Nominerade 2016

ÅRETS FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Företagarna Umeå
Utmärkelsen delas ut till den företagare som under året utfört en utmärkande prestation och genom sin personlighet och sitt ledarskap fungerat som inspirationskälla och förebild för andra företagare. Årets Företagare ska äga och aktivt driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och kunna visa upp god och uthållig lönsamhet. Den som får priset ska också ha visat upp extra kreativitet, företagsamhet och ledarskap.

DE NOMINERADE

Brännboll i Umeå AB, Peter Arkhult
Peter Arkhult är multientreprenören som visat att entreprenörskapet inte behöver avgränsas till en specifik bransch eller idé – det är en livsstil. Med fingertoppskänsla för trender och affärer har han drivit och utvecklat flera verksamheter som under lång tid har gynnat och engagerat Umeå. Med träffsäkerhet och passion har Peter skapat nya platser för Umeborna att mötas, äta gott och dansa.

Kontakt: Peter Arkhult, peter@arkhult.se
www.brannbollsyran.com

Boporten, Sara Stenlund
Sara Stenlund har genom att våga tänka nytt och annorlunda byggt en ledande verksamhet som hjälper Umeå att visa sig från sin bästa sida. Tack vare stark drivkraft, hög kompetens och respekt för affären har hon utmanat branschen och skapat en innovativ plattform för mäklare i Umeå. Med positiva resultat och en vilja av sten visar Sara gång på gång att trots utmaningar och motgångar är allt möjligt.

Kontakt: Sara Stenlund, stenlund@boporten.se
www.boporten.se

Köksbaren Umeå, Peter Stenmark och Jacob Markström
Peter Stenmark och Jacob Markström har genom gediget engagemang skapat en verksamhet som genomsyras av hög kvalitet och omtanke. Utifrån en idé om att leverera och förädla lokalproducerade råvaror, har dessa gastronomiska höjdare byggt upp sina verksamheter helt utan externt kapital. I en tuff bransch har de skapat platser som får personalen att vilja stanna kvar, och som gästerna aldrig vill lämna.

Kontakt: Peter Stenmark, Jacob Markström, 090 – 13 56 60, info@koksbaren.com
www.koksbaren.com

ÅRETS AVKNOPPNINGSPRIS 2016

Utdelare: Connect, Umeå Universitet, Uminova Innovation
Umeå universitet är en stark tillväxtmotor i regionen och vill med sitt engagemang i Umeågalan tillsammans med Connect och Uminova Innovation, lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer. För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé.

DE NOMINERADE

UmanDiagnostics AB
UmanDiagnostics AB säljer och levererar snabb och korrekt diagnos av neurologiska sjukdomar – allt från migrän till Parkinssons. Företaget utvecklar värdefulla verktyg för tidig upptäckt av sjukdomen, mäta behandlingseffekt och övervakning av sjukdomsutveckling. Företaget grundades 2006 och har sedan dess haft inriktning på sjukdomar som t ex multipel skleros. Med hjälp av enträget arbete, med fokus på affären, har UmanDiagnostics vuxit och står inför ett snart genombrott.

Kontakt: Niklas Norgren, VD, 090 – 777 880, niklas.norgren@umandiagnostics.se
www.umandiagnostics.com

Limes Audio AB
Limes Audio AB får högtalare att låta bättre. Med avancerad signalprocess-teknologi överbryggar de avstånd och tidigare tekniska hinder. Limes Audio är ett stadigt växande startup som med sin patenterade mjukvara fått de största aktörerna i branschen att lystra noga.

Kontakt: Sandra Finér, VD, 076 – 117 67 60, sfiner@limesaudio.se
www.limesaudio.com

Infobaleen AB
Baleen är det engelska namnet på filtret som bardvalar använder för att separera födoämnen från havsvatten. På samma sätt filtrerar Infobaleen värdefull information från stora mängder data. Med hjälp av smarta algoritmer och snygga gränssnitt hjälper de företag att maximera nyttan av deras data för bättre beslut och effektivare kampanjer.

Kontakt: Martin Rosvall, 070 – 239 19 73, martin@infobaleen.com
www.infobaleen.com

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT 2016

Utdelare: Umeå Fabriks & Hantverksförening
Umeå Fabriks & Hantverksförening som är en lokal företagarförening vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling. Priset Årets hantverksstipendiat delas ut till en hantverkare i vid mening som drivit egen verksamhet i minst 3 år och som utmärkt sig genom sin yrkesskicklighet eller innovationsförmåga.

