSTREGISTRERINGEN STÄNGT

När gästregistreringen stängt för produktion är ändringar dessvärre ej längre möjliga och kostönskemål går ej längre att justera.

Namnbyten
Namnbyten är i och med ovan ej längre möjligt. Eventuell ny gäst går på den anmäldas uppgifter (inklusive kost). Under dagen nyttjar den nya gästen den anmäldas namnbricka. Under middagen nyttjar den nya gästen den anmäldas plats i bordsplaceringen.

JAG SAKNAR MIN BILJETT

Den digitala biljetten skickas ut 15-17 mars till den e-post som angetts vid biljettregistrering.

Oregistrerade digitala biljetter kommer skickas ut till biljettköpare senast 17 mars. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Vid frågor gällande biljettregistrering vänligen kontakta biljetter@umeagalan.se

 

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.