Företagaren: Se till att ha kul på vägen

– Prioritera att inspirera din personal och dina kunder samtidigt som du fokuserar på det unika i just ditt erbjudande. Se till att ha kul på vägen för som alla vet tar det en stor del av ditt liv.

Det säger Per Åkerlund på DUÅ, som tillsammans med Västerbottensost och TTGU är nominerade till Årets varumärke.

Den 23 mars anordnas Umeågalan och då avgörs vilket varumärke som står som segrare i priskategorin Årets varumärke.

– Det känns otroligt spännande! Ett bra varumärke bör kännas igen och upplevas på samma sätt oavsett vart man möter det. Och det som kommuniceras behöver stämma överens med verkligheten, annars blir det varken trovärdigt eller långsiktigt. För mig är det också viktigt att tro på produkten med både hjärta och själ. säger Maria Forsner på Västerbottensost.

– Ja, det som kännetecknar ett bra varumärke är integritet och människor. Man måste tro på sin grej lite för mycket för att sticka ut och alla som representerar företaget måste genuint dela värderingarna, uppträdandet och snacket, säger Tobias Thomson, vd på TTGU, som arbetar med att få människor att röra på sig utomhus, i allt från tipspromenader till Norrlands häftigaste äventyr.

Han menar att det som har varit mest lärorikt som företagare är att utforska människors märkliga – men underbara – drivkrafter.

– Att 100 personer följer dig för att vada över en midjedjup å en kväll i oktober är häftigt och ger – förutom kalla fötter – mycket tillbaka, säger Tobias Thomson och skrattar.

DUÅ är en mötesplats kring mat, som en saluhall i skolådeformat, och nyligen utsågs DUÅ till Årets Butik i Sverige på Svensk Handels Retail Awards.

– Det känns som ett bevis för oss att sättet vi valt att jobba på är rätt, både nu och framöver. Att dessutom få uppskattning av det lokala näringslivet här i Umeå motiverar och stärker hela personalen, säger Per Åkerlund.

– Att vara nominerad betyder mycket för oss. Det skapar glädje, engagemang och stolthet i hela företaget och givetvis även hos våra ägare, våra norrländska bönder. Det är mycket hedrande att vårt gemensamma arbete uppskattas på detta sätt, säger Maria Forsner.

Hon tillägger:

– Kreativt samarbete, driv och lyhördhet tror jag är nyckeln för att skapa något framgångsrikt. Att lyssna på kunderna och konsumenterna är otroligt viktigt men även att lyssna internt och plocka upp goda idéer. Och i grunden behövs en riktigt bra produkt. Att man har roligt på vägen är också viktigt eftersom glädje och gemenskap brukar bidra till fina resultat.

Per Åkerlund säger också att det är viktigt att våga följa sitt hjärta istället för att ödsla energi på att fokusera på vad andra gör.

– Lägg istället tankarna på vad du kan göra annorlunda för att på så sätt sticka ut i mängden och på marknaden. Våga be andra om input för att ta dig vidare i din utveckling, säger han. 

När det gäller fallgropar att undvika för nya företagare svarar Tobias Thomson:

– Undvik att säga kategoriskt ja utan att tänka efter. Man blir förvisso bra på att slå knut på sig själv och att lösa saker, men i längden måste man fundera på vilka uppdrag man bör ta på sig.

Umeågalan är den största nätverksarenan för näringslivet i Umeå. Köp din biljett på umeagalan.se.

Medarrangörer: Marknadsföreningen Umeå och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Företagsnamn: Tough Training Group Umeå AB.

Grundades: 2016.

Omsättning: 1–2 miljoner kronor.

Antal anställda: 3 (plus otaliga ledare och instruktörer).

ttgu.se

Företagsnamn: DUÅ.

Grundades: 2006.

Omsättning 15 miljoner kronor.

Antal anställda: 4.

Företagsnamn: Norrmejerier Ekonomisk Förening, Västerbottensost.

Grundades: Västerbottensost skapades 1872 och är en del av Norrmejerier som bildades 1971.

Omsättning: 1,9 miljarder kronor

Antal anställda: 500

vasterbottensost.com

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.