Nominerade 2017

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2017

Utdelare: Deloitte och Swedbank
Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå. Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. Urvalet av nominerade baseras på genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren.

De nominerade:

Nordic Biomarker AB
Från Umeå och med kunder över hela världen, bedriver Nordic Biomarker sedan 2007 sin produktion och utveckling av reagenser för sjukdomstillstånd kopplade till blödning och blodpropp. Satsningar inom forskning och utveckling, tillsammans med ett team av medarbetare med spetskompetens inom kemi, medicin och teknik gör Nordic Biomarker till en självklar samarbetspartner inom sitt område. Bolaget har under perioden 2013 till 2016 uppvisat en fortsatt god tillväxt, då omsättningen ökat från 23 Mkr till 45 Mkr.

Kontakt: Gunnar Pohl, gunnar.pohl@nordicbiomarker.com

AB Norrskydd
Norrskydd fungerar som en säkerhetsentreprenör vilket innebär att de exempelvis konsulterar, projekterar, levererar, installerar lås-, passer- och larmsystem samt kameraövervakning och brandlarm hos kunder från Treriksröset i norr ner till Stockholm i söder. Bolaget har en lång historia under varumärket Låssmeden i Umeå men verkar sedan 2016 under det nya varumärket Norrskydd som bättre återspeglar den bredd som bolaget sedan många år haft. Genom sitt starka lokala engagemang kan de numera erbjuda väl anpassade säkerhetslösningar från sex orter runt om i Norrland. Deras expertkunskaper, goda renommé, strategiska samarbeten och förvärv har bidragit till att Norrskydds omsättning, under perioden 2013 till 2016, växt från 23 Mkr till 55 Mkr.

Kontakt: Malin Höök, malin.hook@norrskydd.se

Coldwood Interactive AB
Coldwood Interactive är en självständig spelstudio baserad i Umeå vars spel har spridits runt hela världen. Företaget grundades 2003 av en grupp av spelutvecklare i Umeå som redan då hade över 40 års kollektiv erfarenhet från spelbranschen. Sedan dess har bolaget vuxit till en av Sveriges mest framgångsrika och produktiva spelstudios, och är numera en del av den börsnoterade spelutvecklaren Stillfront Group. Bolagets framgång som spelutvecklare och avtal med globala spelförläggare har de senaste åren resulterat i en kraftig tillväxt, under perioden 2013 till 2016, då de växt från 13 Mkr till 28 Mkr.

Kontakt: Jakob Marklund, jakob.marklund@coldwood.com

ÅRETS TEKNIKPRIS 2017

Utdelare: Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest
Årets Teknikpris kommer att delas ut till en individ eller ett företag som med innovation och nytänkande skapar tillväxt och stärker Umeå som teknikstad. Komatsu Forest, Ålö och Volvo Lastvagnar vill prisa en innovatör och entreprenör som precis som de tre företagens grundare har en idé och vågar utveckla den till fullo. Ett företag eller en individ som utmanar och utvecklar, som vågar och tar plats och som gör det omöjliga möjligt. Någon som med nytänkande och lokal förankring gör verklighet av sina idéer och skapar tillväxt för att teknikstaden Umeå ska fortsätta utvecklas. www.teknikpriset.se

De nominerade:

Rototilt
En engagerad och driven entreprenör som med glöd har drivit företaget framåt mot en stark tillväxt de senaste åren. I en mogen bransch har de lyckats vidareutveckla och industrialisera en produkt för världsmarknaden och blivit ett starkt regionalt teknikföretag att räkna med.

Kontakt: Anders Jonsson, anders.jonsson@rototilt.com

Algoryx
En visionär som med ny teknik skapar lösningar för sina kunder i en simulerad värld. Som en liten aktör i en växande bransch har de hittat nya affärsmöjligheter över hela världen. I en tid där digitalisering och visualisering driver utvecklingen framåt är detta ett företag som har stora möjligheter att växa i framtiden.

Kontakt: Kenneth Bodin, kenneth@algoryx.com

Vännäs Verkstad
Superuppfinnaren som före andra identifierat möjligheterna att ligga i framkant i en bransch med snabbt växande teknikutveckling. Med sin spjutspetskompetens stödjer man idag såväl stora globala företag som lokala innovatörer med prototyper och produkter. Detta är ett företag med stor potential för tillväxt.

