Umeågalan 2017

Umeågalan 2017 kommer äga rum den 9 november 2017.

I likhet med tidigare år vill Umeågalan hylla Umeås företagare och entreprenörer. Galan har även som mål att verka för mångfald, uppmuntra till hållbarhet och inspirera till nytänkande.