Prisutdelare 2016

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare är en intresseförening som ägs av företag i Västerbotten och driver frågor som är viktiga för näringslivet. Vi har cirka 270 medlemmar i Västerbotten, varav 155 i Umeåregionen, och agerar i frågor som gynnar det västerbottniska näringslivet. Att synliggöra och marknadsföra näringslivet i Umeå har hög prioritet. Därför är Umeågalan en av de viktigaste dagarna på året. Det är vi som delar ut priset till Årets Exportföretag.

Kontakt: Gunilla Lindner, 010-130 82 53, gunilla.lindner@handelskammaren.ac
www.handelskammaren.ac

Marknadsföreningen Umeå

Marknadsföreningen är en lokal och oberoende förening. Vi är drygt 300 medlemmar, men samarbetar även med andra organisationer och nätverk i olika sammanhang. Vi är en av de ursprungliga initiativtagarna till Umeågalan. Till vardags jobbar vi aktivt för att nätverka kring träffar och möten dit vi inbjuder våra medlemmar och andra umebor. Att jobba för Umeås näringsliv är ett betydelsefullt och även ett lustfyllt uppdrag. Det är vi som delar ut priset till Årets Marknadsförare.

Kontakt: Nils Paulsson, 070-392 07 10, nils@marknadsforeningenumea.se
www.marknadsforeningenumea.se

Umeå Fabriks & Hantverksförening

Umeå Fabriks & Hantverksförening, som är en lokal företagarförening, vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling. Föreningen har idag 150 medlemmar och verksamheten är både bred, rolig och matnyttig. Vi ordnar seminarier, luncher med föredrag, temadagar, studiebesök osv. Vi hjälper även till med rådgivning i juridiska frågor, marknadsföring och företagsutveckling. Det är vi som delar ut Årets Hantverksstipendium.

Kontakt: Margareta Ericsson Lif, 070 – 580 65 60, margareta.lif@iksu.se
www.hantverksforeningen.se

Almi Företagspartner Nord

Almi erbjuder affärsrådgivning och finansiering för att hjälpa dig att skapa ett växande företag. Umeågalan är årets höjdpunkt för alla företagare i regionen, en plats att knyta kontakter utöver det vanliga, där unga och erfarna företagare kan träffas och ge varandra inspiration. Allt detta är bra för ett vinnande näringsliv! Det är vi som delar ut priset Årets Nya Företagare.

Kontakt: Niklas Jonsson, 070-535 13 75, niklas.jonsson@almi.se
www.almi.se/nord

Företagarna Umeå

Företagarna verkar nationellt, regionalt och lokalt. Vi har närmare 500 medlemmar i Umeå, totalt ca 1 700 i Västerbotten. Vi verkar aktivt för ett bättre företagsklimat genom kunskap, gemenskap, mötesplatser och politisk dialog. Umeågalan är ett unikt sätt att hitta samarbetsformer mellan näringsliv, universitet och kommun – för ett vinnande näringsliv vi alla kan tjäna på. Det är vi som delar ut priset Årets Företagare.

Kontakt: Angéla Ekman-Nätt, ekman-natt@esam.se, 073 – 182 44 25
www.foretagarna.se/foreningar/umea

Connect, Umeå universitet och Uminova Innovation

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt.
Kontakt: Anders Gothefors, 070-335 19 19, anders.gothefors@connectsverige.se
www.connectsverige.se

Umeå Universitet är en stark tillväxtmotor i regionen och vill med vårt engagemang i Umeågalan lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer.
Kontakt: Agneta Marell, 090-786 5000, agneta.marell@adm.umu.se
www.umu.se

Uminova Innovation verkar för etablering av nya, och utveckling av befintliga företag, baserade på projektidéer som kommer från universitets- och sjukhusmiljöer samt från näringslivet och samhället i övrigt, där projektidén har viss innovationshöjd.
Kontakt: Nils-Olof Forsgren, 090-15 48 45, nils-olof.forsgren@uminovainnovation.se
www.uminovainnovation.se

Deloitte

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 100 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, redovisning, skatt, finansiell rådgivning, strategisk verksamhetsstyrning och outsourcing av ekonomifunktioner. Umeågalan är en viktig arena för företag och företagare. Vi ges tid att reflektera över året som gått och bli inspirerade av andra företag och företagares framgång. Det är vi som delar ut priset Årets Tillväxtföretag.

Kontakt: Anders Rinzén, 075-246 37 44, anders.rinzen@deloitte.se
www.deloitte.se

VK Media AB

VK Media delar ut sitt pris till det varumärke vars kärnvärden gynnar Umeås utveckling mot framtiden. Det kan vara ett varumärke som förknippas med en unik produkt, tjänst, företag, förening, organisation eller till och med en enskild person. Varumärket ska ha sin verksamhet lokalt och under året uppvisat visionära egenskaper som passar en tillväxtkommun som Umeå. Kreativitet, utveckling, lönsamhet, personalpolitik, jämställdhets-, framtids- och miljötänkande eller service och engagemang utöver det vanliga, kan vara kriterier för att få priset. Under hösten kan du vara med och nominera ditt favoritvarumärke. En jury väljer sedan ut tre nominerade förslag som publiceras. Vinnaren tillkännages i samband med Umeågalan. Prissumman är 25 000 kr och ska användas till personalbefrämjande åtgärder.

Kontakt: Michael Burman, michael.burman@vkmedia.se
www.vk.se

Umeå Kommun

Umeå kommun initierar och stödjer åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet samt ansvarar för extern marknadsföring av Umeå. För oss är Umeågalan en viktig dag när företagen får stå i centrum. Näringslivsservice verksamhet bedrivs i nära samarbete med, och oftast i partnerskap, med det lokala näringslivet, dess organisationer och universiteten. Umeågalan visar på näringslivets betydelse för Umeås utveckling och tillväxt. Med förslag från Handelskammaren, Företagarna Umeå, Umeå Fabriks- och Hanterksförening utser kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott en vinnaren av Umeå Kommuns företagspris.

Kontakt: Peter Juneblad, 070 – 225 72 15, peter.juneblad@umea.se
www.umea.se

Umeågalans Arrangörsgrupp

I arrangörsgruppen för Umeågalan samlas några av galans ägare; Företagarna Umeå, Marknadsföreningen i Umeå, Umeå kommun, Umeå universitet, Västerbottens Handelskammare, Almi Företagspartner Nord, Umeå Fabriks- och Hantverksförening samt Mia Westin som representant för Åttonde stolen. Det är vi som delar ut priserna till Årets Unga företagare samt Årets Profilpris.

Kontakt: Peter Juneblad, 070 – 225 72 15, peter.juneblad@umea.se
www.umea.se

Huvudpartners

Årets huvudpartners delar tillsammans ut Huvudpartnerpriset 2016. Dessa består av BRA, Deloitte, Norrporten, Swedbank, Vitec och Umeå Universitet.