Ny satsning: Fler unga entreprenörer på Umeågalan

Länsförsäkringar Västerbotten och Ung Företagsamhet bjuder in unga entreprenörer till Umeågalan och ska hjälpa dem att mingla.
– Vil vill möjliggöra för framtidens företagare att knyta kontakter med det etablerade näringslivet, säger Julia Forsberg, regionchef på Ung Företagsamhet i Västerbotten.

Umeågalan har de senaste åren arbetat med att föryngra besökarna och andelen mellan 18 och 35 år har ökat. De senaste åren har var femte besökare – 19 procent – varit under 35 år.

– Det är också många studenter på plats via Umeå universitet, inte minst på dagen. Men nu vill vi ta nästa steg i att välkomna yngre entreprenörer tillsammans med Ung Företagsamhet, säger Rikard Jacobsson, bankchef på Länsförsäkringar Västerbotten.

Länsförsäkringar Västerbotten är partner till Umeågalan och delar ut pris i Årets unga företagare. Genom att bjuda in unga entreprenörer till galan vill man fördjupa sitt samarbete. Bland annat ska Länsförsäkringar hjälpa besökarna att maxa minglet.

– Med hjälp av en specialframtagen kortlek hjälper vi besökarna att knyta nya kontakter på galan och att undvika det klassiska kallpratet. Vi och Ung Företagsamhet vill ge galans besökare en chans att snacka med framtiden, säger Rikard Jacobsson.

– Ja, och vi vill samtidigt möjliggöra för framtidens företagare att få en fot in på galan och knyta kontakter med det etablerade näringslivet, säger Julia Forsberg.

Totalt kommer ett tjugotal unga entreprenörer att få en biljett till dagsprogrammet.

– Vi uppskattar verkligen det här initiativet. Vi ser en tydlig vikt av att öppna upp Umeågalan som plattform för nästa generation företagare, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör i Umeå kommun.

Umeågalan är Umeås näringslivsgala med dags och kvällsprogram och arrangeras den 21 mars, biljetter säljs på umeagalan.se

Kontaktpersoner
Julia Forsberg, regionchef på Ung Företagsamhet
julia.forsberg@ungforetagsamhet.se

Rikard Jacobsson, bankchef på Länsförsäkringar Västerbotten
Rikard.jacobsson@LFvasterbotten.se

Peter Juneblad, näringslivsdirektör Umeå kommun
peter.juneblad@umea.se

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.