Koll på kassan och uthållighet – så lyckas du bygga bolag av forskning

Smarta forskningsresultat, rätt kompetens och uthållighet. Det är hemligheten bakom lyckade avknoppningsföretag, menar finalisterna i Årets university spin-off – Elastisys, Arevo och Lipum.

– Fokusera på en sak i taget och omge dig med kompetenta personer som kan ge råd på vägen, till exempel via en inkubator. Ta in rätt kompetens redan i början, även om det kostar mer så lönar det sig i framtiden, säger Olle Hernell, en av grundarna av Lipum.

Den 16 juni avgörs det vilken av finalisterna i Årets university spin-off som tar hem pokalen.

– Man kan gott säga att vi är mer kända ute i världen än i Umeå, vilket gör att nomineringen känns fantastiskt rolig för våra medarbetare, ägare och lokala partners. Den unika och internationella forskningsmiljön och kompetenstillgången i Umeå är avgörande för vår framgång, säger Carl-Gustav Löf, vd på Arevo.

Han tipsar om att fokusera på att försöka förstå kunden och att ha med dem på utvecklingsresan.

– Jobbar man för mycket internt, vilket inte är helt ovanligt, så är det stor risk att du inte förstår kunden och att du därför löser fel problem. Ha med kunderna direkt från början och bygg in det som gör din produkt unik så att du slipper ett priskrig med konkurrenterna. Ändra på spelplanen till din fördel, säger han.

Carl-Gustav Löf påpekar att det även är viktigt att förstå hur företaget mognar och därmed går in i nya faser, som kräver annan organisation, annat arbetssätt och nya kompetenser.

– Det måste man tänka genom i god tid innan man står där. Det kan vara för sent om man inte i förväg har tänkt flera bollar framåt, säger han.

Johan Tordsson, vd på Elastisys, håller med om att det är viktigt att fokusera på kundnyttan – att vara självkritisk och att inte bli alltför förtjust i sin egen tekniska lösning.

– Det gäller att ha en balansgång mellan att vara nog lyhörd för att kunna tänka om när det behövs och att ha uthållighet att uppnå resultat. Självklart är det också viktigt att hålla koll på kassan! säger han.

Elastisys hämtar mycket inspiration från andra entreprenörer och det allt starkare startupnätverk som vuxit fram i Umeå.

– Uminova Innovation har varit helt centrala för detta och de har även hjälpt Elastisys
på många olika sätt genom åren, säger Johan Tordsson.

Lipum har också fått tidig ekonomisk och praktisk hjälp av innovationsstödssystemet, bland annat av Umeå Biotech Incubator.

– Det är många som vill ge råd på vägen, så det är viktigt att hitta en mentor som man känner att man litar på. Inom life science är det viktigt att tidigt ha kontroll på regelverket så att man gör saker i rätt ordning. Genvägar blir oftast senvägar och kostar mycket mer pengar – och tid – i slutändan, säger Olle Hernell.

Lipum börsnoterades våren 2021 och nu håller Olle Hernell tummarna för en seger på Umeågalan.

– Att vara finalist gör oss stolta och glada – och skulle vi vinna vore det fantastiskt. Det här ger oss mycket positiv energi och det lyfter hela företaget. Det skapar säkert också ett ökat intresse bland våra aktieägare och bland dem som söker arbete i Umeå, säger han.

Läs mer om Umeågalan och köp biljetter på umeagalan.se

Om Årets university spin-off

Umeågalans pris Årets university spin-off delas ut till ett företag som byggt sin verksamhet kring en affärsidé som har sin grund inom forskning eller studier vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Med priset vill vi visa på framgångar som kan inspirera såväl forskare som studenter inom den akademiska världen att ta steget till att omsätta kunskapsintensiva idéer i företagande.  

Medarrangörer: Umeå universitet Holding AB, SLU Holding AB och Region Västerbotten.

Finalister Årets university spin-off

Elastisys

Grundades: 2011

Omsättning: 24 miljoner kronor

Antal medarbetare: 40

Elastisys hjälper bolag att öka innovationstakten genom en plattform som gör programvaruutveckling snabbare och enklare. Lösningen hjälper samtidigt till att uppfylla de höga säkerhetskrav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, vilket är uppskattat av kunderna inom sektorer som medtech, edtech och hälsa/sjukvård.   

Arevo

Grundades: 2015

Omsättning: 12 miljoner kronor

Antal medarbetare: 10

Arevo möjliggör klimatsmart växtodling med unika produkter, som baseras på grundaren professor Torgny Näsholms banbrytande forskning om växters näringsbehov. Förutom att få skog att växa bättre och binda in mer kol så erbjuder Arevos teknologi en lösning för ökad jordhälsa inom jordbruket samt minskning av växthusgaser och utsläpp som ger risk för övergödning av vattendrag. Med Arevos produkter etablerar sig växter bättre vid plantering, växer snabbare, ger högre avkastning och binder in mer kol.

Lipum

Grundades: 2010

Omsättning:

Antal medarbetare: 5 + 17 konsulter

Lipum (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. Därmed ska SOL-116 kunna erbjuda ett alternativt sätt att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och fylla ett stort medicinskt behov. Så kallad fas I studie i människa planeras starta innevarande år.  

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.