CLARION HOTEL UMEÅ NY HUVUDPARTNER

Umeås nya mötesarena Clarion Hotel Umeå blir ny officiell huvudpartner till Umeågalan

Den 27 september 2022 öppnade Clarion Hotel upp dörrarna för Umeås nya mötesplats. Med 270 hotellrum, 16 konferensrum, 2 restauranger, lobbybar, takterrass, spa och gym är det dessutom Umeås största hotell.

– Som ny aktör i Umeå känns det otroligt roligt att gå in som huvudpartner till Umeågalan. Umeågalan är en viktig mötesplats som ger företagare inspiration att fortsätta utvecklas och samverka. Att nomineras eller vinna på galan är ett tydligt kvitto för företagare att de gjort saker på ett bra sätt, säger Edvin Eklund, marknads- och eventkoordinator på Clarion Hotel Umeå.

Den 30 oktober stängde nomineringen till galan och just nu pågar jurygruppernas viktiga arbete. Vilka som utses till finalister avslöjas den 20 januari på Clarion Hotel Umeå.

– Våra partners behövs för att genomföra Umeågalan och tillsammans kan vi hylla näringslivet i stan. Därför är vi glada och stolta över Clarion Hotel Umeås engagemang. Det ska verkligen bli kul! Hotellet passar bra för den här typen av arrangemang, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör i Umeå.

Inbjudna till finalistsläppet är Umeågalans partners, medarrangörer, styrgrupp och jury.

– Att finalistsläppet hålls hos oss ger besökarna en möjlighet att få ett smakprov av hotellet. För de som vill visar vi upp resterande delar av hotellet och bjuder in till en afterwork i vårt Living Room. Där hoppas vi att det blir vilda spekulationer kring vilka av finalisterna som får stå som vinnare på galan, säger Viktoria Andersson, vd på Clarion Hotel Umeå

Huvudakten Umeågalan arrangeras på Umeå Folkets Hus den 23 mars 2023.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.