Om biljettköp och gästregistrering

 

VANLIGA FRÅGOR

Jag har fått förhinder, kan någon annan nyttja min biljett?

Har du fått förhinder och gästregistreringen har stängt? Det går bra att överlåta biljetten till någon annan. Den nya gästen går på din biljett och därmed dina registrerade uppgifter. Den nya gästen nyttjar din namnbricka på Första akten och sitter på din plats under Andra akten. Vänligen observera att den nya gästen även får ta del av den kost som är registrerad på din biljett. Det är tyvärr ej möjligt att justera kostönskemål efter att sista registreringsdatum passerat. Kom ihåg att den nya gästen behöver din biljett digitalt eller utskriven under galadagen och kvällen.

Jag saknar min biljett

Den digitala biljetten skickas till alla registrerade gäster 31 okt – 3 nov. Har du inte mottagit din digitala biljett senast 3 nov – vänligen kontrollera din skräppost samt ert spamfilter. Finner du den inte där, vänligen kontakta oss på info@umeagalan.se

Oregistrerade digitala biljetter kommer skickas ut till biljettköpare senast 3 november. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Gäster som är registrerade på separata Första akten-biljetter ska ha mottagit sin biljett i samband med registrering.

 

Om min biljett är oregistrerad?

Oregistrerade biljetter märks med biljettköparens företagsnamn. För dessa biljetter är det ej möjligt med ex. kostönskemål utan dessa gäster får njuta av den ordinarie menyn. Oregistrerade digitala biljetter skickas ut till biljettköparen senast 3 november. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Första akten
För att delta på Första akten behöver deltagaren hämta ut sin namnbricka. Namnbrickan ger gästen tillgång till lunch och till passage in till Aula Nordica. Går gästen på en oregistrerad biljett ska denne leta efter namnbricka med biljettköparens företagsnamn. Hos vår personal kan gästen låna en penna för att fylla i sitt namn på den befintliga namnbrickan.

Andra akten
Under andra akten ska gäster med oregistrerade biljetter leta efter biljettköparens företagsnamn i bordsplaceringen.

Kan jag ändra uppgifter på min biljett?

Ändringar kan göras tom 20 okt, då gästregistreringen stänger för produktion. Därefter är ändringar dessvärre ej längre möjliga och kostönskemål går ej längre att justera.

Namnbyten
Namnbyten är i och med ovan ej längre möjligt. Eventuell ny gäst går på den anmäldas uppgifter (inklusive kost). Under första akten nyttjar den nya gästen den anmäldas namnbricka. Under andra akten nyttjar den nya gästen den anmäldas plats i bordsplaceringen.

 

Övriga frågor

Biljettköp

Biljettpriset
Priset för biljett till Umeågalan 2019 är 2 595 kr ex. moms.

Biljettsläpp
Biljetterna släpps fredag 20 september 08.00

Begränsning / max antal biljetter per köp
Du kan max köpa 10 biljetter per köptillfälle.

Bekräftelse köp
När du genomfört ditt köp kommer du inom kort få en bekräftelse till den e-postadress du angivit. Observera att det kan dröja upp till 20 minuter om det är många som köper samtidigt.

Biljettköpet faktureras
Samtliga biljettköp faktureras. Tänk på att ange korrekta faktureringsuppgifter vid köptillfället och att kontrollera att eventuell märkning eller referens stämmer. Vid felaktiga faktureringsuppgifter eller behov av justeringar i efterhand debiteras en administrativ avgift.

Justering faktureringsuppgifter
Vid behov att justera faktureringsuppgifter efter genomfört köp ber vi dig maila oss på info@umeagalan.se Vänligen observera att vid justeringar tillkommer en administrativ avgift om 150 kr/ändringstillfälle.

Fakturering
Umeågalan administrerar ej vidarefakturering eller uppdelning av köpta biljetter. Fakturan går till köparen enligt faktureringsuppgifter angivna vid biljettköp.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med tillkommande påminnelseavgift om 60 kr inkl. moms.

Ångrat köp
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

Forum – vidare biljettförsäljning
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

Ha din biljett tillgänglig under galadagen och kvällen

Vid anmodan behöver du uppvisa din biljett antingen utskriven eller digitalt. Deltar du på en sk. oregistrerad biljett behöver du biljetten med ditt biljettnummer som vi skickat digitalt till biljettköparen.

Partnerbiljetter Första akten

Partners med separata biljetter till Första akten bjuds in till separat biljettregistrering av dessa. Oregistrerade biljetter per 1 november förfaller. Oregistrerade platser/biljetter till Första akten kan därmed inte nyttjas.

