UMEÅGALANS JURYGRUPPER KLARA

Nu står det klart vilka som kommer att utse finalister och vinnare när Umeågalan kommer tillbaka 2022. Det är hela 77 personer i och omkring Umeås näringsliv som kommer att stå för juryarbetet i Umeågalans 11 priskategorier och det är en imponerande bredd på expertisen.

En av många nyheter inför Umeågalan 2022 är att vi har samordnat juryprocessen för alla 11 priskategorier. Umeågalan har en jury för varje priskategori och i alla jurys sitter sju personer varav en juryordförande. Arbetet med att fylla jurygrupperna har skett i nära samarbete med Umeågalans 22 medarrangörer. Samtliga jurygrupper är nu klara och de 77 juryledamöterna presenteras i medskickad bilaga.

– Det är mycket glädjande att intresset för juryarbetet är så stort och att vi fått in en så fantastisk bredd på kompetensen i Umeågalans jurygrupper säger Mona Edström Frohm, ordförande för Umeågalans styrgrupp.

Öppen nominering

Förutom ett nytt juryupplägg har Umeågalan även uppdaterat priskategorier, kriterier och processen för hur nominering går till. För första gången någonsin bjuder vi in allmänheten i nomineringsförfarandet för samtliga priskategorier. Såväl privatpersoner som organisationer är välkomna att nominera utifrån respektive priskategoris kriterier. Därefter blir det respektive jurygrupps uppgift att bland de nominerade i varje kategori hitta tre finalister och bland dessa en vinnare. Nominering kommer att ske genom Umeågalans hemsida under oktober.

– Väldigt roligt att vi nu kan bjuda in alla umeåbor i arbetet med att hylla våra framgångsrika företag och företagare. Vi tror och hoppas att den öppna nomineringsprocessen kan bidra till en ännu större bredd i nomineringsunderlaget säger Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad.

Nytt datum för Umeågalan 2022

Umeågalan har tidigare planerats till v6 men för att inte riskera en krock med Rally Sweden har vi valt att förlägga Umeågalan 2022 till torsdagen den 24 mars. Förutom förändringarna som görs inom priskategorierna planeras det för fullt för en Umeågala i ett nytt format jämfört med tidigare.

– Projektgruppen på Näringsliv och Heja arbetar för fullt med upplägget men vi vågar redan nu lova att Umeås näringsliv både kommer att känna igen sig och att mötas av något helt nytt avslutar Mona Edström Frohm.

Kontakt

Mona Edström Frohm, ordförande styrgruppen – 070-778 74 80
Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå kommun – 070-225 72 15

UMEÅGALANS PRISKATEGORIER OCH JURYGRUPPER

För kriterier, se under respektive priskategori på Umeågalans hemsida.

Årets unga företagare

Medarrangörer: Länsförsäkringar Västerbotten, BIC Factory, NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet

Jury
Rikard Jacobsson, Bankchef – Länsförsäkringar Västerbotten (ordf)
Lena Öhlund, Verksamhetsledare – BIC Factory
Jan Sundman, Ordförande – NyföretagarCentrum
Amanda Lundström tf Regionchef – Ung Företagsamhet
Matilda Henningsson, Community Manager Great Hub
Peter Knutsson, VD – Toontrack Music
Meiju Vartiainen, VD & grundare Mowida

Årets tillväxtföretag

Medarrangörer: Deloitte, Swedbank och Almi Nord

Jury
Anders Rinzén, Partner / Audit & Assurance – Deloitte
Camilla Backlund, Partner / Audit & Assurance – Deloitte
Mikael Stålfjäll, Kontorschef Umeåregionen – Swedbank
Sofia Sjöström, Biträdande kontorschef Umeåregionen – Swedbank
Karolina Kollenmark Andersson – Marknad & kommunikation – Almi Nord
Niclas Lundell, VD – Personalkollen
Lars Stenlund, Styrelseordförande – Vitec

Årets varumärke

Medarrangörer: Marknadsföreningen Umeå och Handelshögskolan vid Umeå universitet

Jury
Nils Paulson, Ordförande – Marknadsföreningen Umeå (ordf)
Lotta Gisselberg, Kommunikatör – Länsförsäkringar Västerbotten
Britta Näsman Fjellborg, Kommunikatör – Region Västerbotten
Ulrika Leijerholt, Universitetslektor – Handelshögskolan vid Umeå universitet
Marlene Johansson, Senior researcher – RISE
Matti Larsson, VD – Zordix
Mattias Önell, Strateg och rådgivare – Oddo AB