Kontakt: Max Segerljung, max@vannasverkstad.se

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS 2017

Utdelare: Balticgruppen, Deloitte, Fältcom, Konftel, Swedbank och Umeå universitet
Årets huvudpartnerpris delas ut till ett företag, en organisation/förening eller en person som är verksam i Umeå och som under året utmärkt sig genom engagemang och innovativt tänkande som skapar möjligheter för tillväxt och utveckling i Umeå, staden där entreprenörskapet möts! Priset utses av Umeågalans huvudpartners och är hemligt fram till dess utdelning vid galans Första akt.

Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 9 november.

VK MEDIAS VARUMÄRKESPRIS 2017

Utdelare: VK Media AB
VK Media delar ut sitt pris till det varumärke vars kärnvärden gynnar Umeås utveckling mot framtiden. Det kan vara ett varumärke som förknippas med en unik produkt, tjänst, företag, förening, organisation eller till och med en enskild person. Varumärket ska ha sin verksamhet lokalt och under året uppvisat visionära egenskaper som passar en tillväxtkommun som Umeå. Kreativitet, utveckling, lönsamhet, personalpolitik, jämställdhets-, framtids- och miljötänkande eller service och engagemang utöver det vanliga, kan vara kriterier för att få priset.

Under hösten kan du vara med och nominera ditt favoritvarumärke. En jury väljer sedan ut tre nominerade förslag som publiceras. Vinnaren tillkännages i samband med Umeågalan. Prissumman är 25 000 kr och ska användas till personalbefrämjande åtgärder.

De nominerade:

Burgarmåndag
Tapas Bar Deli har förvandlat en av veckans tråkigaste dagar till en av de mest välsmakade. Med kreativitet och matlust har man lyckats skapa ett begrepp och varumärke som finns i alla Umeåbors hjärtan – och sociala flöden. #burgarmåndag.

Kontakt: Petter Thylin, petter@tapasbardeli.se

Brännbollsyran
Varje år förvandlar Brännbollsyran Umeå till en festivalplats värdig en världsstad. Grymma bokningar, peppad publik och ett genomslag över Sveriges gränser. Brännbollsyran har det som krävs – fingertoppskänsla, affärstänk och mod. Kontakt: Peter Arkhult, peter@brannbollsyran.se

Umeå Smakfestival
Med fokus på hållbarhet och närodlat får Smakfestivalen Umeåborna att gå man ur huse. Ett uppskattat och varierat inslag, som trotsar både ombyggnationer i centrum och dåligt väder. Smakfestivalen gör Umeå godare.

Kontakt: Anna Hållsten, anna@hallsten.cc

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp
Arrangörsgruppen vill spela roll för Ungas företagande genom att lyfta fram och uppmärksamma entreprenörer som är just unga. Unga i dubbla bemärkelser. Dels genom att det skall drivas av personer under 40 år och företaget får inte vara registrerat längre än 2,5 år. För att bli nominerad krävs innovationshöjd, känsla för marknaden och kundnytta. Nominerande organisationer är Uminova Innovation och Uminova Expression samt BIC Factory.

De nominerade:

Skillster
Genom att nyttja modern teknik erbjuder Skillster i sitt egenutvecklade program simulatorbaserade verklighetstrogna fordonsutbildningar som innebär stora besparingar. Inte enbart i form av kronor, utan även i form av koldioxidutsläpp och arbetsmiljö. Även om bolaget är nybildat så har tillväxten varit mycket god

Kontakt: Andreas Lind, andreas.lind@skillster.se

Persikamy
Jessica Eriksson, en företagare med form i blodet som med sin livskraft och kreativa glädje förgyller Umeås näringsliv med ett eget färgsprakande uttryck och känsla för samtiden. Med illustrationer och skapelser som lyft alltifrån byggnader till kläder och smycken har hon tagit sina kreationer ut i världen. Företaget står bakom starka symboler så som FATTA-rörelsens logotyp och har med sitt samhällsengagemang och sinne för samarbeten bidragit till att inte bara stärka det egna varumärket utan även andras. Lokalt och nationellt.

