Tipset: Testa produkten på kunder – tidigt

– Involvera kunderna tidigt i produktutvecklingen. Det är viktigt att så snart som möjligt få kundernas feedback för att bekräfta att behovet finns och hitta ledtrådar till hur erbjudandet kan förbättras, säger Rikard Höög, tillförordnad vd på Arevo.
Bolaget är, tillsammans med Algoryx och SpinChem, finalister i Årets university spin-off.

– Att vara finalist är en bekräftelse på att vi gör bra saker och en belöning för hårt arbete. Förhoppningsvis kan det också hjälpa oss att bli mer synliga när vi söker nya, duktiga personer till vårt team, säger Rikard Höög på Arevo, vars produkter hjälper träd och växter att bli bättre på att ta upp näring och vatten från marken.

Han tipsar andra avknoppningsföretag att engagera företagets målgrupper och kunder så tidigt som möjligt. Att jobba nära kunderna och utgå från deras behov för att utveckla verksamheten.

­– Jag har inte varit med sedan bolagets start, men det är kul att se hur avancerade forskningsresultat får direkt och praktisk nytta för våra kunder. Det är till exempel häftigt att besöka en föryngring och se skillnaden i tillväxt på de plantor som har fått våra produkter, säger Rikard Höög.

Kenneth Bodin är vd på Algoryx, som utvecklar programvaror för fysiksimulering av fordon, fartyg, maskiner och robotar. Hans viktigaste råd till andra företagare är att satsa på att rekrytera och behålla kärnkompetens som håller hög internationell klass.

– En annan viktig sak är att man som företagare måste vara mycket uthållig, samtidigt som man behöver vara beredd att ifrågasätta och snabbt förändra sin strategi och testa nya erbjudanden till marknaden. Grundidén kan alltså behövs testas med väldigt många variationer innan den lyckas, säger han.

­– Ja, och se till att skaffa kunder från dag ett så du inte fastnar i att utveckla produkter som ingen vill betala för, säger Emil Byström på Spinchem, som utvecklar teknik för att rena vatten, bygga läkemedelsmolekyler och för att återvinna plaster.

När det gäller just avknoppningsföretag tycker Kenneth Bodin att det är viktigt att fortsätta arbeta aktivt med forskningssamarbeten.

– Att knoppa av ett företag bör ses som en ständigt pågående process för företaget, inte som en engångshändelse. I längden är det dessutom människor och kompetens som skapar konkurrenskraft, snarare än enskilda teknologier, säger han.

Umeågalan är den största nätverksarenan för Umeås näringsliv och arrangeras i år den 23 mars.

– Det är trevligt med uppmärksamhet på hemmaplan, säger Emil Byström och tillägger att SpinChem är aktivt i 35 olika länder.

– De här femton åren med Algoryx har varit en fantastisk resa. Tidigt i bolagets historia var det väldigt spännande att utveckla tekniken, att knyta till sig de första kunderna och lära sig hur den globala industrin fungerar. I dag får jag lika mycket energi av att utveckla gruppen och arbetsplatsen, att vara del av ett starkt team av människor som delar samma vardag och vill åt samma håll. Nu håller vi tummarna för att vi får gå hem med statyetten från Umeågalan! säger Kenneth Bodin.

Köp biljett på Umeågalan på umeagalan.se.

Medarrangörer: Umeå universitet Holding, SLU Holding och Region Västerbotten.

Företagsnamn: SpinChem.

Grundades: 2008.

Omsättning: 6,5 miljoner kronor.

Antal anställda: 4.

spinchem.com

Företagsnamn: Algoryx. 

Grundades: 2007.

Omsättning: 36,2 miljoner kronor. 

Antal anställda: 30.

algoryx.se

Företagsnamn: Arevo.
Grundades: 2015.
Omsättning: 10 miljoner kronor.
Antal anställda: 9.
arevo.se

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.