Årets exportföretag

Medarrangörer: Västerbottens handelskammare

Jury
Anders Hjalmarsson, VD – Västerbottens Handelskammare (ordf)
Siv Forssén, Regionkoordinator – Västerbottens Handelskammare
Linda Nyström, VD – Skogstekniska klustret
Mikael Nensén, VD – AIT Umeå AB
Johan Nylund, Export Manager – Polarbröd AB
Göran Nyberg, Vice koncern-VD – Olofsfors AB
Anna-Karin Karlsson, Hållbarhetsdirektör – Norrmejerier Ekonomisk Förening

Årets företag inom de kreativa och kulturella näringarna

Medarrangörer: eXpression Umeå och Umeå Fabriks- och Hantverksförening

Jury
Barbro Renkel, VD – eXpression Umeå (ordf)
Emil Hägglund, Affärsutvecklare och strategisk kommunikatör – eXpression Umeå
Olle Salmonsson, Arkitekt SIR/MSA – Galleri Oss
Margareta Ericsson Lif, Ordförande – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Frida Nilsson, Ledamot – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Stina Sjöström, Ägare – Gamla Salteriet
Joakim Sandberg, Regionkulturchef – Region Västerbotten

Årets university spin-off

Medarrangörer: Umeå universitet Holding AB, SLU Holding AB och Region Västerbotten

Jury
Camilla Viklund, VD – Umeå universitet Holding AB (ordf)
Charlie Widberg, Innovations och affärsrådgivare – Umeå universitet Holding AB
Maria Klintenäs, Senior Innovation & Business Advisor – SLU Holding AB
Tomas Lundmark, Professor – SLU
Göran Larsson, Forsknings- och utbildningschef – Region Västerbotten
Niklas Norgren, VP, Managing Director – UmanDiagnostics AB
Anders Gothefors, VD – Connect Norr

Årets teknik- och industripris

Medarrangörer: Ålö, Komatsu Forest och Volvo Lastvagnar

Jury
Malin Andersson, Kommunikationschef – Volvo Lastvagnar (Ordf)
Niklas Åström, VD – Ålö
Annelie Persson, Kommunikationschef – Komatsu Forest
Maria Olofsson, Operation manager – Uminova Innovation
Mattias Wiking, VD – Turborilla
Torgny Stigbrand, Styrelseordförande – UmanDiagnostics
Johan Trygg, Forskningschef – Sartorius

Årets arbetsgivare

Medarrangörer: VK Media AB

Jury
Jimmie Näslund, VD och koncernchef – VK Media AB (ordf)
Erica Lundgren, VD – OK Västerbotten
Helena Botold, HR-strateg – Umeå energi
Andreas Norell, People and Culture Manager – IKEA Umeå
Annika Andersson, Universitetslektor – Handelshögskolan vid Umeå universitet
Ingrid Lindelöw Berntson, VD – Shift Education
Andreas Lindqvist, VD – OnePartnerGroup Umeå

Årets innovativa företag

Medarrangörer: Uminova innovation, Umeå Biotech Incubator och eXpression Umeå

Jury
Jennie Ekbeck, VD – Umeå Biotech Incubator (ordf)
Nils-Olof Forsgren, VD – Uminova Innovation
Barbro Renkel, VD – eXpression Umeå
Mikael Långström, VD – Langstrom Consult AB
Anna Hedström, Företagsanalytiker – Norrlandsfonden
Anders Enetjärn, Grundare, affärsutvecklare och tankeledare – Ecogain
Johan Granström, Market Segment Lead Smart Cities Northern Europe – ABB

Årets företagare

Medarrangörer: Företagarna Umeå

Jury
Hanna Wiik, Ägare – Ekonomikollen (ordf)
Peter Eklund, VD – Ekonomi Nord
Elin Leyonberg, Ägare och grundare – Copynor
Moa Gahlin, VD – Bigaro
Peter Arkhult, Koncern-VD – Brännboll i Umeå AB
Maria Nilsson Sedlacek, Ägare – Veteranpoolen
Mattias Matsson, Grundare – Professionals Nord

Umeå kommuns företagspris

Medarrangörer: Umeå kommun

Jury
Åsa Fällman, Biträdande Näringslivschef – Umeå kommun (ordf)
Fredrik Strinnholm, Etableringschef – Umeå kommun
Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande – Umeå kommun
Anders Hjalmarsson, VD – Västerbottens Handelskammare
Hanna Wiik, Styrelseledamot – Företagarna Umeå
Mattias Walfridsson, Affärschef – Almi Nord
Margareta Ericsson Lif, Ordförande – Umeå Fabriks- och hantverksförening

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.