Priser

Vid Umeågalan delas varje år ut tolv priser till företag eller personer som gjort något extra för Umeås näringsliv. Nedan kan du läsa om de tolv olika priskategorierna.

ÅRETS FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Företagarna Umeå
Utmärkelsen delas ut till den företagare som under året utfört en utmärkande prestation och genom sin personlighet och ledarskap fungerat som inspirationskälla och förebild för andra företagare. Årets Företagare ska äga och aktivt driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och kunna visa upp god och uthållig lönsamhet. Den som får priset ska också ha visat upp extra kreativitet, företagsamhet och ledarskap.

ÅRETS AVKNOPPNINGSFÖRETAG 2016

Utdelare: Umeå universitet, Connect och Uminova Innovation
Umeå universitet är en stark tillväxtmotor i regionen och vill med sitt engagemang i Umeågalan tillsammans med Connect och Uminova Innovation, lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer. För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé.

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG 2016

Utdelare: Deloitte och Swedbank
Deloitte och Swedbank vill uppmärksamma och inspirera de företag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt i Umeå. Kriterier för priset är en omsättning på minst 20 Mkr, minst tio anställda samt ett positivt resultat under det senaste räkenskapsåret. Urvalet av nominerade baseras på genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Umeågalans Arrangörsgrupp
Priset ”Årets unga Företagare” instiftades år 2004. Arrangörsgruppen vill med priset lyfta fram och skapa uppmärksamhet kring målgruppen unga företagare. För att erhålla priset ska företaget vara verksamt i Umeå samt främja tillväxt och utveckling i näringslivet. Företaget ska vara ungt i två bemärkelser: dels att det drivs av personer under 40 år och dels att företaget inte varit registrerat som bolag längre än 2,5 år. Vidare ställs krav på innovationshöjd, marknadsbehov och kundnytta. Nominerande organisationer är Uminova Innovation, B.I.C Factory och Uminova eXpression. Även Arrangörsgruppen kan nominera kandidater.

ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2016

Utdelare: Almi Företagspartner Nord
Årets nya företagare berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade.

ÅRETS MARKNADSFÖRARE 2016

Utdelare: Marknadsföreningen Umeå
Marknadsföreningen delar ut utmärkelsen till ett företag eller en förening, institution eller enskild person med lokal förankring som utfört en marknadsföringsprestation utöver det ordinära. Prestationerna ska vara utförda under året men även kunna premieras om dessa har sträckt sig över den period som utmärkelsen avser.

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT 2016

Utdelare: Umeå Fabriks & Hantverksförening
Umeå Fabriks & Hantverksförening som är en lokal företagarförening vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling. Priset Årets hantverksstipendiat delas ut till en hantverkare i vid mening som drivit egen verksamhet i minst 3 år och som utmärkt sig genom sin yrkesskicklighet eller innovationsförmåga.

ÅRETS EXPORTFÖRETAG 2016

Utdelare: Västerbottens Handelskammare
Exportpriset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. Företaget ska ha sitt säte i Umeåregionen, kunna visa upp ett positivt rörelseresultat under de två senaste åren samt under de senaste åren ha ökat sin exportandel, vilken också ska uppgå till en betydande del av omsättningen.

UMEÅ KOMMUNS FÖRETAGSPRIS 2016

Utdelare: Umeå kommun
Tillkännages under Umeågalans Andra akt. Priset som består av ett diplom samt 50 000 kr delas ut till det företag eller den hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser. Pristagaren utses av kommunstyrelsens Näringslivs- och planeringsutskott på förslag av en kommitté som består av företrädare från Handelskammaren, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna Umeå samt Näringslivsservice vid Umeå kommun. Näringslivsservice är kommunens operativa organ för att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och tillväxt i näringslivet och ansvarar även för den externa marknadsföringen av Umeå.

VK MEDIAS VARUMÄRKESPRIS 2016

Utdelare: VK Media AB
VK Media delar ut sitt pris till det varumärke vars kärnvärden gynnar Umeås utveckling mot framtiden. Det kan vara ett varumärke som förknippas med en unik produkt, tjänst, företag, förening, organisation eller till och med en enskild person. Varumärket ska ha sin verksamhet lokalt och under året uppvisat visionära egenskaper som passar en tillväxtkommun som Umeå. Kreativitet, utveckling, lönsamhet, personalpolitik, jämställdhets-, framtids- och miljötänkande eller service och engagemang utöver det vanliga, kan vara kriterier för att få priset.
Under hösten kan du vara med och nominera ditt favoritvarumärke. En jury väljer sedan ut tre nominerade förslag som publiceras. Vinnaren tillkännages i samband med Umeågalan. Prissumman är 25 000 kr och ska användas till personalbefrämjande åtgärder.

ÅRETS HUVUDPARTNERPRIS 2016

Utdelare: BRA, Deloitte, Norrporten, Swedbank, Umeå universitet, Vitec
Årets huvudpartnerpris delas ut till ett företag, en organisation/förening eller en person som är verksam i Umeå och som under året utmärkt sig genom engagemang och innovativt tänkande som skapar möjligheter för tillväxt och utveckling i Umeå, staden där entreprenörskapet möts! Priset utses av Umeågalans huvudpartners och är hemligt fram till dess utdelning vid galans Första akt.

UMEÅGALANS PROFILPRIS 2016

Utdelare: Umeågalans arrangörsgrupp
Arrangörsgruppen vill i år särskilt uppmärksamma och premiera företagare/entreprenörer som inom ett för Umeås utveckling prioriterat och mycket viktigt profilområde gjort en uppmärksammad och betydande insats. I år 2016, har Arrangörsgruppen valt att lyfta fram socialt företagande/entreprenörskap. Pristagaren ska ha visat på ett föredömligt företagande och uppmärksammat entreprenörskap. Priset delas ut under Akt I.