Projekt & Engagemang

Hand in Hand

Till Umeågalan 2015 bjöds Dr. Percy Barnevik in som huvudtalare – välkänd företagsledare samt grundare till välgörenhetsorganisationen Hand in Hand – en biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och barnarbete genom att stötta entreprenörskap bland framför allt kvinnor.

Orsaken till att människor är fattiga är ofta att de saknar ett jobb och en inkomst. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer. Hjälp till självhjälp är den effektiva modell de använder sig av.

Stort engagemang från Umeås näringsliv

I samband med Umeågalan initierades ett initiativ mellan Umeågalan, Balticgruppen och Swedbank som la grund till en insamling omfattande 1,5 miljoner kronor från Umeås näringsliv. Tillsammans har Umeås näringsliv bidragit till:

  • 5 byar (en i Kenya och fyra i Indien) kommer lyftas ur fattigdom. Insatserna fokuserar på entreprenörskap, hälsa, skola och miljö.
  • 8 000 människor kommer lyftas ur fattigdom (i snitt bor 1600 personer/by).
  • 900 kvinnor har nu påbörjat sin utbildning i entreprenörskap som kommer pågå under 2 år (i snitt 180 kvinnor/by).
  • 900 företag kommer startas och bidra till över 1 200 jobb.

Umeågalaby i Indien

Umeågalan, Balticgruppen och Swedbank tog tillsammans initiativet att starta upp en Hand in Hand-by i Indien. Arbetet påbörjades i mars 2016 och i slutet på 2016 fick vi den första sexmånadersrapporten för projektets utveckling mellan april – september. Nedan ser ni ett urval av de genomförda aktiviteterna:

  • Många kvinnor är i full fart med sin entreprenörsträning och uppstart av företag. Flera har redan genomgått en första yrkesträning för att lära sig tillverka väskor.
  • För att sprida budskapet om vikten av skolgång och hälsa har det genomförts flertal olika informationskampanjer och möten.
  • Djuren, som är av stor vikt av människorna på landsbygden, har genomgått veterinärundersökningar.
  • Information och implementering av gemensam och hållbar avfallshantering.
  • Kartläggning av alla bybors behov inför fortsatt arbete.

Bilder från de första 6 månaderna i det pågående projektarbete i byn Kothurne, Maharashtra, Indien.

 

Bilder från Umeågalan 2015

 

Om Hand in Hand
Hand in Hand bekämpar fattigdom genom entreprenörskap. Modellen bygger på hjälp till självhjälp. Hand in Hand arbetar i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan och har genom en effektiv modell skapat 1,8 miljoner företag som förändrat livet för mer än 13 miljoner människor. Fortfarande lever 1/3 av världens befolkning i fattigdom. Vi behöver ert stöd för att fortsätta vårt viktiga arbete. 900 kronor räcker till att starta ett företag så att en hel familj kan ta sig ur fattigdom. Både företag och privatpersoner kan stötta Hand in Hand. Läs mer på www.handinhand.nu