De kan vinna på Umeågalan – årets talare klara

Under Umeågalans nätverksträff presenterades årets nominerade tillsammans med årets talare under galans första akt. I år ska även ny åttonde deltagare i arrangörsgruppen väljas.


Nu är det klart vilka som har chans att vinna på årets Umeågala. Det står även klart vilka som är årets talare på galans första akt. I år är det dessutom dags för Företagarnas Jonas Nordin att lämna över platsen på den åttonde stolen i arrangörsgruppen till någon ny. Nomineringen till den åttonde stolen öppnar den 4 oktober och vem som får platsen tillkännages på galakvällen.

Moderator, akt 1
Sabinije von Gaffke
Sabinije är en uppskattad och välmeriterad moderator, kommunikationsexpert, programledare och tv-journalist med uppdrag i Sverige och internationellt. Född i Sverige, uppvuxen i London och flera år av utlandsboende ger Sabinije en internationell dignitet, självklarhet och närvaro på den globala arenan. Hon talar flytande engelska, svenska och behärskar franska och tyska.
Hon var nominerad till Årets talare – Moderator 2017, och har intervjuat allt från toppolitiker, högt rankade CEO:s, profiler inom tech, framgångsrika entreprenörer till filantroper och internationella celebriteter.
Sabinije har lång erfarenhet av samtalsmetodik, intervjuteknik och skapande av innehåll.
Konsultuppdrag innefattar bl.a. Head of Content på PlayAd Media Group och Content Manager på Creative Meetings AB. Moderator och talesperson för WIT, Women in Tech Stockholm samt engagerad i flertal andra kvinnliga ledarskapsnätverk. Grundare av The Game Changer Global Initiative.

Talare, akt 1
Bodil Jönsson
Bodil Jönsson är en svensk fysiker och författare. Hon är professor emerita och har varit verksam vid avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds universitet, Certec, sedan 1993.
För en bredare allmänhet är Bodil Jönsson mest känd genom tv-programmet Fråga Lund, där hon svarade på frågor om fysik, böckerna Tio tankar om tid och När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid samt som återkommande värd för programmen Sommar och Vinter i Sveriges Radio P1.
I höstas utkom hon med boken Vad är tid? Och 100 andra jätteviktiga frågor och hon är även aktuell i SVT med ett program där hon vrider och vänder på meningen med livet.

Jonas Eriksson
Han kombinerar sin karriär inom fotbollen med en minst lika framgångsrik karriär som entreprenör, där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång.
Jonas Eriksson föreläser om entreprenörskap, ledarskap i näringslivet och ledarskap i pressade situationer. Genom sina speciella egenskaper, unika minne och speciella erfarenhet har Jonas ett brett och väldigt unikt perspektiv på ledarskap och kommunikation. Hur man agerar chef för Zlatan, Messi, Ronaldo och de bästa fotbollsspelarna i världen – men även hur man bygger framgångsrika företag med vinnarkultur. Han berör många andra relevanta ämnen som är aktuella som ledarskap, internationell kommunikation, konflikthantering, inspiration och personlig utveckling.

Åttonde stolen
Umeågalan drivs och formas av en arrangörsgrupp. I arrangörsgruppen finns sedan tidigare sju platser. Hösten 2014 valde vi att ställa in en åttonde stol. Till denna plats sökte vi någon som från och med 2015 ville och kunde tillföra nya perspektiv.
Sedan 2004 har Umeågalan belönat och hyllat framgångsrika insatser inom Umeås näringsliv. Vi verkar också för ökad mångfald och hållbarhet. För att lyckas behöver vi genomföra faktiska förändringar och ständiga förbättringar i vår egen gala. Att tillföra nya erfarenheter och perspektiv i arrangörsgruppen är en del av det arbetet.
2015 blev Mia Westin den första att bli utvald till den åttonde stolen i arrangörsgruppen, efter sin insats 2015-2016 lämnade hon över till Jonas Nordin som röstades fram under Umeågalan 2016.
I år är det återigen dags att utse den åttonde stolen i arrangörsgruppen och från och med den 4 oktober är det möjligt att nominera sig själv eller någon annan via Umeågalans hemsida.
Att på styrgruppsnivå öppna för ny kompetens, nya erfarenheter och nya perspektiv är ett grepp som vi vill uppmuntra fler att satsa på. Ställ in en extra stol i styrelserummet, och vik platsen för den som kan tillföra ett nytt och annorlunda sätt att tänka.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.