Kontakt: Jessica Eriksson, info@persikamy.se

Thnx Innovation
Thnx Innovations affärsidé är att hjälpa entreprenörer att förverkliga sina digitala drömmar. Det unga bolaget inom digital produktutveckling är en god förebild som bidrar till att fler digitala idéer kan förverkligas med framgång. Bolagets grundare har ett starkt driv, gedigen kompetens samt en stor passion för digital produktutveckling och entreprenörskap.

Kontakt: Richard Lindberg, richard.lindberg@thnx.se

ÅRETS AVKNOPPNINGSFÖRETAG 2017

Utdelare: Umeå universitet, Connect, Uminova Innovation
För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé.

De nominerade:

Lipigon Pharmaceuticals
Företaget minskar antal sjukdomsfall, förbättrar patienters livskvalité och ökar möjligheten till överlevnad hos de allt större patientgrupperna. Lipigon är ett forskningsbaserat bolag specialiserat på ämnesomsättningssjukdomar. Bolaget utvecklar säkra och effektiva behandlingar för patienter där bra behandlingar saknas idag, t ex för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontakt: Stefan Nilsson, stefan.k.nilsson@umu.se

NextStep Enterprise AB Företaget möter verksamheters behov av stöd i digitala transformationsprocesser, t ex skolans omställning till en alltmer elevaktiv, digitaliserad undervisning. Detta sker genom att erbjuda ett innovativt webbaserat analysinstrument som bygger på teorigrundade modeller och systematiska metoder. NextStep Enterprise har på kort tid visat hur man genom smart paketering av forskningsresultat kan hitta en skalbar affärsmodell och snabbt få gensvar från marknadsaktörer.

Kontakt: Eva Marell Olsson, eva.marell-olsson@umu.se

SpaceTime Communication AB
Omställningen till ett hållbart persontransportsystem är en stor utmaning globalt. Startupbolaget SpaceTime var tidigt framme med en vision för hur ”mobilitet som en tjänst” (sk MaaS) skulle designas och realiseras. De har tillsammans med ett tiotal referenskunder, utvecklat en unik helhetslösning som får organisationer att resa smartare och har redan partneravtal med flera stora aktörer. Genom SpaceTimes plattform bokas dagligen mängder av tjänsteresor inom organisationer som förstått att det finns både pengar och miljö att spara genom att de anställda reser smartare.

Kontakt: Gunnar Granberg, gunnar@spacetime.se

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT 2017

Utdelare: Umeå Fabriks- & Hantverksförening
Priset ”Årets hantverksstipendiat” tilldelas en hantverkare i vid mening som drivit egen verksamhet under minst tre år och som utmärkt sig genom sin yrkesskicklighet eller sin innovationsförmåga.

De nominerade:

Sweden Guitarworks AB
Med hantverk i särklass och design har Leif Jakobssons kunnande och design utvecklat en toppmodern stränginstrumentverkstad. Sweden Guitarworks tillverkar och reparerar både akustiska och elförstärkta instrument. I högteknologiska lokaler på Teg tillverkas även prototyper för andra gitarrtillverkare samt instrument under det egna namnet Jakobsson.

Kontakt: Leif Jakobsson, leif@swedenguitarworks.com

Glasmästeriet i Umeå AB
Med glasmästaryrket i släkten sedan 1930-talet var det inte självklart, Mathias utbildade sig till civilingenjör i kemi, men hans barndom på glasmästeriet gick inte att fly från, Mathias startade Glasmästeriet i Umeå år 2004. Kemiutbildningen blev en svårslagen kunskapsplattform för sitt kommande yrke som hantverkare inom glas. Idag driver Mathias ett framgångsrikt komplett glasmästeri och har ett unikt gesällbrev inom sitt hantverk.