DE NOMINERADE

Eljest, Bobackarama AB, Ida Hillebjörk
Ida har drivit sin verksamhet i ca 10 år i en rad olika skepnader såsom Pop shop, design av t-shirts, design av klänningar m m och nu en designbutik i centrala Umeå. Dessutom arbetar hon med utsmyckningar, just nu aktuell med en utsmyckning till Hjältarnas Hus. Ida är en sann företrädare för konsthantverket, både i egen regi och genom att marknadsföra andra tillverkares produkter. Detta märks främst genom det urval hon gör. Hon väljer gärna det som sticker ut.

Kontakt: Ida Hillebjörk, 070 – 329 28 08, kontakt@eljestshop.com
www.eljestshop.com

Löbe Granit AB, Anna Lönnberg Brännström och Per Lönnberg
Verksamheten har under alla år bestått av traditionellt stenhuggeri med huvudsaklig inriktning mot tillverkning av gravstenar. I samband med generationsskifte nummer fyra har en medveten förändring av verksamheten skett och produktsortimentet utökats och numera består en stor del av tillverkning av olika typer av inredningssten, såsom köksbänkar, bord, brickor, bänkar, utekök mm. Ett lysande exempel på där gammalt möter nytt!

Kontakt: Anna Lönnberg Brännström, 090 – 585 90, anna@lobegranit.se
www.lobegranit.se

AB Norrskydd, Malin Höök och Martin Järbur
Bolaget har länge varit verksamt inom lås- och säkerhetsbranschen, en bransch som genomgått stora förändringar de senaste åren. Bolaget har föredömligt anpassat sig till dessa förändringar och utökat sitt verksamhetsområde, både geografiskt och produktmässigt. Bolagets viktigaste arbetsområde är att skapa pålitliga och smarta säkerhetslösningar för fastighetsägare, mindre och större företag, myndigheter, banker m.m. Bolaget har haft en mycket gynnsam utveckling vad gäller omsättning, antal anställda och årsvinst och bolaget siktar medvetet framåt genom att ytterligare utveckla produktsortiment/tjänster och etableringsorter.

Kontakt: Malin Höök, 0770 – 22 10 65, malin.hook@norrskydd.se
www.norrskydd.se

ÅRETS MARKNADSFÖRARE 2016

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå
Marknadsföreningen Umeå delar ut utmärkelsen till ett företag eller en förening, institution eller enskild person med lokal förankring som utfört en marknadsföringsprestation utöver det ordinära. Prestationerna ska vara utförda under året men även kunna premieras om dessa har sträckt sig över den period som utmärkelsen avser.

DE NOMINERADE

Brännlands Cider AB
En klar och tydlig strategi i marknadsföringsarbetet har, trots begränsade resurser, resulterat i både tillväxt och en växande trend för en spännande och av många mycket uppskattad dryck. Genom ett smart utnyttjande av sociala medier, PR-skapande aktiviteter och strategiska samarbeten, har Brännlands Cider AB lyckats fånga en allt större kundkrets för sina välsmakande produkter. 

Kontakt: Andreas Sundgren, 070 – 345 85 95, andreas@brannlandcider.se
www.brannlandcider.se

Norrlandsoperan AB
Genom mycket mod och en välkomnande attityd har NorrlandsOperan lyckats locka till sig helt nya målgrupper. Tack vare sin starkt engagerande kommunikation i rätt kanaler har dom lyckats nå ut till både stora och små – på en marknad där konkurrensen är oändlig.

Kontakt: Petra Samuelsson, 070 – 343 02 44, petra.samuelsson@norrlandsoperan.se
www.norrlandsoperan.se

Rex (Maincourse i Umeå AB)
Utifrån en noggrant genomförd analys av marknaden och utan att avvika från sin tidigare höga standard har Rex lyckats skapa en mötesplats för hela Umeå. Genom att låta Umeåborna följa hela processen på nära håll i sociala medier har ett de skapat ett stort och högt engagemang från start till mål.

Kontakt: Mia Jonsson Karlsson, 090-70 60 50, mia@rexumea.se
www.rexumea.com

ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Almi Företagspartner Nord
Årets nya företagare berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade.

DE NOMINERADE

Sportswik AB
Sportswik är en social sportapp som gör det enkelt att skapa en snygg och proffsig rapportering från träningar & matcher på alla nivåer. Genom detta nytänkande kan alla på plats fota, filma och live-rapportera så att familj, vänner och supportrar kan följa och dela spänningen kring lag, matcher och idrottare som annars inte skulle ha fått någon mediabevakning.

Kontakt: Martin Wiklund, 070-685 84 55, martin@sportswik.com
www.sportswik.com

COS Systems AB
COS Systems utvecklar mjukvara för planering av bredbandsutbyggnad och för effektiv drift av fibernät. COS produkter används i fler än 100 stadsnät och nu pågår en internationell expansion. Idag är kunderna spridda i fyra världsdelar och enbart i USA har avtal tecknats i hälften av delstaterna.