 

Gästregistrering

Din personliga biljettsida
Inom ca 3 arbetsdagar efter ditt köp kommer du motta ett mail med en länk till din personliga biljettsida. Där hanterar du gästregistreringen av dina biljetter. Spara mailet – länken i mailet är personlig.

Vad innebär gästregistrering?
För att göra biljetterna personliga – dvs knyta respektive biljett till en specifik gäst – behöver biljetterna registreras. I egenskap av biljettköpare hanterar du gästregistreringen för alla dina biljetter. På din personliga biljettsida kan du antingen:

  1. Registrera gästens biljett själv (ange personuppgifter, deltagande och ev. specialkost)
  2. Bjuda in din tilltänkta gäst genom att skicka inbjudan till gästens mailadress. På så vis kan gästen själv fylla i sina uppgifter.

När en gästregistrering gjorts skickas den personliga biljetten per automatik till gästens angivna epostadress. Gästen kan själv göra ändringar för tex. kostönskemål via länk i biljettmailet till dess att registreringen stänger.

Sista dagen för gästregistrering
Sista dag för gästregistrering är söndag 20 oktober.

Vänligen observera att biljetter som inte registrerats i tid enbart kommer vara märkta med biljettköparens företagsnamn (vilket bl.a. innebär att enbart biljettköparens företagsnamn syns i bordplaceringen). Det är då ej längre möjligt att ange personliga val såsom specialkost.

Vi rekommenderar därför att du kontinuerligt loggar in på din biljettsida för att kontrollera om dina gäster registrerat sina biljetter – och att du vid behov påminner dem.

Varför behöver vi registrera biljetterna så långt i förväg?
Det är många förberedelser inför en gala 850 – 900 gäster. För att säkerställa produktionen behöver vi information om alla gäster i god tid – allt för att gästerna ska få den bästa tänkbara upplevelsen av galadagen.

Jag behöver ändra mina biljettuppgifter
Om du registrerat din biljett men behöver justera dina uppgifter (tex. kostönskemål) kan du på ett smidigt sätt göra det;

När du registrerade din biljett fick du ett automatiskt mail med din digitala biljett. Klicka på ändringslänken i mailet för att justera dina uppgifter. Det är möjligt att justera sina uppgifter tom att gästregistreringen stänger 20 okt. 

Oregistrerad biljett

Oregistrerade biljetter märks med biljettköparens företagsnamn. För dessa biljetter är det ej möjligt med ex. kostönskemål utan dessa gäster får njuta av den ordinarie menyn. Oregistrerade digitala biljetter skickas ut till biljettköpare veckan innan galan. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Första akten
För att delta på Första akten behöver deltagaren hämta ut sin namnbricka. Namnbrickan ger gästen tillgång till lunch och till passage in till Aula Nordica. Går gästen på en oregistrerad biljett ska denne leta efter namnbricka med biljettköparens företagsnamn. Hos vår personal kan gästen låna en penna för att fylla i sitt namn på den befintliga namnbrickan.

Andra akten
Under andra akten ska gäster med oregistrerade biljetter leta efter biljettköparens företagsnamn i bordsplaceringen.

När gästregistreringen stängt

När gästregistreringen stängt för produktion är ändringar dessvärre ej längre möjliga och kostönskemål går ej längre att justera.

Namnbyten
Namnbyten är i och med ovan ej längre möjligt. Eventuell ny gäst går på den anmäldas uppgifter (inklusive kost). Under första akten nyttjar den nya gästen den anmäldas namnbricka. Under andra akten nyttjar den nya gästen den anmäldas plats i bordsplaceringen.

Jag saknar min biljett

Den digitala biljetten skickas ut per automatik när du registrerat din biljett. Har du inte mottagit din digitala biljett inom 24 h – vänligen kontrollera din skräppost samt ert spamfilter.

Oregistrerade digitala biljetter kommer skickas ut till biljettköpare senast 3 november. Biljettköparen distribuerar sina oregistrerade biljetter vidare till tilltänkt gäst.

Gäster som är registrerade på separata Första akten-biljetter kommer motta sina digitala biljetter via mail.

Jag har fått förhinder, kan någon annan nyttja min biljett?

Har du fått förhinder och gästregistreringen har stängt? Det går bra att överlåta biljetten till någon annan. Den nya gästen går på din biljett och därmed dina registrerade uppgifter. Den nya gästen nyttjar din namnbricka på Första akten och sitter på din plats under Andra akten. Vänligen observera att den nya gästen även får ta del av den kost som är registrerad på din biljett. Det är tyvärr ej möjligt att justera kostönskemål efter att sista registreringsdatum passerat. Kom ihåg att den nya gästen behöver din biljett digitalt eller utskriven under galadagen och kvällen.

 

Vid frågor gällande biljettregistrering vänligen kontakta info@umeagalan.se