Företagaren: Våga tänka globalt från starten

– Våga tänka globalt från starten! Genom att arbeta digitalt med marknadsföring, sälj och kommunikation kan man nå ut och bygga kundrelationer världen över, snarare än att rikta in sig på en geografisk marknad i taget, säger Kenneth Bodin på Algoryx, som tillsammans med Sartorius och Rototilt är finalister i Årets exportföretag på Umeågalan.

Den 23 mars arrangeras Umeås näringslivs största nätverksarena – Umeågalan. Då avgörs det vilket företag som får kliva upp på scenen som Årets exportföretag. Här ger de sina bästa tips för att börja exportera.

– Vi jobbar med vår värdegrund som vi kallar för ”One Rototilt” – grundläggande värderingar ska vara lika världen över. Vi är kollegor och ska samarbeta, men lever också i en globaliserad värld där uppfattningen om Rototilt ska vara lika oavsett var man möter oss. Vi är alla kulturbärare av upplevelsen och intrycket av vårt varumärke, säger Caroline Jonsson, delägare och produktchef på Rototilt, som tillverkar tiltrotatorer till grävmaskiner.

Anna-Lena Bergdahl, controller och vd på Sartorius Stedim Data Analytics, tipsar om att redan från start tänka globalt vid utveckling av produkter och tjänster. Bolaget utvecklar och säljer AI- och ML-mjukvara som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare och billigare utveckla och tillverka biologiska läkemedel.

– Var snabba på att etablera lokal representation på målmarknaderna via partners eller egen representation – och utbilda dem väl. Det ska vara ett tydligt win-win och ett långsiktigt hållbart samarbete som gynnar alla involverade, säger hon.

Hon menar också att det är viktigt att vara synlig på de marknader som är viktigast och prioriterade.

– Använd lyckade exempel som underlag för att sprida kunskap och medvetenhet. Glöm aldrig var ni kommer ifrån och använd det. Sverige har ett starkt varumärke och norra delen är exotiskt för stora delar av världen, säger Anna-Lena Bergdahl.

Kenneth Bodin på Algoryx, som utvecklar programvaror för fysiksimulering av fordon, fartyg, maskiner och robotar, menar att en vanlig fallgrop när man jobbar internationellt är att underskatta tiden det tar att bygga ett varumärke som hela marknaden känner till – vilket behövs för att skala upp affärerna.

– Det kan lätt leda till att uthålligheten sätts på svåra prov, eftersom man tycker att kunderna rimligen borde känna till oss lika mycket som vi själva gör, säger han och skrattar. 

Caroline Jonsson berättar att Rototilts strategi är att varje land kan sin lokala marknad bäst.

–  I uppbyggnaden av koncernen har vi sett till att arbeta med duktiga medarbetare även ute i dotterbolagen, som uttalat är ansvariga för sin respektive marknad, givetvis med stötting från moderbolaget i Vindeln. På så sätt har vi fått en entreprenörsanda där man uppmuntras till att strategiskt utveckla sin egen marknad.

Hon tillägger:

– Risken med att dotterbolag själva ansvarar för sin utveckling är att det blir spretigt. En naturlig reaktion kan då bli att som moderbolag gå in och försöka detaljstyra. Vår väg har i stället varit att lyssna och förstå respektive marknads utmaningar och möjligheter. Ett sådant förtroende och gemensamt arbete tror jag är en av hörnstenarna i att lyckas med utvecklingen av nya marknader.

Medarrangör: Västerbottens Handelskammare.

Företagsnamn: Sartorius Stedim Data Analytics.

Grundades: 1987.

Omsättning: 370 miljoner kronor.

Antal anställda: 85 i Umeå – totalt 102 i Sverige.

sartorius.com

Företagsnamn: Rototilt Group.

Grundades: 2014 (avknoppning från Indexator) då Anders Jonsson med familj blev ensam ägare av bolaget.

Omsättning: 1 miljard kronor.

Antal anställda: 330 inom koncernen, 280 i Sverige.

rototilt.com

Företagsnamn: Algoryx.

Grundades: 2007.

Omsättning: 36,2 miljoner kronor.