Kontakt: Mathias Andersson, matte@glasmasteriet.se

Kvarkenfisk AB
Kvarken, hela Östersjön och tidvis på Nordsjön har varit en stor del av Gunnar Asplunds liv som fiskare. Gunnar har tagit fisket och förädlingen till nya höjder med sin restaurang Kvarkenfisk, som öppnades år 2011, en restaurang som fyra år i rad fått utmärkelse av White Guide till en av Sveriges bästa restaurangupplevelser. Allt sedan dess har en ständig utveckling pågått till en komplett restaurang, konferens, egen båthamn, ställplatser samt en fantastisk utflyktsupplevelse i vår skärgård.

Kontakt: Gunnar Asplund, gunnar@eos.se

ÅRETS FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Företagarna Umeå
Utmärkelsen delas ut till den företagare som under året utfört en utmärkande prestation och genom sin personlighet och ledarskap fungerat som inspirationskälla och förebild för andra företagare. Årets Företagare ska äga och aktivt driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och kunna visa upp god och uthållig lönsamhet. Den som får priset ska också ha visat upp extra kreativitet, företagsamhet och ledarskap. En företagare som spelat roll för Umeås utveckling.

De nominerade:

Dan Nilsson, Teknikhusetgruppen
Med nyfikenhet, stark drivkraft och lång erfarenhet, visar Dan Nilsson vägen för ett framgångsrikt företagande. Genom gott ledarskap, mod och stort engagemang för Umeå tar han tillvara på värdefull kompetens, och ser till att behålla kunskap i Umeå. Dan brinner för staden och stärker såväl enskilda individer som den egna verksamheten och företag i regionen genom sin entreprenörsanda. Han är inte rädd för att låta andra leda och utveckla det han en gång startat.

Kontakt: Dan Nilsson, dan@teknikhuset.se

Per Linghult, VNB Byggproduktion
Per Linghult bygger ett bättre samhälle, utvecklar sin bransch och siktar högt. Trots att företaget är en liten aktör bland jättar, skapar Per genom kunskap, en tydlig vision och stor omtanke för personalen ett företag som gör gott. Med stort mod ifrågasätter han en traditionell bransch, för att göra byggandet – och samhället – mer hållbart.

Kontakt: Per Linghult, per.linghult@vnb.se

Roger Strandberg och Glenn Bergström, Winn Marketing
Roger Strandberg och Glenn Bergström sätter personalen först, och har gjort så sedan starten för mer än trettio år sedan. De såg då ett behov i en traditionell och oföränderlig bransch och vågade satsa. Med kunder över hela världen visar de nu att Umeå är en lika bra plats som någon att driva ett stort internationellt företag från. Idag hjälper de även nya företagare att växa, genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Kontakt: Roger Strandberg, roger.strandberg@winnmarketing.com

ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2017

Utdelare: Almi Företagspartner Nord AB
Årets nya företagare berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade. Årets nya företagare spelar roll för nytänkande och kreativitet är ingredienser som behövs för att hitta lösningar på framtidens utmaningar!

De nominerade:

Personalkollen Sverige AB
Personalkollen utmanar och förändrar Sverige med ett unikt personal- och lönesystem utvecklat för kunder inom hotell och restaurang. Genom webbaserade lösningar får nu medarbetare och arbetsgivare full kontroll på schemaläggning, lönehantering och avtal. Arbetsgivare sparar tid och sänker personalkostnader – med direkt uppkoppling mot kassasystemet kan försäljning och kostnader följas i realtid. Medarbetarna får i sin tur en kommunikativ plattform som ger trygghet och frihet. Med stark organisk tillväxt och 1000 nöjda kunder fortsätter resan… – tillsammans för ett effektivare Sverige!

Kontakt: Niclas Lundell, niclas@personalkollen.se

Smart Climate Scandinavian AB
Smart Climate är ett bolag som med själ och hjärta vill förändra flygbranschen till en verksamhet som minskar sin klimatpåverkan. Produkten är en helt marknadsunik lösning för uppvärmning och nedkylning av parkerade flygplan, patent för lösningen har godkänts såväl i Sverige som av den Europeiska patentmyndigheten (EPO). Det är inte endast miljön som vinner på denna lösning – den ger även sänkta driftskostnader. Under 2016 har den framgångsrikt installerats och driftstagits vid Swedavias anläggning Luleå airport – nu väntar resten av världen.