Kontakt: Peter Lidström, 070 – 656 58 72, peter.lidstrom@cossystems.com
www.cossystems.com

Gloss Academy i Norr AB
Gloss Academy i Norr utbildar makeup-artister och har lyft skönhet till en akademisk nivå. Deras kompetens värderas högt nationellt och internationellt. En härlig blandning av kvinnligt mod, klokhet och samhällsengagemang!

Kontakt: Marielle Isaksson, 070 – 608 58 73, marielle@glossofsweden.com
www.glossacademy.se

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2016

Utdelare: Deloitte, Swedbank
Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå. Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. Urvalet av nominerade baseras på genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren.

DE NOMINERADE

Köksbaren Umeå
Den folkliga gastrobaren har på kort tid skapat ett kök med den goda kvaliteten och hantverket som signum, liksom medvetenheten om råvarornas säsong och ursprung. Hos Köksbaren Umeå kan gästerna njuta av förstklassig och hållbar mat, med rötterna i svensk och fransk mattradition, tillagad av det bästa som finns för stunden. Köksbaren Umeå har under perioden 2012 till 2015 ökat omsättningen från 9 Mkr till 33 Mkr. 

Kontakt: Peter Stenmark och Jacob Markström, 090 – 13 56 60, info@koksbaren.com
www.koksbaren.com

Aptum
Med säkerhet och kunskap som sitt främsta budskap, har Aptum sedan starten 2005 jobbat med kunder av olika storlekar och inom en flertal olika branscher. Genom sitt lokala engagemang kan de numera erbjuda väl anpassade helhetskoncept inom brandskydd, olika skyddssektorer och arbetsmiljö på sex orter runt om i Sverige. Deras expertkunskaper, goda renommé och strategiska förvärv har bidragit till att Aptums omsättning, under perioden 2012 till 2015, växt från 21 Mkr till 61 Mkr.

Kontakt: Gustav Paringer, 090 – 780 80 02, gustav.paringer@aptum.se
www.aptum.se

Nordic Biomarker
Från sina lokaler i Umeå och med kunder över hela världen, bedriver Nordic Biomarker sedan 2007 sin produktion och utveckling av reagenser för sjukdomstillstånd kopplade till blödning och blodpropp. Satsningar inom forskning och utveckling, tillsammans med ett team av medarbetare med spetskompetens inom kemi, medicin och teknik gör Nordic Biomarker till en självklar samarbetspartner inom sitt område. Bolaget har under perioden 2012 till 2015 uppvisat en fortsatt god tillväxt, då omsättningen ökat från 17 Mkr till 36 Mkr.

Kontakt: Gunnar Pohl, 090 – 690 45 01, gunnar.pohl@nordicbiomarker.com
www.nordicbiomarker.com

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp
Priset ”Årets unga Företagare” instiftades år 2004. Arrangörsgruppen vill med priset lyfta fram och skapa uppmärksamhet kring målgruppen unga företagare. För att erhålla priset ska företaget vara verksamt i Umeå samt främja tillväxt och utveckling i näringslivet. Företaget ska vara ungt i två bemärkelser: dels att det drivs av personer under 40 år och dels att företaget inte varit registrerat som bolag längre än 2,5 år. Vidare ställs krav på innovationshöjd, marknadsbehov och kundnytta. Nominerande organisationer är Uminova Innovation, B.I.C Factory och Uminova eXpression. Även Arrangörsgruppen kan nominera kandidater.

DE NOMINERADE

Storspoven AB
… ett företag som med bibehållen ungdomlig entusiasm, stark drivkraft och uthållighet marknadsför Umeå och Norrland genom smart branding och den kollektiva plattformen på sociala medier som utlopp. Med bakgrund i ett kreativt kollektiv har de genom att våga utmana stereotypen gått från att vara lokala till att bli nationellt renommerade. Med över 1 miljon lyssningar enbart på Spotify varje månad, ca två miljoner visningar på YouTube och ett starkt följe på internets olika kanaler har de skapat ett forum för nätverkande, försäljning och marknadsföring och byggt ett starkt varumärke med norrländsk profil.

Kontakt: Samuel Isaksson, Mobil: 070 – 279 72 50, samuel@randombastards.com Erik Hörstedt, erik@randombastards.com
www.randombastards.com

Tensaii AB
Det unga konsultbolaget inom upplevelsedesign är en förebild och ett tillskott för utvecklingen hållbart entreprenörskap och socialt företagande i Umeå.. Företaget Tensaii står för inspiration och visionen är att inspirera till en bättre värld genom bland annat upplevelsedesign, innovation och affärsutveckling. Bolaget är ett värderingsbaserat företag och de satsar resurser på social innovation, jämställdhet och mångfald. Genom sitt lokala engagemang och på sikt globala företagande så inspirerar Tensaii till förändring där också företagets kunder blir en självklar del av förändringen.

