Nedräkningen startar: Pär Lager gästar Umeågalans första nätverksträff

I dag startar nedräkningen till Umeågalan. Detta i och med att arrangörsgruppen bjuder in till den första av totalt fem nätverksträffar i år. På programmet står bland annat en inspirationsföreläsning med Pär Lager och senaste nytt inför galan.
– Umeågalan är mer än bara ett event i november, förklarar Peter Juneblad, ordförande i Umeågalans arrangörsgrupp.

Umeågalan arrangeras torsdag den 8 november. Det är en viktig dag för Umeås näringsliv, men galan kretsar inte bara kring just denna dag.
– Vi arrangerar flera nätverksträffar under året. Vi ser träffarna som möjligheter för Umeås näringsliv att samlas och engagera sig tillsammans, säger Peter Juneblad.
Nätverksträffarna riktar sig till Umeågalans arrangörsorganisationer och partners från Umeås
näringsliv. Dagens träff hålls på Nolia och bland programpunkterna ryms bland annat en föreläsning med Pär Lager. Han sitter i flera styrelser och är vd och koncernchef för en av Sveriges och Norges ledande utbildningskoncerner. Tidigare var Pär Lager vd för reklam- och kommunikationsskolan Berghs School Of Communication och han har också en bakgrund som chef för affärsutveckling i börsbolaget Sifo Group.
– I sina föreläsningar brukar Pär betona värdet av att använda omvärldsanalys och kommunikation som verktyg för att skapa hållbara och innovativa organisationer. Jag tror att det kan inspirera många, säger Peter Juneblad, som också kommer att berätta lite grann om tankarna inför höstens gala.
– En hel del kommer att kretsa kring tid, så mycket törs jag avslöja.
Biljetterna till galan släpps den 27 september klockan 08.00. Intresset är vanligtvis stort, så för den som är intresserad kan det vara klokt att ringa in det datumet i kalendern.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.