Chefen: Transparens och delaktighet skapar en bra arbetsplats

– Hemlighetsmakeri och stort avstånd mellan ledning och medarbetare leder till missförstånd och oro och ska helt undvikas, säger Kenneth Bodin, vd på Algoryx. 

Tillsammans med StjärnaFyrkant Västerbotten och Rototilt är bolaget finalist i Årets arbetsgivare på Umeågalan.

– Hela vår grundidé till framgång är att om vår personal trivs på jobbet kommer deras glädje och kreativitet spilla över på våra kunder, säger Lin Haspel, vice vd på Stjärnafyrkant.

StjärnaFyrkant hjälper Västerbottens företag med teknik- och kommunikationsbehov och har butiker i Umeå och Skellefteå.

– Ett av våra uttalade mål är att vara Västerbottens bästa arbetsgivare, vilket gör att denna finalistplats betyder extremt mycket för oss – det är ett kvitto på att vi är på rätt spår, säger Lin Haspel.

– Det här är ett fantastiskt kvitto på alla våra medarbetares engagemang och dagliga bidrag till att skapa en trivsam, öppen och hjärtlig arbetsplats, där vi alla vill vara med och bidra till vår häftiga tillväxtresa och vårt Great Place to Work, säger Peter Strömberg, Group HR & Payroll Manager på Rototilt, som tillverkar tiltrotatorer till grävmaskiner.

Han menar att det alltid måste finnas hjärta i det man gör som arbetsgivare.

– Från det visuella uttrycket i form av ett hjärta i vår företagssymbol, till att våra medarbetare upplever att vi är ett Great Place to Work, sätter vi tydliga mål, vi mäter upplevelsen samt genomför aktiviteter, utvecklar och följer upp. Det är viktigt att det genomsyrar hela organisationen och dess övergripande mål, så att det inte bara blir tomma ord utan innehåll och aktivitet, säger Peter Strömberg.

– En god arbetsgivare gör medarbetarna delaktiga i vart bolaget ska och hur man jobbar tillsammans. Då blir också frågor om hälsa, balans mellan arbetsliv och fritid, arbetsmiljö och trivsel naturliga delar i hur man utvecklar och styr verksamheten tillsammans. Jag vill avråda från att utestänga medarbetare från de strategiska frågorna som är viktiga för företaget i stort. Nyckelpersoner med kärnkompetens behöver göras delaktiga i bolaget! Hemlighetsmakeri och stort avstånd mellan ledning och medarbetare leder till missförstånd och oro och ska helt undvikas, säger Kenneth Bodin på Algoryx som tillverkar programvaror för fysiksimulering av fordon, fartyg, maskiner och robotar.

För Lin Haspel är en god arbetsgivare någon som alltid sätter personalen i första rummet, är transparent, ärlig och ger anställda möjlighet att påverka och utvecklas. Någon som vågar fråga när man ser att någon inte mår bra och som ställer upp för personalen –­ både på jobbet och privat.

– Små saker kan göra väldigt stor skillnad, till exempel blommor för att visa extra uppskattning eller flytthjälp vid en separation. Att man som arbetsgivare skapar stolthet och tar ansvar genom att vara engagerad i hållbarhets- och välgörenhetsfrågor för att man verkligen bryr sig, på riktigt. Med dessa ingredienser, bland annat, tror jag att man skapar en arbetsplats som är mer än bara ett jobb! säger hon.

Umeågalan är den största nätverksarenan för Umeås näringsliv. Galan genomförs den 23 mars – köp biljett på umeagalan.se.

Medarrangör: VK Media.

Företagsnamn: StjärnaFyrkant Västerbotten.

Grundades: 1983 (nuvarande ägare sedan 2020).

Omsättning: 112,5 miljoner kronor.

Antal anställda: 40.

stjarnafyrkant.se

Företagsnamn: Rototilt Group.

Grundades: Som familjeföretaget Cranab år 1963 (senare Indexator). 2015 byttes namnet till Rototilt och Anders Jonsson med familj blev ensam ägare av bolaget.

Omsättning: 1 miljard kronor.

Antal anställda: 330 inom koncernen, 280 i Sverige.

rototilt.com

Företagsnamn: Algoryx.

Grundades: 2007.

Omsättning: 36,2 miljoner kronor.

Antal anställda: 30.

algoryx.se

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.