Kontakt: Paul Alvarado Mendoza, 073 – 642 54 53, paul.alvarado.mendoza@tensaii.com
www.tensaii.com

ZUNZUN AB
Zunzun har utvecklat en banbrytande mjukvara som kommer att spara tid för både internetanvändare och webbutvecklare världen över. Mjukvaran heter Shimmercat och minskar laddningstiden för webbsidor med upp till hälften. Grundarna Ludvig Bohlin och Alcides Viamontes Esquivel, som även forskar på Umeå Universitet, har under senaste året blivit uttagna till flera prestigefyllda startuptävlingar och har goda möjligheter att bli ett snabbväxande IT-bolag.

Kontakt: Ludvig Bolin & Alcides Viamontes Esquivel, 070 – 680 73 29, ops@shimmercat.com
www.shimmercat.com

VK MEDIAS VARUMÄRKESPRIS 2016

Utdelare: VK Media AB
VK Media delar ut sitt pris till det varumärke vars kärnvärden gynnar Umeås utveckling mot framtiden. Det kan vara ett varumärke som förknippas med en unik produkt, tjänst, företag, förening, organisation eller till och med en enskild person. Varumärket ska ha sin verksamhet lokalt och under året uppvisat visionära egenskaper som passar en tillväxtkommun som Umeå. Kreativitet, utveckling, lönsamhet, personalpolitik, jämställdhets-, framtids- och miljötänkande eller service och engagemang utöver det vanliga, kan vara kriterier för att få priset. Under hösten kan du vara med och nominera ditt favoritvarumärke. En jury väljer sedan ut tre nominerade förslag som publiceras. Prissumman är 25 000 kr och ska användas till personalbefrämjande åtgärder.

DE NOMINERADE

Älvtåets Gröna
Hit vallfärdas Umeåborna för att ta del av den goda maten i en magisk miljö. På kort tid har denna plats slagit rot i våra magar och ger eko i hela landet.

Kontakt: Camilla Kaiser, 070 – 177 68 28, camilla@alvtaetsgrona.se
www.alvtaetsgrona.se

Emil Åreng
Norrlänningen som med sina innovativa smak-kombinationer satt Umeå på cocktailkartan. Han är Umeås barprofessor, och i särklass den bästa bartendern i Sverige, som vet hur kunden får en riktig omskakad upplevelse.

Kontakt: Emil Åreng, 073 – 083 08 31, emilareng@hotmail.com

Umeå sport och motion
I ny outfit har detta varumärke i snart 40 år bidragit till att Umeåborna hållit formen men har själv fördubblat sin storlek.

Kontakt: Thomas Ahrling, 070 – 521 84 99, thomas@usm.se
www.usm.nu

ÅRETS EXPORTFÖRETAG 2016

Utdelare: Västerbottens Handelskammare.
Exportpriset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. Företaget ska ha sitt säte i Umeåregionen, kunna visa upp ett positivt rörelseresultat under de två senaste åren samt under de senaste åren ha ökat sin exportandel, vilken också ska uppgå till en betydande del av omsättningen. Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 10 november.

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS 2016

Utdelare: BRA, Deloitte, Norrporten, Swedbank, Umeå Universitet, Vitec.
Årets huvudpartnerpris delas ut till ett företag, en organisation/förening eller en person som är verksam i Umeå och som under året utmärkt sig genom engagemang och innovativt tänkande som skapar möjligheter för tillväxt och utveckling i Umeå, staden där entreprenörskapet möts! Priset utses av Umeågalans huvudpartners och är hemligt fram till dess utdelning under Umeågalan. Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 10 november.

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS 2016

Utdelare: Umeå kommun.
Priset som består av ett diplom samt 50 000 kr delas ut till det företag eller den hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser. Pristagaren utses av kommunstyrelsens Näringslivs- och planeringsutskott på förslag av en kommitté som består av företrädare från Handelskammaren, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna Umeå samt Näringslivsservice vid Umeå kommun. Näringslivsservice är kommunens operativa organ för att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet och ansvarar även för den externa marknadsföringen av Umeå. Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 10 november.

UMEÅGALANS PROFILPRIS 2016

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp.
Arrangörsgruppen vill i år särskilt uppmärksamma och premiera företagare/entreprenörer som inom ett för Umeås utveckling prioriterat och mycket viktigt profilområde gjort en uppmärksammad och betydande insats. I år 2016, har Arrangörsgruppen valt att lyfta fram socialt företagande/entreprenörskap. Pristagaren ska ha visat på ett föredömligt företagande och uppmärksammat entreprenörskap. Inga nomineringar, vinnare offentliggörs under Umeågalan 10 november.