Antal anställda: 30.

algoryx.se

– Våga tänka globalt från starten! Genom att arbeta digitalt med marknadsföring, sälj och kommunikation kan man nå ut och bygga kundrelationer världen över, snarare än att rikta in sig på en geografisk marknad i taget, säger Kenneth Bodin på Algoryx, som tillsammans med Sartorius och Rototilt är finalister i Årets exportföretag på Umeågalan.

Den 23 mars arrangeras Umeås näringslivs största nätverksarena – Umeågalan. Då avgörs det vilket företag som får kliva upp på scenen som Årets exportföretag. Här ger de sina bästa tips för att börja exportera.

– Vi jobbar med vår värdegrund som vi kallar för ”One Rototilt” – grundläggande värderingar ska vara lika världen över. Vi är kollegor och ska samarbeta, men lever också i en globaliserad värld där uppfattningen om Rototilt ska vara lika oavsett var man möter oss. Vi är alla kulturbärare av upplevelsen och intrycket av vårt varumärke, säger Caroline Jonsson, delägare och produktchef på Rototilt, som tillverkar tiltrotatorer till grävmaskiner.

Anna-Lena Bergdahl, controller och vd på Sartorius Stedim Data Analytics, tipsar om att redan från start tänka globalt vid utveckling av produkter och tjänster. Bolaget utvecklar och säljer AI- och ML-mjukvara som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare och billigare utveckla och tillverka biologiska läkemedel.

– Var snabba på att etablera lokal representation på målmarknaderna via partners eller egen representation – och utbilda dem väl. Det ska vara ett tydligt win-win och ett långsiktigt hållbart samarbete som gynnar alla involverade, säger hon.

Hon menar också att det är viktigt att vara synlig på de marknader som är viktigast och prioriterade.

– Använd lyckade exempel som underlag för att sprida kunskap och medvetenhet. Glöm aldrig var ni kommer ifrån och använd det. Sverige har ett starkt varumärke och norra delen är exotiskt för stora delar av världen, säger Anna-Lena Bergdahl.

Kenneth Bodin på Algoryx, som utvecklar programvaror för fysiksimulering av fordon, fartyg, maskiner och robotar, menar att en vanlig fallgrop när man jobbar internationellt är att underskatta tiden det tar att bygga ett varumärke som hela marknaden känner till – vilket behövs för att skala upp affärerna.

– Det kan lätt leda till att uthålligheten sätts på svåra prov, eftersom man tycker att kunderna rimligen borde känna till oss lika mycket som vi själva gör, säger han och skrattar. 

Caroline Jonsson berättar att Rototilts strategi är att varje land kan sin lokala marknad bäst.

–  I uppbyggnaden av koncernen har vi sett till att arbeta med duktiga medarbetare även ute i dotterbolagen, som uttalat är ansvariga för sin respektive marknad, givetvis med stötting från moderbolaget i Vindeln. På så sätt har vi fått en entreprenörsanda där man uppmuntras till att strategiskt utveckla sin egen marknad.

Hon tillägger:

– Risken med att dotterbolag själva ansvarar för sin utveckling är att det blir spretigt. En naturlig reaktion kan då bli att som moderbolag gå in och försöka detaljstyra. Vår väg har i stället varit att lyssna och förstå respektive marknads utmaningar och möjligheter. Ett sådant förtroende och gemensamt arbete tror jag är en av hörnstenarna i att lyckas med utvecklingen av nya marknader.

Medarrangör: Västerbottens Handelskammare.

Företagsnamn: Sartorius Stedim Data Analytics.

Grundades: 1987.

Omsättning: 370 miljoner kronor.

Antal anställda: 85 i Umeå – totalt 102 i Sverige.

sartorius.com

Företagsnamn: Rototilt Group.

Grundades: 2014 (avknoppning från Indexator) då Anders Jonsson med familj blev ensam ägare av bolaget.

Omsättning: 1 miljard kronor.

Antal anställda: 330 inom koncernen, 280 i Sverige.

rototilt.com

Företagsnamn: Algoryx.

Grundades: 2007.

Omsättning: 36,2 miljoner kronor.

Antal anställda: 30.

algoryx.se

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.