Chefen: Vårda, utbilda och utmana era anställda

– Gör grundjobbet tidigt och hitta dina långsiktiga målbilder. Snabba skiftningar och fokusförflyttningar kostar oftast mer tid och pengar, säger Anders Samuelsson, kreativ ledare på Gotthards Krog.

Gotthards är tillsammans med Sartorius och Adlede finalister i Årets innovativa företag på Umeågalan.

– Vårda, utbilda och utmana era anställda. Inkludera alla och var transparent i beslutsprocesserna, tipsar Johan Trygg, forskningschef på Sartorius.

Adlede använder maskininlärning för att placera annonser i bästa möjliga sammanhang, utan att använda personliga data. Detta ger annonsören effektiva kampanjer, publicisten ersättning för kvalitetsmedia och läsaren relevanta erbjudanden med bibehållen integritet.

– Vi är stolta över företagets rötter i Umeå och glada att uppskattningen verkar vara ömsesidig, säger Johanna Björklund, grundare och teknisk chef.

Sartorius i Umeå utvecklar och säljer AI- och ML-mjukvara som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare och billigare kunna utveckla och tillverka biologiska läkemedel.

– Det är extra roligt att bli uppmärksammad på hemmaplan. Eftersom våra kunder främst finns på den globala marknaden så kan finalistplatsen leda till att fler i Umeå får veta att vi finns och förstå hur vårt fokus på innovation bidrar till global hälsa och hållbar utveckling, säger Johan Trygg.

Han råder andra företagare att vara kreativa och fatta snabba beslut, men att man inte ska vara rädd att finjustera och snabbt rätta till eventuella misstag.

– Nya produkter och tjänster innebär att vi inte vet var gränserna går och hur marknaden reagerar – jobba nära era kunder för att testa och skaffa ny erfarenhet, säger Johan Trygg.

Johanna Björklund tillägger:

– Fokusera på att bygga ett bra team och en effektiv produkt, och gå globalt så tidigt som möjligt. 

Enligt Anders Samuelsson är det viktigt att våga vara långsiktig i sina satsningar eftersom goda resultat ofta låter vänta på sig.

– Det viktigaste är förankringsprocessen så att alla känner delaktighet och jobbar mot samma målbild.

Han tillägger:

– Jag trodde nog aldrig att det skulle ta så lång tid att skapa förändring och få gäster att göra de enkla och mer medvetna valen i sin dagliga konsumtion. Det tar väldigt lång tid och är utmanande på så många sätt, men samtidigt inget vi skulle kunna välja bort. När man till slut ser resultatet får man helt enkelt försöka njuta lite extra.

Han beskriver ett innovativt företag som ett lösningsorienterat och tillåtande företag med en våga-testa-kultur som är inkluderande och utmanar normer.

På frågan om vad som kännetecknar ett innovativt företag, svarar Johanna Björklund:

– Att hela organisationen genomsyras av nyfikenhet och en vilja att lära sig mer, både om tekniska lösningar och kundens upplevelse av produkten. 

Umeågalan är den största nätverksarenan för näringslivet i Umeå och arrangeras den 23 mars – köp biljett på umeagalan.se.

Medarrangörer: Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, eXpression Umeå och Almi Nord.

Företagsnamn: Adlede.

Grundades: 2017.

Omsättning: 5 miljoner kronor.

Antal anställda: 10.

adlede.com

Företagsnamn: Gotthards Krog – en del av Blå Huset Hotell Umeå.

Grundades: 2014.

Omsättning: 22 miljoner kronor.

Antal anställda: 25.

gotthardskrog.se

Företagsnamn: Sartorius Stedim Data Analytics.

Grundades: 1987.

Omsättning: 370 miljoner kronor.

Antal anställda: 85 i Umeå – totalt 102 i Sverige.

sartorius.com

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.