Tips från Årets företagare: ”Gå på magkänslan”

– Hitta människor som är smartare än dig själv till styrelse och operativ verksamhet, säger Anders Enetjärn på Ecogain, som tillsammans med Marie Bergstrand på Brattby Sågverk samt Frida Nilsson och Aron Kristoffersson på Aleva omsorg är finalister i Årets företagare på Umeågalan.

– Ha ordning på din affärsidé, ha bra leverantörer, medarbetare och kunder – och gå på magkänslan, säger Marie Bergstrand.

Aleva omsorg ger omsorg, stöd och service till äldre – med livskvalitet i fokus. Bakom företaget står samboparet Frida Nilsson och Aron Kristoffersson.

– Vi får väldigt fin feedback i våra kund- och medarbetarundersökningar och det är viktigast för oss. Men självklart är det väldigt roligt att uppmärksammas externt och i sammanhang med andra duktiga företagare, säger Frida Nilsson om finalistplatsen på Umeågalan.

– Ja, som privat utövare i en samhällsviktig bransch kan det ibland vara lite uppförsbacke, speciellt när man sticker ut hakan och försöker göra saker på smartare sätt. Äldreomsorgen har stora utmaningar i Sverige och fler ska få hjälp med mindre resurser. Vi såg en öppning att bedriva verksamhet på ett annorlunda sätt där den äldre är i centrum och medarbetarna får stort handlingsutrymme, säger Aron Kristofersson.

Paret menar att allt handlar om kundfokus och en genuin vilja att möta ett behov.

– Nörda ner dig och lär dig allt om vad kunden behöver och hur ditt företag kan skapa största möjliga värde för dem. Därefter kan du lyfta blicken och bygga en organisation runt det, säger Frida Nilsson.

– Det är viktigt att kunna hålla fokus, att inte byta riktning hela tiden och försöka göra allt på en gång. Lägg inte heller en massa tid och pengar på att utveckla erbjudanden som inte är förankrade i kundbehov, säger Anders Enetjärn på Ecogain, konsult inom affärsmässiga lösningar för biodiversitet.

Han menar att Umeå är en bra stad att vara företagare i. Universitetet förser staden med kompetent personal och tack vare att Umeå är en ung, dynamisk och attraktiv stad så blir stan en bra bas även för den som jobbar med globala frågor.

– Vi på Ecogain har inte vår kundbas här i Umeå, men vi var tidiga med att ta oss an teknik som gett oss tillgång till kunder och kollegor på hela andra platser – långt innan pandemin, säger Anders Enetjärn.

Marie Bergstrand, vd på Brattby sågverk, menar att det sällan finns en genväg.

– Man måste ha ordning på sin affärsidé, ha bra leverantörer, medarbetare och kunder. Sen går det inte att förneka att hårt arbete ofta är en förutsättning för goda resultat.

Hon tillägger:

– Gå på din magkänsla. Hoppa inte på något som inte känns bra.

Umeågalan är Umeås största mötesplats för näringslivet och arrangeras den 23 mars. Då avgörs vem av finalisterna som får stå som Årets företagare.

– Umeå är en fantastisk stad att driva företag i. Staden växer, är kunskapsintensiv och har stor bredd. Här finns det alltid någon som kan mer än dig – dra nytta av det och sträck ut en hand till andra som kan hjälpa dig och ditt företag. Och håll ut! Att bygga företag är inte gjort över en natt, säger Aron Kristoffersson.

Köp biljett till galan på umeagalan.se.

Medarrangör: Företagarna Umeå.

Företagare: Marie Bergstrand.

Företagsnamn: Brattby Sågverk.
Grundades: 1929.
Omsättning: 150 miljoner kronor.
Antal anställda: 35.

brattbysagverk.se

Företagare: Anders Enetjärn.

Företagsnamn: Ecogain.
Grundades: 2001.
Omsättning: 71 miljoner kronor.
Antal anställda: 66.

ecogain.se

Företagare: Frida Nilsson och Aron Kristoffersson.

Företagsnamn: Aleva omsorg och Stunder.
Grundades: 2013.
Omsättning: 70 miljoner kronor.
Antal anställda: 200.

alevaomsorg.se

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.