Kontakt: Tomas Gustafsson, tomas@smartclimate.se

Brain Stimulation AB
Stroke är en hjärnskada som drabbar var femte person. Förutom förlamning och svårigheter att tala drabbas var tredje strokepatient av en uppmärksamhetsstörning som kallas ”neglect”. För många ett dolt handikapp med en livslång funktionsnedsättning. Ny kunskap om att hjärnan har en fortsatt läkningsförmåga många år efter en strokeskada, bara man får rätt stimulans och högintensiv träning, har det Umeåbaserade företaget Brain Stimulation tagit fasta på.

Brain Stimulation AB har utvecklat en unik Virtual Reality-metod för effektiv och stimulerande rehabilitering av Strokedrabbade, så att patienterna kan få förlorad funktion tillbaka. Företaget har lyckats kombinera medicinsk forskning med VR i produkten ”RehAtt”.

Kontakt: Andreas Ekdahl, andreas.ekdahl@brainstimulation.se, Helena Fordell, helena.fordell@umu.se

ÅRETS MARKNADSFÖRARE 2017

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå
Marknadsföreningen delar ut utmärkelsen till ett företag eller en förening, institution eller enskild person med lokal förankring som utfört en marknadsföringsprestation utöver det ordinära. Prestationerna ska vara utförda under året men även kunna premieras om dessa har sträckt sig över den period som utmärkelsen avser.

De nominerade:

Avion Shopping
Avion Shopping invigdes i mars 2016 och tillförde ett helt nytt utbud av butiker till Umeå och regionen. Med sin breda mix där över 80 butiker, restauranger och caféer finns lättillgängliga har man genom traditionell marknadsföring, sociala medier, events och smarta samarbeten lockat många shoppingsugna besökare. Helt klart är att Avion Shopping lyckats med sin marknadsföring och nått sina målgrupper, lokalt regionalt och nationellt. Detta har stärkt Umeå som en shoppingdestination.

Kontakt: Mia Eskilsson, mia.eskilsson@ikea.com

OK Västerbotten
OK Västerbotten med över 90 000 medlemmar, har moderniserat både utbud och kommunikation i en hållbar anda. Når ut stort, med relativt begränsade resurser. Satsar digitalt och ungt, med blicken framförallt riktad på återväxt och långsiktig ekonomisk, miljömässig och ekologisk hållbarhet. Via en smart marknadsföring har man nått långt bortom enbart annonser i tidningarna. Ett företag som är på väg in i framtiden.

Kontakt: Erica Lundgren, erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

Rivia Sports
Rivia Sports har ett svenskt sinne, en brasiliansk själ och ett internationellt hjärta. Genom att designa, producera och marknadsföra sina kollektioner som färgglada, otämjda, äventyrliga och äkta har Rivia Sports på relativt kort tid kunnat nå ut till sina kunder lokalt, regionalt, nationellt och ut i världen. Detta på en extremt konkurrensutsatt marknad. Via alla nya och moderna kanaler arbetar företaget intensivt och framgångsrikt med sin marknadskommunikation för att ytterligare stärka varumärket.

Kontakt: Rivia Oliveira, rivia@riviasports.com

ÅRETS EXPORTPRIS 2017

Utdelare: Västerbottens Handelskammare
Exportpriset delas ut till ett företag som med hänsyn till sina resurser har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. Företaget ska ha sitt säte i Umeåregionen och under de senaste åren ökat sin exportandel, vilket ska uppgå till en betydande del av omsättningen. Vi behöver många företag som expanderar på den internationella marknaden eftersom de spelar en stor roll för vårt näringsliv i Umeåregionen!

Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 9 november.

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS 2017

Utdelare: Umeå kommun
Priset som består av ett diplom samt 50 000 kr delas ut till det företag eller den hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser. Pristagaren utses av kommunstyrelsens Näringslivs- och planeringsutskott på förslag av en kommitté som består av företrädare från Handelskammaren, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna Umeå samt Näringslivsservice vid Umeå kommun.

Näringslivsservice är kommunens operativa organ för att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet och ansvarar även för den externa marknadsföringen av Umeå.

Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 9 november